กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Italia

ที่อยู่:
  Centro direzionale Milanofiori, Strada 6
  Palazzo E5 Milanofiori - 20090 Assago (MI)
  สาธารณรัฐอิตาลี
โทรศัพท์: 39.02.577.661
เว็บไซ้ท์: http://it.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH7N1Oilสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
BIO FLU™ H7N1+H5N9ข้หวัดนกKilledH7N1, H5N9Oilสหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอิตาลี
GALLIMUNE™ 208
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilledH9N2 Middle East (AI)
Ulster 2C (ND)
Oilราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเลบานอน
GALLIMUNE™ 308
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
ข้หวัดนกKilledH9N2 Middle East (AI)
Ulster 2C (ND)
Oilสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
GALLIMUNE™ Flu H5N9ข้หวัดนกKilledH5N9 (Wisconsin)Oilสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐอิตาลี
GALLIMUNE™ Flu H9ข้หวัดนกKilledH9N2 (Middle East)Oilราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน
TROVAC™ AIV H5ข้หวัดนกKilledH5Oilสหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน