กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐโครเอเชีย

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management (MP?VG)
โทรศัพท์: 385.1.6106.673
โทรสาร: 385.1.6109.207
อีเมล์: vesna.kubicek@mps.hr
เว็บไซ้ท์: http://www.mps.hr/

 

Genera Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDSKilledNot AvailableOil
GUMPESKAL
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
GUMPESKAL+IB+EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
GUMPESKAL+IB+EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
PESTIKAL+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
GUMPESKAL+IB
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
PESTIKAL LaSota SPFนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
PESTIKAL+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
PESTIKAL+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BRONHOPEST SPF
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveH-120 (IB)
LaSota (ND)
None
PESTIKAL B1 SPFนิวคาสเซิลLiveHitchner B1None
PESTIKAL+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® EDSKilledBC-14Water in oil
PORCILIS® PRRSLiveDVTocopheryl acetate
NOBILIS® ND CLONE 30นิวคาสเซิลLiveClone 30None
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® RT+IB Multi+G+ND
(Avian Rhinotracheitis, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledBUT1 #8544 (RT)
M41, D274 (IB)
D78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Water in oil