กลับสู่รายชื่อโรค

วัคซีน : ไข้คิว

CEVA Biomune Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
COXEVAC®KilledNine MileNot Availableบัลแกเรีย,
ประเทศแอลจีเรีย,
ราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์