กลับสู่รายชื่อโรค

วัคซีน : แอนแทรกซ์

Agrovet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Antianthrax vaccine, strain STILiveSTINoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Antianthrax vaccine, strain 55-VNIIVVIMLive55-VNIIVVIMNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Anthrax and Blackleg vaccine (cattle)LiveNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย

 

Bayer Sanidad Animal
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bayovac® Thraxol 2LiveSterne (34F2)Not Availableสหรัฐเม็กซิโก

 

Biogénesis-Bago S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bio-Carbogen®2LiveSterne 34 F2Noneประเทศโบลิเวีย,
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐปารากวัย,
อาร์เจนตินา

 

Botswana Vaccine Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
CABOVAX C®LiveSterneSaponinบอตสวานา

 

CAVAC (ChoongAng Vaccine Laboratories Co., Ltd.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BoviShot® Anth-Leg
(Anthrax, Blackleg Disease)
LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐเกาหลี

 

Central Veterinary Control and Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Max-Sterne Anthrax VaccineLiveSterne (34F2)Saponinสาธารณรัฐตุรกี

 

Centro Diagnóstico Veterinario
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Carbunclo BacteridianoLiveSterneGlycerin, saponinอาร์เจนตินา

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Carbodos®LiveSterneNoneอาร์เจนตินา

 

Colorado Serum Company
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore VaccineLiveSterne (34F2)Saponinสหรัฐอเมริกา

 

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. (Vecol)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
RayovacunaLiveSterneNot Availableสาธารณรัฐโคลอมเบีย

 

Indian Immunologicals Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Raksha AnthraxLiveNon-capsulatedNoneสาธารณรัฐอินเดีย

 

Institute for Biological Products
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Name Not AvailableLiveSterneGlycerin, saponinสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)

 

Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore (IP)LiveWeybridgeGlycerinated salineสาธารณรัฐอินเดีย

 

Institute of Veterinary Preventive Medicine
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Name Not AvailableLiveSterne (34F2)Noneสาธารณรัฐอินเดีย

 

Instituto de Sanidad Ganadera
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
CarbodosLiveSterneGlycerinated salineอาร์เจนตินา

 

Instituto Rosenbusch S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anticarbunclosa RosenbuschLiveSterneGlycerin, saponinสาธารณรัฐปารากวัย
Anticarbunclosa BovinosLiveSterne (CN 3472)Glycerin, saponinสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
อาร์เจนตินา

 

Institutul Pasteur
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AnthravacLive1190 RGlycerin, saponinโรมาเนีย

 

Intervac (PVT) Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AnthravacNot AvailableSterneNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 

Jordan Bio-Industries Center (JOVAC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ANTHRAVACLiveSterne (34F2)Not Availableประเทศบาห์เรน,
ประเทศอัฟกานิสถาน,
มาเลเซีย,
รัฐคูเวต,
รัฐสุลต่านโอมาน,
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน,
ลิเบีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเยเมน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
แอลเบเนีย

 

KAKETSUKEN (Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax VaccineLiveNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น

 

LABIOFAM
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Carbunclo SintomáticoNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐคิวบา

 

Laboratorio Prondil S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ProndithraxLiveSterne 34F2Saponinสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Prondistar
(Anthrax, Blackleg Disease, Botulism)
Live (A), Killed (BD, B)Sterne 34F2 (A)
Types C, D (B)
Not Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
BQ-Thrax
(Anthrax, Blackleg Disease)
Live (A), Killed (BD)Sterne 34F2 (A)Not Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Botulism/Anthrax VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Botulism/Blackleg/Anthrax VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Anthax Vaccine
(for camels, horses, ruminants)
Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Anthrax/Blackleg VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

 

Laboratorios Laverlam S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
RayolavLiveSterneAluminum hydroxideสาธารณรัฐโคลอมเบีย

 

Merial Argentina
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Carbunclo Bacteridiano 2LiveSterneNoneอาร์เจนตินา

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BLANTHRAX
(Blackleg, Anthrax)
LiveSterne 34F2 (A)Not Availableสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
BOTUTHRAX
(Botulism, Anthrax)
Killed (B), Live (A)Types C, D (B)
Sterne 34F2 (A)
Not Availableสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Vacuna Anticarbonosa®LiveSterneAluminum hydroxideสหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐเปรู
SUPAVAX
(Anthrax, Botulism, Blackleg)
Killed (B), Live (A)Types C1+2, D (B)
Sterne 34F2 (A)
Not Availableสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 

National Biologicos Producer Veterinarios (PRONABIVE)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Fc-Plus SterneLiveSterneAluminum hydroxideสหรัฐเม็กซิโก

 

National Veterinary Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax VaccineLiveSterne (34F2)Noneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

 

National Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore VaccineLiveNot AvailableNoneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

 

Onderstepoort Biological Products
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore VaccineLiveSterne (34F2)Glycerinสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 

Philippines Bureau of Animal Industry
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

Pt. Vaksindo Satwa Nusantara
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
VAKSIMUNE AnthraxLiveSterne (34F2)Saponinสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 

Pusvetma
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AnthravetNot AvailableNot Available Not Available สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

Razi Vaccine & Serum Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore VaccineLiveSterne (34F2)Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Romvac
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
CarboromvacLive1190 RGlycerol, saponinโรมาเนีย

 

State Research Institution (SRI)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax VaccineLiveNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย

 

SYVA Laboratorios
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AntravaxLiveSterneNot Availableราชอาณาจักรสเปน

 

Tecnovax
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Providean® Carbunclo BacteridianoLiveSterne F2-34Not Availableอาร์เจนตินา

 

Tiankang Biopharmacuetical
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
No. II Anthrax VaccineLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
No Capsule Anthrax VaccineLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Vetal Company
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Basilax™LiveSterne 34F2Noneสาธารณรัฐตุรกี

 

Zoetis Animal Health Australia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax VaccineLiveSterne 34F2Saponinออสเตรเลีย