กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : ประเทศญี่ปุ่น

 

Avimex Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Influenza Aviarข้หวัดนกKilledH5 subtypeOil

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COGLAPEST®LiveThiveral strainNone
KAPEVAC® LiveJansenNone
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil
AUPHYL Plus®LiveMNC +10/aNone
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Infectious Bronchitis, Salmonella Enteritidis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledA, B, C (IC)
Enteritidis (SE)
LaSota (ND)
'76 (EDS)
Oil
CEVAC EDS K®KilledB8/78Oil

 

KAKETSUKEN (Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ibaraki Disease VaccineLiveNot AvailableNone
Akabane Disease VaccineLiveNot AvailableNone
Ibaraki Disease VaccineLiveNot AvailableNone
OILVAX EDS-76KilledEDS '76Oil
Equine Influenza-Japanese Encephalitis-Tetanus Combined Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledNot AvailableNot Available
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledNot AvailableNot Available
Japanese Encephalitis-Porcine Parvovirus Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNone
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

Kyoritsu Seiyaku Corporation
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Aujeszky's Disease VaccineLiveNot AvailableNone
Bovivac ACAKilledNot AvailableNot Available

 

Kyoto Biken Laboratories, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ibaraki-Bovine Ephemeral Disease VaccineKilledNot AvailableNot Available
Ibaraki-Bovine Ephemeral Disease VaccineKilledNot AvailableNot Available
Ibaraki Disease VaccineKilledNot AvailableNot Available
Bovine Ephemeral Fever Vaccine-K-KBKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Three Mixed Akabane Vaccine
(Akabane, Aino virus, Chuzan virus)
KilledNot AvailableNot Available
Akabane Live VaccineLiveNot AvailableNone
Poulsaver 8
(Infectious Coryza, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
Not AvailableEDS '76 (EDS)Oil
EDS-76 Oil VaccineKilledEDS 76Oil
Kyoto Biken Poulsaver AIข้หวัดนกKilledH5N1, H7N7Oil
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledNot AvailableNot Available
Japanese Encephalitis Live Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNone
Three Mixed Japanese Encephalitis Vaccine
(Japanese Encephalitis, parovirus, Geta)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNot Available
Japanese Encephalitis-Parvovirus Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNone

 

Merial Japan
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NewVax NBE®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C-080 (ND)
Mass41 (IB)
V127/30 (EDS)
Oil
NewVax NBES®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Pneumovirus)
KilledUlster2C-080 (ND)
Mass41 (IB)
V127/30 (EDS)
Vco3/50
Oil

 

Nisseiken Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Nisseiken Akabane VaccineLiveTS-C2None
Nisseiken PED Live VaccineLiveP-5VNone
Nisseiken TGE/PED Vaccine
(Porcine Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
LiveH-5 (TGE)
P-5V (PED)
None
Nisseiken PED Live VaccineLiveP-5VNone
Nisseiken EDS VaccineKilledBK-87Aluminum hydroxide
Nisseiken EDS Oil VaccineKilledBK-87Oil
Nisseiken Akabane Combined Vaccine
(Akabane, Chuzan Disease, Aino Virus)
KilledOBE-1 (A)
K-47 (CD)
JaNAr28 (AV)
Aluminum chloride
Nisseiken Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledBM IIINot Available
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNone
Nisseiken Equine JIT Trivalent Vaccine 08
(Japanese Encephalitis, Equine Influenza, Clostridium tetani
สมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
H3N8 (JI)
Harvard (CT)
Aluminum hydroxide
Nisseiken Japanese Encephalitis/Equine Getah Virus Infection Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
MI-110 (GVI)
Aluminum hydroxide

 

Research Foundation for Microbial Disease of Osaka University
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Inactivated Iridovirus-Streptococcicosis-Vibriosis VaccineKilledNot AvailableNot Available
Killed Iridovirus VaccineKilledNot AvailableNot Available

 

Scientific Feed Laboratory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Oilbuster® EDSKilledEDS '76 CN4Oil

 

Shigeta Animal Pharmaceuticals Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bird CLOSE 5.1ข้หวัดนกKilledH5N1Oil

 

Sinsui Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
K Vac® EDSKilledEDS '76Oil
K Vac® BD-ND-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oil
K Vac® BD-ND-IB-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledMass-41 (IB)
EDS '76 (EDS)
Oil