กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐคาซัคสถาน

 

BioTestLab
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
POLIMUN ND INACนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
POLIMUN ND CLON 124นิวคาสเซิลLiveLaSotaNone

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ORNIDUCKKilledNot AvailableOil
ERYPESTEN inj. sicc.
(Erysipelothrix rhusiopathiae, Classical Swine Fever)
LiveNot AvailableNone
PESTISEN CLiveChineseNone
PESTORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide
BIOSUIS PRRS Inact EU+AmKilledPRRS/EU, PRRS/USEmulsigen
BIOBOS BTV 8KilledSerotype 8Oil
PESTORIN MORMYX
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Myxomatosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
ORNIVAC EDS EmulsionKilledNot AvailableOil
ORNIMIX CLONE B1-Hitchner + H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None
ORNIPEST CLONEนิวคาสเซิลLiveLaSota SL 93None
ORNIPRIM CLONE B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1 Bio 52None
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
ORNIVAC ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93Oil

 

Dollvet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PESTDOLL-SLivePPRV Nigerian 75/1None

 

FGBI - Federal Centre for Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Peste des Petits Ruminants Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Sheep Pox and Lumpy Skin Disease Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Sheep and Goat Pox Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Dry Cultural Virus Vaccine Against Sheep and Goat PoxLiveNot AvailableNone
Cultural Dry Virus Vaccine Against Peste des Petits RuminatsLiveNot AvailableNone
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Not Available
Sheep Pox and Lumpy Skin Disease Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Inactivated Aujeszky's Disease Emulsion VaccineKilledVl-94 + KPR-96 + VCOil
ARRIAH-VAK Mono and Polyvalent FMD Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oil
Cultural Dry Virus Vaccine Against Sheep Pox and Lumpy Skin DiseaseLiveNot AvailableNone
Cultural Dry Virus Vaccine Against Sheep Pox and Lumpy Skin DiseaseLiveNot AvailableNone
FMD Mono and Polyvalent Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oil
Inactivated Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Live Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone

 

Shchelkovsky Biocombinat
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
FMD VaccineKilledA, O, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin