กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐนามิเบีย

 

Onderstepoort Biological Products
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Frozen Asiatic Redwater Vaccine for CattleLiveAsiatic (Babesia bovis)Bovine blood
Frozen African Redwater Vaccine for CattleLiveAfrican (Babesia bigemia)Bovine blood