กลับสู่รายชื่อโรค

วัคซีน : ไข้หวัดนก

Avimex Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Influenza AviarKilledH5 subtypeOilประเทศญี่ปุ่น,
ประเทศโบลิเวีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์,
เบลารุส,
โรมาเนีย
NewH5®
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
LiveH5 subtype (AI)
LaSota (ND)
Noneสหรัฐเม็กซิโก
Newcastle Influenza
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledH5 subtype (AI)
LaSota (ND)
Oilประเทศโบลิเวีย,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
Newcastle Influenza Hepatitis
(Newcastle Disease, Avian Influenza, Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledLaSota (ND),
H5 subtype (AI), Serotype 4 (HS)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Innovac® rND-H5
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
LiveH5 subtypeNoneสหรัฐเม็กซิโก

 

Bio-Labs (PVT) Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bio-AvianNot AvailableSerotypes H5, H7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Volvac® AI KVKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® AI+ND KV
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® Influenza + FP
(Avian Influenza, Fowl Pox)
LiveNot AvailableNoneสหรัฐเม็กซิโก

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
CEVAC® FLU-KEMKilledH5N2Oilบุรุนดี,
ประเทศบูร์กินาฟาโซ,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย,
สาธารณรัฐกานา,
สาธารณรัฐกาบอง,
สาธารณรัฐกินี,
สาธารณรัฐชาด,
สาธารณรัฐมอริเชียส,
สาธารณรัฐมาดากัสการ์,
สาธารณรัฐมาลี,
สาธารณรัฐยูกันดา,
สาธารณรัฐรวันดา,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย,
สาธารณรัฐเคนยา,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง,
สาธารณรัฐโซมาลี,
สาธารณรัฐโตโก,
สาธารณรัฐไนเจอร์,
เบนิน,
แคเมอรูน
CEVAC NEW-FLU KEM®
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
Type H5 (AI)
Oilบุรุนดี,
ประเทศบูร์กินาฟาโซ,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย,
สาธารณรัฐกานา,
สาธารณรัฐกาบอง,
สาธารณรัฐกินี,
สาธารณรัฐชาด,
สาธารณรัฐมอริเชียส,
สาธารณรัฐมาดากัสการ์,
สาธารณรัฐมาลี,
สาธารณรัฐยูกันดา,
สาธารณรัฐรวันดา,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย,
สาธารณรัฐเคนยา,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง,
สาธารณรัฐโซมาลี,
สาธารณรัฐโตโก,
สาธารณรัฐไนเจอร์,
เบนิน,
แคเมอรูน
CEVAC® FLU H9 KKilledH9N2Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
CEVAC® NEW FLU H9 K
(AIV, Newcastle Disease)
KilledH9N2 (AIV), LaSota (Newcastle Disease)Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
VECTORMUNE® HVT AIV
(AIV, Marek's Disease)
LiveH5 (AIV), Serotype 3 (Marek's Disease)Noneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
FLU CEVAC® H7 KKilledH7N3Oilสหรัฐเม็กซิโก

 

Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated VaccineKilledLa Sota (ND)
H9 subtype (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated VaccineKilledLa Sota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
H9 subtype (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ChoongAng Vaccine Laboratories Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Poulshot® BBNE+FluH9N2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
Not AvailableH9N2 (AI)Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
Poulshot® FluH9N2+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
Killed H9N2 (AI)Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
PA OLVAC+I+E
(Newcastle Disease, Avian Influenza, Hemorrhagic Enteritis, Riemerella anatipestifer)
KilledH9N2, H6N2 (AI)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี

 

Harbin Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza H9 Inactivated VaccineKilledH9 subtypeOilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Intervac (PVT) Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Intervac Divalent H7+H9KilledH7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H9KilledH9Not Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H7KilledH7Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 

Investigación Aplicada, S.A. de C.V.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Emulmax AIKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax-C AI+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax AI+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Aerovac AIKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก

 

Jordan Bio-Industries Center (JOVAC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Jova Zeit 7KilledH9N2Oilประเทศบาห์เรน,
ประเทศอัฟกานิสถาน,
มาเลเซีย,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ลิเบีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
แอลเบเนีย
Jova Zeit 1,7
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Oilประเทศบาห์เรน,
ประเทศอัฟกานิสถาน,
มาเลเซีย,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ลิเบีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
แอลเบเนีย

 

Kyoto Biken Laboratories, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Kyoto Biken Poulsaver AIKilledH5N1, H7N7Oilประเทศญี่ปุ่น

 

Lohmann Animal Health International
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Vaccine (H5)KilledH5Oilสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H7)KilledH7Oilสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H1)KilledH1Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H2)KilledH2Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H3)KilledH3Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H4)KilledH4Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H6) - ConcentrateKilledH6Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H9)KilledH9Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H1) - ConcentrateKilledH1Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H10)KilledH10Oilสหรัฐอเมริกา

 

Medion Farma Jaya
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Medivac AIKilledH5Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Medivac ND-AIKilledLaSota (ND)
H5 (AI)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

Merial China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza VaccineKilledH5Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza VaccineKilledH9Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Merial Italia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
TROVAC™ AIV H5KilledH5Oilสหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Name Not AvailableKilledH7N1Oilสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
GALLIMUNE™ Flu H9KilledH9N2 (Middle East)Oilราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน
BIO FLU™ H7N1+H5N9KilledH7N1, H5N9Oilสหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอิตาลี
GALLIMUNE™ Flu H5N9KilledH5N9 (Wisconsin)Oilสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐอิตาลี
GALLIMUNE™ 208
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH9N2 Middle East (AI)
Ulster 2C (ND)
Oilราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐเลบานอน
GALLIMUNE™ 308
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledH9N2 Middle East (AI)
Ulster 2C (ND)
Oilสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FLUVAC H7N3KilledH7N3Oilสาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

Merial Select Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Trovac AIV-H5LiveH5 Fowl Pox VectoredNoneสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
NOBILIS® IA INACKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก
NOBILIS® IA+ND INAC
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
KilledH5N2 (AI)
Clone 30 (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
NOBILIS® Influenza H9N2KilledType A, subtype H9Oilราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
NOBILIS® Influenza H5N2KilledType A, subtype H5Oilราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

 

Pt. Vaksindo Satwa Nusantara
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
VAKSIMUNE AIKilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

Pusvetma
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Name Not AvailableKilledH5Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

Qilu Animal Health Products Factory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Newcastle Disease Avian Influenza VaccineKilledLaSota (ND)
H9 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza H9 VaccineKilledH9Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype VaccineKilledH9 subtypeNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Shigeta Animal Pharmaceuticals Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bird CLOSE 5.1KilledH5N1Oilประเทศญี่ปุ่น,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

Sindh Poultry Vaccine Centre
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Pak ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
KilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Avian Influenza VaccineKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 

Yebio Bioengineering
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1KilledH5N1 Re-1, Re-4Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Virus Vaccine H9 subtypeKilledH9, Strain FOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1, H9N2KilledH5N1 Re-5, H9N2Re-2Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1KilledH5N1 Re-5, Re-4Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Inactivated Avian Influenza Vaccine H5N2KilledH5N2Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Recombinant Avian Influenza Vaccine H5N1KilledH5N1 Re-5Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease/Avian Influenza Bivalent VaccineKilledLaSota, F (ND)
H9 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Triple Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
KilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
H9 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Zhaoqing Dahua Agriculture Bio-Pharm Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
H5N2 VaccineKilledH5N2Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H5N1 VaccineKilledH5N1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
H9N2 VaccineKilledH9N2Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย