กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : ประเทศญี่ปุ่น

 

Avimex Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Hepatitis 4 Emulsified VaccineKilledSerotype 4Oil
Innovac®Blue EyeKilledMG-55Oil

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
COGLAPEST®LiveThiveral strainNone
CEVAC® Corymune 7K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza, Salmonella Enteritidis)
KilledLaSota (ND), M-41 (IB),
B8/78 (EDS), A, B, C (IC),
Enteritidis Strain 038-090 (SE)
Oil
AUPHYL Plus®LiveMNC+/10aWater in Oil
CEVAC® ND EDS K
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC EDS K®KilledB8/78Oil
KAPEVAC® LiveJansenNone

 

KAKETSUKEN (Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
OILVAX EDS-76KilledEDS '76Oil
Akabane Disease VaccineLiveNot AvailableNone
Equine Influenza-Japanese Encephalitis-Tetanus Combined Vaccine
(Equine Influenza, Japanese Encephalitis, Tetanus)
สมองอักเสบญี่ปุนKilledH3N8 (EI)
Beijing (JE)
Aluminum hydroxide
Japanese Encephalitis-Porcine Parvovirus Vaccine
(Japanese Encephalitis, Porcine Parvovirus)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveM Strain (JE)
HT- /SK (PV)
None
Japanese Encephalitis TC Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledNot AvailableNot Available
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

Kyoritsu Seiyaku Corporation
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bovivac ACA (Akabane, Chuzan virus, Aino virus)KilledNot AvailableNot Available
Suvaxyn AujeszkyLiveNot AvailableNone
Suvaxyn Aujeszky ForteMELiveNot AvailableNone

 

Kyoto Biken Laboratories, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ibaraki Disease VaccineKilledNot AvailableNot Available
Bovine Ephemeral Fever Vaccine-K-KBKilledNot AvailableAluminum hydroxide
EDS-76 Oil VaccineKilledEDS 76Oil
Ibaraki-Bovine Ephemeral Disease VaccineKilledNot AvailableNot Available
Ibaraki-Bovine Ephemeral Disease VaccineKilledNot AvailableNot Available
Bovine Abnormal Birth 3-Way Inactivated Vaccine
(Akabane virus, Chuzan virus, Aino virus)
KilledNot AvailableNot Available
Poulsaver 8
(Infectious Coryza, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
Not AvailableEDS '76 (EDS)Oil
Akabane Live VaccineLiveNot AvailableNone
Kyoto Biken Poulsaver AIข้หวัดนกKilledH5N1, H7N7Oil
Japanese Encephalitis-Parvovirus Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNone
Japanese Encephalitis Live Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNone
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledNot AvailableNot Available
Three Mixed Japanese Encephalitis Vaccine
(Japanese Encephalitis, parovirus, Geta)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNot Available

 

Malaysian Vaccines and Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
MyVAC SF (GPE)LiveGPENone
MyVAC NDHRV4นิวคาสเซิลLiveV4HRNone
MyVAC NDSนิวคาสเซิลLiveMukteswar 'S'None
MyVAC NDFนิวคาสเซิลLiveAsplin 'F'None
MyVAC 201
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None
MyVAC ND-FC
(Newcastle Disease, Fowl Cholera)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type A (FC)
Oil
MyVAC ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
MyVAC 202
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None

 

Nisseiken Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Nisseiken Akabane VaccineLiveTS-C2None
Niken EDS Inactivated VaccineKilledBK-87Aluminum hydroxide
Nisseiken PED Live VaccineLiveP-5VNone
Nisseiken TGE/PED Vaccine
(Porcine Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
LiveH-5 (TGE)
P-5V (PED)
None
Niken EDS Inactivated Oil VaccineKilledBK-87Oil
Nisseiken PED Live VaccineLiveP-5VNone
Niken NBBEG Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledIshii Strain (ND)
Ishida & Miyazaki Strains (IB)
BK-87 (EDS)
I/Q Strain (IBD)
Oil
Bovine Abnormal Parturition Trivalent Vaccine
(Akabane, Chuzan Disease, Aino Virus)
KilledOBE-1 (A)
K-47 (CD)
JaNAr28 (AV)
Aluminum chloride
NIKEN Japanese Encephalitis Live Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveStrain 106None
Equinect JIT
(Japanese Encephalitis, Equine Influenza, Tetanus)
สมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
H3N8 (EI)
Harvard (CT)
Aluminum hydroxide gel
NIKEN Japanese Encephalitis TC Inactivated Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledBM IIINot Available
NIKEN Japanese Encephalitis/Equine Getah Mixed Inactivated Vaccine
(Japanese Encephalitis, Equine Getah Virus Infection)
สมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
MI-110 (GVI)
None

 

Research Foundation for Microbial Disease of Osaka University
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Killed Iridovirus VaccineKilledNot AvailableNot Available
Inactivated Iridovirus-Streptococcicosis-Vibriosis VaccineKilledNot AvailableNot Available

 

Scientific Feed Laboratory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Oilbuster® EDSKilledCN4 StrainOil

 

Sinsui Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
K Vac® BD-ND-IB-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledMass-41 (IB)
EDS '76 (EDS)
Oil
K Vac® EDSKilledEDS '76Oil
K Vac® BD-ND-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oil