กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Limor de Colombia

ที่อยู่:
  Av. 15 #106-50 PH2
  Bogatá
  สาธารณรัฐโคลอมเบีย
โทรศัพท์: 529.9398 OR 620.1023
โทรสาร: 529.9415 OR 620.7947
เว็บไซ้ท์: http://www.limorcolombia.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AftolimorKilledO1 Campos, A24 CruzeiroOilสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Anabasan
(Anaplasmosis, Babesiosis)
KilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐโคลอมเบีย
Estomatitis LimorKilledIndiana, New JerseyOilสาธารณรัฐโคลอมเบีย