กลับสู่รายชื่อโรค

วัคซีน : ไข้หวัดนก

Avimex Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Concentrated Avian Influenza Emulsified VaccineKilledH5N2 AOilนิวซีแลนด์,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรไทย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
ไต้หวัน
Newcastle Influenza Concentrated Emulsified Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H5N2 A (AI)
Oilนิวซีแลนด์,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรไทย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
ไต้หวัน
Avian Influenza Emulsified VaccineKilledH5N2 AOilนิวซีแลนด์,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรไทย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
ไต้หวัน
Newcastle Influenza Emulsified Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H5N2 A (AI)
Oilนิวซีแลนด์,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรไทย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
ไต้หวัน
Vaxigen® Flu-H7®KilledH7N3Oilนิวซีแลนด์,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรไทย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
ไต้หวัน
Vaxigen® K-NewH5® Concentrate
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H5 (AI)
Oilนิวซีแลนด์,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรไทย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
ไต้หวัน
Vaxigen® K-NewH5®
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H5 (AI)
Oilนิวซีแลนด์,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรไทย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
ไต้หวัน
Vaxigen® NewH5® Frozen
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H5 (AI)
Oilนิวซีแลนด์,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรไทย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
ไต้หวัน
Vaxigen® NewH5® Lyophilized
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H5 (AI)
Oilนิวซีแลนด์,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ราชอาณาจักรไทย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเกาหลี,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
ไต้หวัน

 

Bio-Labs (PVT) Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bio-AvianNot AvailableSerotypes H5, H7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 

Boehringer Ingelheim International GmbH
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Volvac® AI KVKilledH5N2, strain AOilสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® AI+ND KV
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N2, strain A (AI)
LaSota (ND)
Oilประเทศบาห์เรน,
ประเทศแอลจีเรีย,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ลิเบีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐซูดาน,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน
Volvac® Influenza+FP Recombinant MLV
(Avian Influenza, Fowl Pox)
LiveNot AvailableNoneสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® AI Conc. KVKilledH5N2, strain AOilสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® AI HACKilledNot AvailableNot Availableประเทศบาห์เรน,
ประเทศแอลจีเรีย,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ลิเบีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐซูดาน,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน
Volvac® AI UltraKilledNot AvailableNot Availableประเทศบาห์เรน,
ประเทศแอลจีเรีย,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ลิเบีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐซูดาน,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน
Volvac®B.E.S.T. AI+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N1 (AI)
LaSota (ND)
Not Availableประเทศบาห์เรน,
ประเทศแอลจีเรีย,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ลิเบีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐซูดาน,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน

 

CAVAC (ChoongAng Vaccine Laboratories Co., Ltd.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
PoulShot® BBNE+Flu H9N2
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
KilledH9N2 (AI)Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PoulShot® Flu H9N2+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
Killed H9N2 (AI)
LaSota (ND)
Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี

 

CEVA Biomune Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
CEVAC® FLU-KEMKilledH5N2Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
CEVAC® NEW FLU-KEM
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
Type A, H5N2 (AI)
Oilบุรุนดี,
ประเทศบูร์กินาฟาโซ,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย,
สาธารณรัฐกานา,
สาธารณรัฐกาบอง,
สาธารณรัฐกินี,
สาธารณรัฐชาด,
สาธารณรัฐมอริเชียส,
สาธารณรัฐมาดากัสการ์,
สาธารณรัฐมาลี,
สาธารณรัฐยูกันดา,
สาธารณรัฐรวันดา,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย,
สาธารณรัฐเคนยา,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง,
สาธารณรัฐโซมาลี,
สาธารณรัฐโตโก,
สาธารณรัฐไนเจอร์,
เบนิน,
แคเมอรูน,
ไอวอรี่โคส
CEVAC® FLU H9 KKilledH9N2 (Middle East isolate)Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
CEVAC® NEW FLU H9 K
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH9N2, Middle East isolate (AI)
LaSota (ND)
Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
VECTORMUNE® HVT AIV
(Avian Influenza, Marek's Disease)
LiveH5 (AI)
Serotype 3 (Marek's Disease)
Noneสหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
CEVAC® FLU H7 KKilledType A Strain H7N3Oilสหรัฐเม็กซิโก

 

Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLa Sota (ND)
H9 subtype (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
KilledLa Sota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
H9 subtype (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AI-VAC H9KilledH9N2Mineral Oilสาธารณรัฐอิตาลี
AI-OLVAC H9
(Avian Influenza, Newcastle disease)
KilledH9N2Mineral Oilสาธารณรัฐอิตาลี
PA OLVAC+PM+I
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Fowl Cholera, Pasteurella)
KilledH6N2, H9N2 (AI)
Serotype 1, 3 (P)
Oilสาธารณรัฐอิตาลี

 

Green Cross Veterinary Products Co. Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FLU-ND H9N2
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH9N2 (AI)
B1 (ND)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
FLU ABBN H9N2
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, KM91 (IB)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
Flu ABBNE Plus (H9N2)
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, KM91 (IB)
K11 (EDS)
ISA-70สาธารณรัฐเกาหลี
FLU ABEN (H9N2)
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
KM91 (IB)
K12 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี

 

Harbin Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza H9 Inactivated VaccineKilledH9 subtypeOilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Intervac (PVT) Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Intervac Divalent H7+H9 Aqua BaseKilledH7, H9Aqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H9KilledH9Not Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H7KilledH7Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac ND+H9
(Avian Influenza, Newcastle disease)
KilledH9 Serotype (AI)Not Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H7+H9 Oil BaseKilledH7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H9 Oil EmulsionKilledH9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 

Investigación Aplicada, S.A. de C.V.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Emulmax AIKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax-C AI+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax AI+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Aerovac AIKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax-C AIKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก

 

IPB Shigeta Animal Pharmaceuticals
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bird CLOSE 5.1KilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

Jordan Bio-Industries Center (JOVAC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Jova Zeit 7KilledH9N2Oilประเทศอัฟกานิสถาน,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐซูดาน,
สาธารณรัฐตูนิเซีย,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเคนยา,
สาธารณรัฐเลบานอน,
อาเซอร์ไบจาน
Jova Zeit 1,7
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Oilประเทศอัฟกานิสถาน,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐซูดาน,
สาธารณรัฐตูนิเซีย,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเคนยา,
สาธารณรัฐเลบานอน,
อาเซอร์ไบจาน

 

Komipharm International Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
PRO-VAC® ABBN
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
KilledH9N2 (AI)
M41, KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® ABBNE
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledH9N2 (AI)
M41, KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
K-11 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® ABNE
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledH9N2 (AI)
KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
K-11 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® AINK
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH9N2 (AI)
Ulster 2C (ND)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® AIKKilledH9N2Oilสาธารณรัฐเกาหลี

 

Liaoning Yikang Biological Corporation Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Recombinant Avian Influenza VaccineKilledH5N1, Re-6 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Recombinant Bivalent Avian Influenza VaccineKilledH5N1, Re-4 & Re-6 strainsOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Bivalent Inactivated VaccineKilledH5N1 Re-6, H9N2 Re-2Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
H9 Subtype, High Pathogenicity (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 Subtype, High Pathogenicity (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Lohmann Animal Health International
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Vaccine (H5)KilledH5Oilสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H7)KilledH7Oilสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H1)KilledH1Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H2)KilledH2Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H3)KilledH3Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H4)KilledH4Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H6) - ConcentrateKilledH6Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H9)KilledH9Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H1) - ConcentrateKilledH1Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H10)KilledH10Oilสหรัฐอเมริกา

 

Medion Farma Jaya
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Medivac AI Subtype H5N1 2.3KilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Medivac AI 0.3 Subtype H5N1 2.3KilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
NOBILIS® AI H9N2KilledH9N2 Type AWater in oilประเทศบาห์เรน,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐซูดาน,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน
NOBILIS® AI H5N2KilledH5N2 Type AWater in oilประเทศบาห์เรน,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐซูดาน,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเช็ก,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
ไอร์แลนด์
NOBILIS® AI H9N2+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH9N2 Type A (AI)
Clone 30 (ND)
Water in oilประเทศบาห์เรน,
รัฐกาตาร์,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐซูดาน,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน

 

Merial China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza VaccineKilledH5N1, Re-6 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza VaccineKilledH9, F strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bivalent recombinant avian influenza virus vaccineKilledH5N1, Re 4 & Re 6 strainsNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle disease, avian flu combined vaccineKilledH9, F strain (AIV)
La Sota (ND)
Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Merial Italia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
TROVAC™ AIV H5KilledH5Oilสหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Avian Influenza VaccineKilledH7N1Oilสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
GALLIMUNE™ Flu H9KilledH9N2 (Middle East)Oilราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน
BIO FLU™ H7N1+H5N9KilledH7N1, H5N9Oilสหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอิตาลี
GALLIMUNE™ Flu H5N9KilledH5N9 (Wisconsin)Oilสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐอิตาลี
GALLIMUNE™ 208
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH9N2 Middle East (AI)
Ulster 2C (ND)
Oilราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเลบานอน
GALLIMUNE™ 308
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledH9N2 Middle East (AI)
Ulster 2C (ND)
Oilสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FLUVAC H7N3KilledH7N3Oilสาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

Merial Select Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Trovac AIV-H5LiveH5 Fowl Pox VectoredNoneสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

 

Middle East for Veterinary Vaccine (ME VAC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ME FLUVAC 0.3%KilledH5N1Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H5KilledH5N1Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H5ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N1 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H5ND 0.3%
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N1 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9KilledH9N2Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9 0.3%KilledH9N2Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH9N2 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9ND 0.3%
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH9N2 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9+IB+ND 0.3%
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
KilledH9N2 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9+IB+ND 0.5%
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
KilledH9N2 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

 

Ottoman Pharma
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
OTTO FLU VACKilledSerotypes H9, H7Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 

Pusvetma
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Antigen AIKilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
AfluvetKilledH5N1, HPAluminum hydroxideสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

Qilu Animal Health Products Factory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Newcastle Disease, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Inactivated VaccineKilledSubtype H9, Strain LG1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza Triple Inactivated VaccineKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Razi Vaccine & Serum Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Newcastle Disease and Influenza Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledV4 (ND)
H9N2 (AI)
Oilสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype VaccineKilledH9 subtypeNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinbio ND+IB+AI
(Newcastle Disease,
Infectious Bronchitis,
Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, strain HP (AIV)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Sindh Poultry Vaccine Centre
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Pak ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Avian Influenza VaccineKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+AI PlainKilledH9 (AI)Aqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+AI OilKilledH7, H9, H7H9 (AI)Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+AI Oil PlusKilledH7, H9, H7H9 (AI)Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 

Vaksindo Satwa Nusantara
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Vaksimune AIKilledH5N1Oilสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
Vaksimune ND AIKilledLaSota (ND)
H5N1 (AIV)
Oilสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
Vaksimune AI BKilledH5N1Oilสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
Vaksimune ND L AIKilledGenotype VII (ND)
H5N1 (AIV)
Oilสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
Vaksimune AIplusKilledH5N1Oilสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 

Veterinary Serum and Vaccine Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Ser-Vacc FluKilledH5N1Mineral oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Ser-Vacc Flu 1KilledH5N1ISA-70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

 

Yebio Bioengineering
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Kemi-Flu Inactivated Vaccine of Avian Influenza
(H5N1 Re-K)
KilledH5N1 Re-KOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Inactivated Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine
(H5N1 Subtype, Re-6 Strain)
KilledH5N1 Re-6Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Zhaoqing Dahua Agriculture Bio-Pharm Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
H5N2 VaccineKilledH5N2Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H5N1 VaccineKilledH5N1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H9N2 VaccineKilledH9N2Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease and H9 Subtype Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Virus and Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Zhejiang Ceva Ebvac Biotech Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Vaccine, InactivatedKilledH9 Subtype, F StrainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Combined Newcastle Disease and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, F strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Zoetis
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
POULVAC® FluFend IAL H5N3 RGKilledH5N1Not Availableสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม