กลับสู่รายชื่อโรค

วัคซีน : สมองอักเสบญี่ปุน

China Animal Husbandry Co., Ltd. (CAHIC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Swine Japanese Encephalitis Live VaccineLiveSA14-14-2Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Green Cross Veterinary Products Co. Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Porcine Japanese Encephalitis VaccineLiveAnYangOilสาธารณรัฐเกาหลี

 

KAKETSUKEN (Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Japanese Encephalitis-Porcine Parvovirus Vaccine
(Japanese Encephalitis, Porcine Parvovirus)
LiveM Strain (JE)
HT- /SK (PV)
Noneประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis TC VaccineKilledM StrainNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Equine Influenza, Japanese Encephalitis, Tetanus Combined Vaccine
(Equine Influenza, Japanese Encephalitis, Tetanus)
KilledH3N8 (EI)
Beijing (JE)
Aluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น

 

Komipharm International Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
PRO-VAC® JELiveAnyangNoneสาธารณรัฐเกาหลี

 

Kyoto Biken Laboratories, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Japanese Encephalitis VaccineLiveM StrainNoneประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis Vaccine-KKilledSK-HAluminum phosphate gelประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis-Porcine Parvo Combined Vaccine
(Japanese Encephalitis, Parvovirus)
LiveM Strain (JE)
HT/SK (PV)
Noneประเทศญี่ปุ่น
Porcine Stillbirth 3-Way Live Vaccine
(Japanese Encephalitis, Parvovirus, Getah Virus)
LiveHmLu-1 (JE)
Sk-H (PV)
HAL (GV)
Noneประเทศญี่ปุ่น

 

Nisseiken Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
NIKEN Japanese Encephalitis Live VaccineLiveStrain 106Noneประเทศญี่ปุ่น
NIKEN Japanese Encephalitis/Equine Getah Mixed Inactivated Vaccine
(Japanese Encephalitis, Equine Getah Virus Infection)
KilledBM III (JE)
MI-110 (GVI)
Noneประเทศญี่ปุ่น
NIKEN Japanese Encephalitis TC Inactivated VaccineKilledBM IIINot Availableประเทศญี่ปุ่น
Equinect JIT
(Japanese Encephalitis, Equine Influenza, Tetanus)
KilledBM III (JE)
H3N8 (EI)
Harvard (CT)
Aluminum hydroxide gelประเทศญี่ปุ่น