กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Philippines

ที่อยู่:
  Unit 2504, 25/F Discovery Centre
  25 ADB Ave, Ortigas Center, Pasig City 1605
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โทรศัพท์: 02.689.1033.0918.902.4856
โทรสาร: 02.910.6840
เว็บไซ้ท์: http://ph.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftopor MonovalentKilledO1 PhilippinesOilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Aftopor TrivalentKilledA24 Cruzeiro, C3 Philippines, O1 PhilippinesOilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Akipor 6.3KilledBarthaOilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสิงคโปร์
GALLIMUNE™ 407 ND+IB+EDS+ART
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Rhinotracheitis)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Strain VCO3 (AR)
Oilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
GALLIMUNE™ 503 ND+IB+EDS+IC2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Serotypes A, C (IC)
Oilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
GeskypurKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Pestiffa®LiveChineseNoneสาธารณรัฐฟิลิปปินส์