กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐเช็ก

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Institute for State Control of Vet. Biologicals & Medicaments
โทรศัพท์: 420.541.518.511
โทรสาร: 420.541.210.026
อีเมล์: uskvbl@uskvbl.cz

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ornivac ND+GO+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bursitis, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76, SL-93 (ND),
OP-23 (IBDV), M-41 (IB)
Oil
Pestisen CLiveChineseNone
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil
OrniduckKilledNot AvailableOil

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS KVKilledP120 (European strain)Oil

 

Dyntec
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
MM-Vac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Not AvailableNot AvailableOil
SUIVAC PRRS-INeKilledVD-E1, VD-E2Oil
SUIVAC PRRS-INKilledVD-E1, VD-E2, VD-A1Oil
MORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide

 

MEVAK
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
RIVAKKilled1024 HAOil