กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐคิวบา

 

Harbin Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever Live VaccineLiveNot AvailableNone

 

LABIOFAM
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Vacuna Encefalomiocarditis-Aujeszky
(Porcine Encephalomyelitis, Aujeszky's Disease)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide, glycerin
Vacuna Aujeszky-Leptospira
(Aujeszky's Disease, Leptospirosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide, glycerin
Vacuna Brucella Abortus Cepa-19LiveB19None
Vacuna Septicemia Hemorrhágica BovinaKilledNot AvailableNot Available
Vacuna AujeszkyKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Vacuna Cólera PorcinoLiveChinaNone
Vacuna Septicemia Hemorrhágica CuniculaKilledNot AvailableNot Available
Eastern Equine Encephalomyelitis vaccineKilledNot AvailableNot Available
Eastern Equine Encephalomyelitis vaccine in Cell CultureKilledNot AvailableNot Available
Eastern Equine Encephalomyelitis-Tetanus vaccine KilledNot AvailableNot Available
Vacuna Encefalomiocarditis-Aujeszky-Leptospira
(Porcine Encephalomyocarditis, Aujeszky's Disease, Leptospirosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide