กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : ประเทศญี่ปุ่น

 

Avimex Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Hepatitis 4 Emulsified VaccineKilledSerotype 4Oil

 

Bestar Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BAK-EDSKilledNot AvailableOil
BSL-HCLiveGPENone
BSL-Auj-gILiveBucharest gI-None
BSK-Auj-gIKilledBucharest gI-Oil
BAK-ND+IC
(Newcastle Disease, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+IB+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+MG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IB+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IB+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+MG
(Newcastle Disease, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAL-ND 'B1'นิวคาสเซิลLiveB1 StrainNone
BAK-ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IBD+REO
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease, Reovirus Infection)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAL-ND 'F'นิวคาสเซิลLiveF StrainNone
BAL-ND 'S'นิวคาสเซิลLiveS StrainNone
BAK-ND+EDS+IBD+REO
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease, Reovirus Infection)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAL-ND 'Clone'นิวคาสเซิลLiveClone 30None
BAK-ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-NDนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAL-ND+IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveNot AvailableNone
BAK-ND+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAL-ND 'LaSota'นิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
BAK-ND+EDS+MG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BIOBOS BTV 8KilledSerotype 8Oil
PESTORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide
PESTISEN CLiveChineseNone
BIOSUIS PRRS Inact EU+AmKilledPRRS/EU, PRRS/USEmulsigen
ORNIDUCKKilledNot AvailableOil
PESTORIN MORMYX
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Myxomatosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
ORNIVAC EDS EmulsionKilledNot AvailableOil
ERYPESTEN inj. sicc.
(Erysipelothrix rhusiopathiae, Classical Swine Fever)
LiveNot AvailableNone
ORNIVAC ND+GO Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
ORNIVAC ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93Oil
ORNIPEST CLONEนิวคาสเซิลLiveLaSota SL 93None
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIMIX CLONE B1-Hitchner + H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None
ORNIPRIM CLONE B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1 Bio 52None

 

Boehringer Ingelheim International GmbH
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332None
Oilbuster® EDSKilledCN4Oil
Ingelvac® 3FLEX
(PRRS, Porcine Circovirus)
LiveType 2 (PCV)None
ND-IB-Coryza AC Type Vaccine "NP"
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Baudet 42 (IB)
Types A, C (IC)
Aluminum hydroxide gel
ND-IB-Coryza AC Type Oil Vaccine "NP"
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Baudet 42 (IB)
Types A, C (IC)
Oil
NB Oil "NP"
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Baudet 42 (IB)
Oil
Newcastle Disease Live Virus Prophylactic SolutionนิวคาสเซิลLiveB1None
Avinew®นิวคาสเซิลLiveVG/GANone
ND-IB Live Vaccine "NP"
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
North 1 (IB)
None

 

CEVA Biomune Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® EDS KKilledB8/78Oil
KAPEVAC® LiveJansenNone
AUPHYL PLUS®LiveMNC+/10aOil in water
COGLAPEST®LiveThiveral StrainNone
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND EDS K
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Salmonella enteritidis, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, B, C (IC)
Strain 038-090 (SE)
LaSota (ND)
M41 (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oil
CEVAC® ND IB IBD K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP Classical (IBD)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® NEW KนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IBD K
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
GP Classical (IBD)
Oil
CEVAC® NB L
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMassachusetts B48 (IB)
LaSota (ND)
None
CEVAC® ND EDS K
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® Broiler ND KนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
LAYERMUNE® 3 0.5 ml
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Salmonella enteritidis)
นิวคาสเซิลKilledMass 41, Mass Holland (IB)Oil
LAYERMUNE® 2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMass 41, Mass Holland (IB)Oil
CEVAC® VITAPEST LนิวคาสเซิลLivePHY.LMV.42None
CEVAC® VITABRON L
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLivePHY.LMV.42 (ND)
Massachusetts Type H120 (IB)
None
VECTORMUNE® ND
(Marek's Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveSerotype 3 (MD)
D-26 (ND)
None
CEVAC® REPROMUNE 4 K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Mass 41, Mass Holland (IB)
Luckert (IBD)
S1133, 2408 (RVD)
Oil
CEVAC® UNI LนิวคาสเซิลLiveHitchner B1None
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® BI L
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMassachusetts B48 (IB)
Hitchner B1 (ND)
None
CEVAC® NEW LนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Salmonella enteritidis, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, B, C (IC)
Strain 038-090 (SE)
LaSota (ND)
M41 (IB)
B8/78 (EDS)
Oil

 

KAKETSUKEN (Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Akabane Disease VaccineLiveNot AvailableNone
Bovine Abnormal Birth ACA Combined Inactivated Vaccine
(Akabane Disease, Chuzan Virus, Aino Virus)
KilledKN-06 (Akabane)
K-47 (Chuzan)
JaNAr 28 (Aino)
Aluminum phosphate gel
SUIMMUGEN TGE/PED
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
LiveVesicle Strain (TGE)
96P4C6 (PED)
Not Available
OILVAX EDS-76KilledKE 80Oil
ND-IB Combined Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
Nerima (IB)
Not Available
AVITECT NB/TM
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveMET 95 (ND)
TM-86 (IB)
Not Available
OILVAX 7R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza, Mycoplasma gallisepticum, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM-86 (IB)
Type A 221 Strain, Type C 537 Strain (IC)
63 523 (MG)
KE80 (EDS)
Oil
OILVAX 7R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza, Mycoplasma gallisepticum, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM-86 (IB)
Type A 221 Strain, Type C 537 Strain (IC)
63 523 (MG)
KE80 (EDS)
Oil
ND Live VaccineนิวคาสเซิลLiveMET 95Not Available
OILVAX NB2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM 86EC (IB)
Oil
OILVAX NB2GR
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Avian Reovirus)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM 86EC (IB)
K Strain (IBD)
58-132E50 (RV)
Oil
OILVAX 6R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM-86 (IB)
Type A 221 Strain, Type C 537 Strain (IC)
63 523 (MG)
Oil
OILVAX 5R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM-86 (IB)
Type A 221 Strain, Type C 537 Strain (IC)
Oil
OILVAX NB2G
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Nerima E10, TM 86EC (IB)
K Strain (IBD)
Oil
Equine Influenza, Japanese Encephalitis, Tetanus Combined Vaccine
(Equine Influenza, Japanese Encephalitis, Tetanus)
สมองอักเสบญี่ปุนKilledH3N8 (EI)
Beijing (JE)
Aluminum hydroxide
Japanese Encephalitis-Porcine Parvovirus Vaccine
(Japanese Encephalitis, Porcine Parvovirus)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveM Strain (JE)
HT- /SK (PV)
None
Japanese Encephalitis TC Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledM StrainNot Available
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveAoyama BNot Available

 

Kyoritsu Seiyaku Corporation
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Suvaxyn Aujeszky ForteMELiveNot AvailableNone
Bovivac ACA (Akabane, Chuzan virus, Aino virus)KilledNot AvailableNot Available
Suvaxyn AujeszkyLiveNot AvailableNone

 

Kyoto Biken Laboratories, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bovine Ephemeral Fever-Ibaraki Disease Inactivated Vaccine
(Bovine Ephemeral Fever, Ibaraki Disease)
KilledYHLKB (BEF)
No. 2-KB (ID)
Aluminum phosphate gel
Bovine Abnormal Birth 4-Way Inactivated Vaccine
(Akabane, Chuzan Disease, Aino Virus, Peaton Virus)
KilledE24-KB (Akabane)
K-47 (Chuzan)
JaNAr 28 (Aino)
NS/3 (Peaton)
Aluminum hydroxide gel
Ibaraki Disease Live Vaccine-KBLiveNo. 2-KBNone
Bovine Ephemeral Fever Vaccine-K-KBKilledYHLKBAluminum phosphate gel
EDS-76 Oil Vaccine-CKilled1976 VirusOil
Swine Influenza Vaccine-KKilledH1N1Aluminum phosphate gel
Akabane Disease Live VaccineLiveTS-C2None
Bovine Abnormal Birth 3-Way Inactivated Vaccine
(Akabane virus, Chuzan virus, Aino virus)
KilledOBE-1 (Akabane)
K-47 (Chuzan)
JaNAr 28 (Aino)
Aluminum phosphate gel
Bovine Ephemeral Fever-Ibaraki Disease Inactivated Vaccine
(Bovine Ephemeral Fever, Ibaraki Disease)
KilledYHLKB (BEF)
No. 2-KB (ID)
Aluminum phosphate gel
Avian 5-Way Oil Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Shiga (IB)
Type A No. 221, Type C KA (IC)
TK (MG)
Oil
ND-OE VaccineนิวคาสเซิลKilledIshii (ND)Oil
NB Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
KU (IB)
None
Avian 4-Way Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Shiga (IB)
Type A No. 221, Type C KA (IC)
Aluminum phosphate gel
Porcine Stillbirth 3-Way Live Vaccine
(Japanese Encephalitis, Parvovirus, Getah Virus)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveHmLu-1 (JE)
Sk-H (PV)
HAL (GV)
None
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveM StrainNone
Japanese Encephalitis Vaccine-Kสมองอักเสบญี่ปุนKilledSK-HAluminum phosphate gel
Japanese Encephalitis-Porcine Parvo Combined Vaccine
(Japanese Encephalitis, Parvovirus)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveM Strain (JE)
HT/SK (PV)
None

 

Malaysian Vaccines and Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
MyVAC SF (GPE)LiveGPENone
MyVAC ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
MyVAC ND-FC
(Newcastle Disease, Fowl Cholera)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type A (FC)
Oil
MyVAC NDSนิวคาสเซิลLiveMukteswar 'S'None
MyVAC NDFนิวคาสเซิลLiveAsplin 'F'None
MyVAC 201
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None
MyVAC 202
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
MyVAC NDHRV4นิวคาสเซิลLiveV4HRNone

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® Begonia DFLiveBegonia (gE-, tk-)Tocopherol acetate
NOBILIS® TRT+IB Multi+G+ND
(Turkey Rhinotracheitis, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledBUT1 #8544 (TRT)
M41, D274 (IB)
D78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Water in oil
NOBILIS® MA5+CLONE 30
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMA5 (IB)
Clone 30 (ND)
None
NOBILIS® ND CLONE 30นิวคาสเซิลLiveClone 30None

 

Nisseiken Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NIKEN Akabane Disease Live VaccineLiveTS-C2None
NIKEN EDS Inactivated VaccineKilledBK-87Aluminum hydroxide
NIKEN PED Live VaccineLiveP-5VNone
NIKEN TGE-PED Mixed Live Vaccine
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
LiveH-5 (TGE)
P-5V (PED)
None
NIKEN EDS Inactivated Oil VaccineKilledBK-87Oil
Bovine Abnormal Parturition Trivalent Vaccine
(Akabane, Chuzan Disease, Aino Virus)
KilledOBE-1 (Akabane)
K-47 (Chuzan)
JaNAr28 (Aino)
Aluminum chloride
NIKEN PED Live VaccineLiveP-5VNone
NIKEN Newcastle Live Vaccine SนิวคาสเซิลLiveB1None
NIKEN NBBEG Inactivated Oil Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Ishida, Miyazaki (IB)
BK-87 (EDS)
I/Q Strain (IBD)
Oil
NIKEN NB Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
ON Strain (IB)
None
NIKEN NBBEG Inactivated Oil Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Ishida, Miyazaki (IB)
BK-87 (EDS)
I/Q Strain (IBD)
Oil
NIKEN NBBAC Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Ishida (IB)
Type A No. 221, Type C G-1 (IC)
Aluminum hydroxide gel
NIKEN Japanese Encephalitis Live Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveStrain 106None
NIKEN Japanese Encephalitis/Equine Getah Mixed Inactivated Vaccine
(Japanese Encephalitis, Equine Getah Virus Infection)
สมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
MI-110 (GVI)
None
NIKEN Japanese Encephalitis TC Inactivated Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledBM IIINot Available
Equinect JIT
(Japanese Encephalitis, Equine Influenza, Tetanus)
สมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
H3N8 (EI)
Harvard (CT)
Aluminum hydroxide gel

 

Research Foundation for Microbial Disease of Osaka University
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Iridovirus Disease Inactivated VaccineKilledEhime-1/GF14Not Available
Irido Rensa/Vibrio Mixed Inactivated VaccineKilledEhime-1/GF14 (IV)
No 43 (S)
040755 (V)
Not Available

 

Scientific Feed Laboratory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Oilbuster® EDSKilledCN4 StrainOil
ND-IB Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveNot AvailableNone
NBCAC Oil
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Baudette 42 (IB)
Type A 221, Type C S1 (IC)
Oil
NB Oil
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Baudette 42 (IB)
Oil
NBCAC Aluminum
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Baudette 42 (IB)
Type A 221, Type C S1 (IC)
Aluminum hydroxide gel
Newcastle Disease Live Virus Prophylactic SolutionนิวคาสเซิลLiveNot AvailableNone

 

Sinsui Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
K Vac® EDSKilledNot AvailableOil
K Vac® BD-ND-IB-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oil
K Vac® BD-ND-IB
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oil
Nama Vac® ND B1นิวคาสเซิลLiveB1 type, B1 strainNone
Nama Vac® ND LasนิวคาสเซิลLiveB1 type, LaSota strainNone
Nama Vac® B1/IBm
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 type, B1 strain (ND)
Massachusetts (IB)
None
Nama Vac® Las/IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
None
K Vac® BD-ND-IB-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oil
K Vac® ND-IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oil
K Vac® Chicken NDนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
K Vac® BD-ND-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
K Vac® Pullet NDนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
K Vac® NDนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
K Vac® BD-ND
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
K Vac® BD-ND-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil

 

Sunzen Biotech Berhard
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SunVac ND CloneนิวคาสเซิลLiveCloneNone
SunVac ND/IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
SunVac ND LaSotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
SunVac ND KilledนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
SunVac ND B1/IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None