กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐคิวบา

 

LABIOFAM
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Vacuna AujeszkyKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Vacuna Encefalomiocarditis-Aujeszky
(Porcine Encephalomyelitis, Aujeszky's Disease)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide, glycerin
Vacuna Aujeszky-Leptospira
(Aujeszky's Disease, Leptospirosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide, glycerin
Vacuna Brucella Abortus Cepa-19LiveB19None
Vacuna Cólera PorcinoLiveChinaNone
Eastern Equine Encephalomyelitis-Tetanus vaccine KilledNot AvailableNot Available
Vacuna Encefalomiocarditis-Aujeszky-Leptospira
(Porcine Encephalomyocarditis, Aujeszky's Disease, Leptospirosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
Vacuna Septicemia Hemorrhágica CuniculaKilledNot AvailableNot Available
Eastern Equine Encephalomyelitis vaccineKilledNot AvailableNot Available
Eastern Equine Encephalomyelitis vaccine in Cell CultureKilledNot AvailableNot Available
Vacuna Septicemia Hemorrhágica BovinaKilledNot AvailableNot Available