กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals

ที่อยู่:
  Bellary Rd. Sanjaynagar
  Bengaluru, Karnataka 560024, India
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: +91.80.2341.1502
อีเมล์: dirvbi@kerala.nic.in
เว็บไซ้ท์: http://www.iahvb.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore (IP)อนแทรกซ์LiveSterneGlycerinated salineสาธารณรัฐอินเดีย
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Haemorrhagic Septicaemia (OA)KilledP52Paraffin and lanolinสาธารณรัฐอินเดีย
PPR VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินเดีย
Sheep Pox VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินเดีย