กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Limor de Colombia

ที่อยู่:
  Av. 15 #106-50 PH2 PBX: 6201023
  Bogota, Colombia
  สาธารณรัฐโคลอมเบีย
โทรศัพท์: 5299398
โทรสาร: 5299415
เว็บไซ้ท์: http://www.limorcolombia.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AftolimorKilledO1 Campos, A24 CruzeiroOilสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Anabasan
(Anaplasmosis, Babesiosis)
KilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Estomatitis LimorKilledIndiana, New JerseyOilสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
TRIPLELIMOR
( Blackleg, Malignant Edema, Hemorrhagic Septicemia)
Not AvailableNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา