กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐโครเอเชีย

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management (MP?VG)
โทรศัพท์: 385.1.6106.673
โทรสาร: 385.1.6109.207
อีเมล์: vesna.kubicek@mps.hr
เว็บไซ้ท์: http://www.mps.hr/

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Genera Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PESTICAL + EDS + IB
(Newcastle disease, Egg drop syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOil
PESTICAL + EDS (Newcastle disease, Egg drop syndrome)KilledNot AvailableOil
GUMPESKAL + IB + EDS
(Infectious bursal disease, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome)
KilledNot AvailableOil
EDSKilledNot AvailableOil

 

VETERINA Animal Health Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Gumpeskal® + IB + EDS (Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)KilledNot AvailableOil
Plivak®-KSLiveChineseNone
Ay-Vak Bartha®LiveBartha K61None
Pestikal® + EDS + IB
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOil