กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐโครเอเชีย

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management (MP?VG)
โทรศัพท์: 385.1.6106.673
โทรสาร: 385.1.6109.207
อีเมล์: vesna.kubicek@mps.hr
เว็บไซ้ท์: http://www.mps.hr/

 

Genera Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDSKilledNot AvailableOil
PESTIKAL+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
PESTIKAL+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
PESTIKAL+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
PESTIKAL+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
GUMPESKAL+IB+EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
GUMPESKAL+IB+EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
PESTIKAL B1 SPFนิวคาสเซิลLiveHitchner B1None
PESTIKAL LaSota SPFนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
GUMPESKAL
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BRONHOPEST SPF
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveH-120 (IB)
LaSota (ND)
None
GUMPESKAL+IB
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® PRRSLiveDVTocopheryl acetate
NOBILIS® EDSKilledBC-14Water in oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® ND CLONE 30นิวคาสเซิลLiveClone 30None
NOBILIS® RT+IB Multi+G+ND
(Avian Rhinotracheitis, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledBUT1 #8544 (RT)
M41, D274 (IB)
D78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Water in oil