กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial U.K.

ที่อยู่:
  PO Box 327, Sandringham House
  Harlow Business Park, Essex CM19 5TG
  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
โทรศัพท์: 01279.775858
โทรสาร: 01279.775888
อีเมล์: ukenquiry@merial.com
เว็บไซ้ท์: http://uk.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Progressis®KilledP120Oilสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ