กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐคิวบา

 

LABIOFAM
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Eastern Equine Encephalomyelitis-Tetanus vaccine KilledNot AvailableNot Available
Vacuna Cólera PorcinoLiveChinaNone
Vacuna AujeszkyKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Vacuna Encefalomiocarditis-Aujeszky
(Porcine Encephalomyelitis, Aujeszky's Disease)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide, glycerin
Eastern Equine Encephalomyelitis vaccine in Cell CultureKilledNot AvailableNot Available
Eastern Equine Encephalomyelitis vaccineKilledNot AvailableNot Available
Vacuna Brucella Abortus Cepa-19LiveB19None
Vacuna Septicemia Hemorrhágica BovinaKilledNot AvailableNot Available
Vacuna Encefalomiocarditis-Aujeszky-Leptospira
(Porcine Encephalomyocarditis, Aujeszky's Disease, Leptospirosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
Vacuna Septicemia Hemorrhágica CuniculaKilledNot AvailableNot Available
Vacuna Aujeszky-Leptospira
(Aujeszky's Disease, Leptospirosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide, glycerin