กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals

ที่อยู่:
  Bellary Rd, Kvafsu
  Hebbal, Bagnalore-560024
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 080 2341 1502
อีเมล์: info@iahvb.com
เว็บไซ้ท์: http://www.iahvb.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ANIBTKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินเดีย
Anthrax Spore (IP)อนแทรกซ์LiveSterneGlycerinated salineสาธารณรัฐอินเดีย
Classical Swine Fever VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินเดีย
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Haemorrhagic Septicaemia (OA)KilledP52Paraffin and lanolinสาธารณรัฐอินเดีย
PPR VaccineLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินเดีย
Ranikhet F VaccineนิวคาสเซิลLiveFNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Ranikhet R2B VaccineนิวคาสเซิลLiveR2BNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Sheep Pox VaccineLiveRomanianNoneสาธารณรัฐอินเดีย