กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® Aujeszky MLVLiveBartha K61None
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COGLAPEST®LiveThiveral strainNone
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Infectious Bronchitis, Salmonella Enteritidis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledA, B, C (IC)
Enteritidis (SE)
LaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
AUPHYL Plus®LiveMNC+/10aWater in Oil
CEVAC EDS K®KilledB8/78Oil
CEVAC® ND EDS K
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
KAPEVAC® LiveJansenNone
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Porcine Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic DiarrheaKilledNot AvailableAluminum Hydroxide
Plague Vaccine
(Duck Virus Enteris)
Not AvailableNot AvailableNot Available
Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome Inactivated VaccineKilledLaSota (ND)Oil
Classical Swine Fever Live VaccineLiveC strainNone
Swine Fever Thermo-Stable Live VaccineLiveC strainNone
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K-61None
PRRS Live VaccineLiveCH-1RNone
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledLa Sota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
H9 subtype (AI)
Oil
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledLa Sota (ND)
H9 subtype (AI)
Oil

 

Harbin Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Inactivated PRRS VaccineKilledCh-1a strainNot Available
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K61None
Highly Pathogenic PRRS Live VaccineLiveHuN4-F112None
Avian Influenza H9 Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeOil

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AUSKIPRA® BKKilledBartha K61 (gE negative)Oil

 

Merial China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
HEPATOVAXLiveE52None
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
AkiporLiveBarthaWater in Oil
GALLIMUNE™ 202 ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Type 127 (EDS)
Oil
GALLIMUNE™ 408 ND+ID+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOil
Newcastle disease, avian flu combined vaccineข้หวัดนกKilledH9, F strain (AIV)
La Sota (ND)
Not Available
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH9, F strainOil
Bivalent recombinant avian influenza virus vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re 4 & Re 6 strainsNot Available

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oil
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil
E.D.S.KilledType 127Oil
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil

 

Qilu Animal Health Products Factory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Rabbit Viral Hemorrhagic Disease/Pasteurella multocida Disease Bivalent VaccineKilledType A (P. multocida)None
Newcastle Disease/Egg Drop Syndrome VaccineKilledLaSota (ND)
Beijing 911 (EDS)
Oil
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oil
Porcine Transmissible Gastroenteritis/Porcine Epidemic Diarrhea VaccineKilledNot AvailableNot Available
Classical Swine Fever VaccineLiveNot AvailableNone
Pseudorabies VaccineLiveBartha K61None
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNone
Rabbit hemorrhagic disease virus, Pasturella multocida disease, Clostridium perfringens inactivated vaccine KilledType A (C. perfringens)Not Available
Newcastle Disease/Infectious Bronchitis/Egg Drop Syndrome VaccineKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
Beijing 911 (EDS)
Oil
Brucellosis vaccineNot AvailableA19Not Available
Killed Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineKilledNot AvailableOil
Newcastle Disease Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9 (AI)
Oil
Newcastle disease, avian influenza (H9 subtype) bivalent inactivated vaccineข้หวัดนกKilledLaSota(ND)
H9, Strain LG1 (AIV)
Not Available
Newcastle disease, infectious bronchitis, avian flu (H9 subtype) triple inactivated vaccineข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9, Strain LG1 (AIV)
Not Available
Avian Influenza H9 Vaccineข้หวัดนกKilledH9Not Available

 

Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Rinvac ND+IB+EDS+AE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Encephalomyelitis)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HSH23 (EDS)
Van Roekel (AE)
Oil
Rinvac ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oil
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61None
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oil
Duck Plague Vaccine, LiveLiveNot AvailableNot Available
Swine Fever Thermo-Stable VaccineLiveNot AvailableNone
Avian Egg Drop Syndrome VaccineKilledJing 911None
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome VaccineKilledNot AvailableNone
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeNone
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
None

 

Tiankang Biopharmacuetical
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PRRSLive Not AvailableNot Available
Peste des Petits RuminantLiveNot AvailableNot Available
OrfLiveNot AvailableNot Available
FMD Type O InactivatedKilledOS 99Not Available
FMD Type O, Asia 1 Bivalent KilledOHMO2 + Asia 1Not Available
FMD Type O Synthetic PeptideKilledPeptides 2570 + 7309Not Available
FMD Type O InactivatedKilledType ONot Available
FMD Type O Inactivated (II)KilledOZK93Not Available
FMD Type O InactivatedKilled OS99 + OZK93Not Available
No Capsule Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available
No. II Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

Yebio Bioengineering
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Egg Drop Syndrome VaccineKilledBeijing 911Oil
Triple Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledN79 (ND)
Mass-41 (IB)
NE4 (EDS)
Oil
Recombinant Avian Influenza Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5Oil
Newcastle Disease/Avian Influenza Bivalent Vaccineข้หวัดนกKilledLaSota, F (ND)
H9 (AI)
Oil
Triple Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
H9 (AI)
Oil
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1, H9N2ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5, H9N2Re-2Oil
Inactivated Avian Influenza Vaccine H5N2ข้หวัดนกKilledH5N2Oil
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5, Re-4Oil
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-1, Re-4Oil
Avian Influenza Virus Vaccine H9 subtypeข้หวัดนกKilledH9, Strain FOil

 

Zhaoqing Dahua Agriculture Bio-Pharm Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NDEDS Vaccine
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
Not AvailableNot AvailableNot Available
EDS VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
H9N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH9N2Not Available
H5N1 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1Not Available
H5N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N2Not Available

 

Zoetis China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Rui LananLiveTJM-F92None