กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial U.K.

ที่อยู่:
  Ash ROad, Woking
  Surrey GU24 ONQ
  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
โทรศัพท์: 0870 6000123
โทรสาร: 01279.775888
อีเมล์: ukenquiry@merial.com
เว็บไซ้ท์: http://www.merial.co.uk

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BTVPUR AlSap™ 8KilledSerotype 8Aluminum hydroxide, saponinสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Gallimune 302
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Gallimune 407
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Rhinotracheitis Virus
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
Type 127 (EDS)
VCO3 (Rhino)
Oilสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Progressis®KilledP120Oilสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ