กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ABIC Biological Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® Aujeszky MLVLiveBartha K61None
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available

 

Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome Inactivated VaccineKilledLaSota (ND)Oil
Classical Swine Fever Live VaccineLiveC strainNone
PRRS Live VaccineLiveCH-1RNone
Swine Fever Thermo-Stable Live VaccineLiveC strainNone
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K-61None
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtype (AI)Oil
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledMassachusetts 41 (ND)
H9 subtype (AI)
Oil

 

Harbin Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Highly Pathogenic PRRS Live VaccineLiveHuN4-F112None
Inactivated PRRS VaccineKilledCh-1a strainNot Available
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K61None
Avian Influenza H9 Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeOil

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AUSKIPRA® BKKilledBartha K61 (gE negative)Oil

 

Merial China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
HEPATOVAXLiveE52None
AkiporLiveBarthaOil
GALLIMUNE™ 408 ND+ID+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
GALLIMUNE™ 202 ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Type 127 (EDS)
Oil
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH9Oil
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5Oil

 

Qilu Animal Health Products Factory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Newcastle Disease/Egg Drop Syndrome VaccineKilledLaSota (ND)
Beijing 911 (EDS)
Oil
Porcine Transmissible Gastroenteritis/Porcine Epidemic Diarrhea VaccineKilledNot AvailableNot Available
Killed Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineKilledNot AvailableOil
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNone
Pseudorabies VaccineLiveBartha K61None
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oil
Rabbit Viral Hemorrhagic Disease/Pasteurella multocida Disease Bivalent VaccineKilledNot AvailableNone
Newcastle Disease/Infectious Bronchitis/Egg Drop Syndrome VaccineKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
Beijing 911 (EDS)
Oil
Classical Swine Fever VaccineLiveNot AvailableNone
Newcastle Disease Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9 (AI)
Oil
Avian Influenza H9 Vaccineข้หวัดนกKilledH9Not Available

 

Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Rinvac ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oil
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61None
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oil
Rinvac ND+IB+EDS+AE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Encephalomyelitis)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HSH23 (EDS)
Van Roekel (AE)
Oil
Swine Fever Thermo-Stable VaccineLiveNot AvailableNone
Avian Egg Drop Syndrome VaccineKilledJing 911None
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome VaccineKilledNot AvailableNone
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeNone
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
None

 

Yebio Bioengineering
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Triple Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledN79 (ND)
Mass-41 (IB)
NE4 (EDS)
Oil
Egg Drop Syndrome VaccineKilledBeijing 911Oil
Newcastle Disease/Avian Influenza Bivalent Vaccineข้หวัดนกKilledLaSota, F (ND)
H9 (AI)
Oil
Triple Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
H9 (AI)
Oil
Recombinant Avian Influenza Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5Oil
Avian Influenza Virus Vaccine H9 subtypeข้หวัดนกKilledH9, Strain FOil
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5, Re-4Oil
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-1, Re-4Oil
Inactivated Avian Influenza Vaccine H5N2ข้หวัดนกKilledH5N2Oil
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1, H9N2ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5, H9N2Re-2Oil

 

Zhaoqing Dahua Agriculture Bio-Pharm Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
NDEDS Vaccine
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
Not AvailableNot AvailableNot Available
H5N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N2Not Available
H5N1 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1Not Available
H9N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH9N2Not Available

 

Zoetis China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Rui LananLiveTJM-F92None

 

Zoetis Taiwan
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS New Bronz VacKilledNot AvailableOil