กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals

ที่อยู่:
  Bellary Rd. Sanjaynagar
  Bengaluru, Karnataka 560024, India
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: +91.80.2341.1502
อีเมล์: dirvbi@kerala.nic.in
เว็บไซ้ท์: http://www.iahvb.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore (IP)อนแทรกซ์LiveWeybridgeGlycerinated salineสาธารณรัฐอินเดีย
Blue Tongue VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินเดีย
Brucella abortus S19LiveB19Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Haemorrhagic Septicaemia (OA)KilledP52Oilสาธารณรัฐอินเดีย
PPR VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินเดีย
Sheep Pox VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินเดีย