กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ABIC Biological Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® Aujeszky MLVLiveBartha K61None
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
KAPEVAC® LiveJansenNone
AUPHYL Plus®LiveMNC +10/aNone
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Infectious Bronchitis, Salmonella Enteritidis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledA, B, C (IC)
Enteritidis (SE)
LaSota (ND)
'76 (EDS)
Oil
CEVAC EDS K®KilledB8/78Oil
COGLAPEST®LiveThiveral strainNone
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Plague Vaccine
(Duck Virus Enteris)
Not AvailableNot AvailableNot Available
Swine Fever Thermo-Stable Live VaccineLiveC strainNone
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K-61None
PRRS Live VaccineLiveCH-1RNone
Porcine Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic DiarrheaKilledNot AvailableAluminum Hydroxide
Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome Inactivated VaccineKilledLaSota (ND)Oil
Classical Swine Fever Live VaccineLiveC strainNone
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledLa Sota (ND)
H9 subtype (AI)
Oil
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledLa Sota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
H9 subtype (AI)
Oil

 

Harbin Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Inactivated PRRS VaccineKilledCh-1a strainNot Available
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K61None
Highly Pathogenic PRRS Live VaccineLiveHuN4-F112None
Avian Influenza H9 Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeOil

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AUSKIPRA® BKKilledBartha K61 (gE negative)Oil

 

Merial China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ 408 ND+ID+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
AkiporLiveBarthaOil
GALLIMUNE™ 202 ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Type 127 (EDS)
Oil
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
HEPATOVAXLiveE52None
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5Oil
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH9Oil

 

Qilu Animal Health Products Factory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Porcine Transmissible Gastroenteritis/Porcine Epidemic Diarrhea VaccineKilledNot AvailableNot Available
Killed Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineKilledNot AvailableOil
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oil
Newcastle Disease/Infectious Bronchitis/Egg Drop Syndrome VaccineKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
Beijing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease/Egg Drop Syndrome VaccineKilledLaSota (ND)
Beijing 911 (EDS)
Oil
Pseudorabies VaccineLiveBartha K61None
Classical Swine Fever VaccineLiveNot AvailableNone
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNone
Rabbit Viral Hemorrhagic Disease/Pasteurella multocida Disease Bivalent VaccineKilledNot AvailableNone
Avian Influenza H9 Vaccineข้หวัดนกKilledH9Not Available
Newcastle Disease Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9 (AI)
Oil

 

Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oil
Avian Egg Drop Syndrome VaccineKilledJing 911None
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome VaccineKilledNot AvailableNone
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61None
Rinvac ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oil
Rinvac ND+IB+EDS+AE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Encephalomyelitis)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HSH23 (EDS)
Van Roekel (AE)
Oil
Swine Fever Thermo-Stable VaccineLiveNot AvailableNone
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
None
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeNone

 

Tiankang Biopharmacuetical
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PRRSLive Not AvailableNot Available
Peste des Petits RuminantLiveNot AvailableNot Available
OrfLiveNot AvailableNot Available
FMD Type O InactivatedKilledOS 99Not Available
FMD Type O, Asia 1 Bivalent KilledOHMO2 + Asia 1Not Available
FMD Type O Synthetic PeptideKilledPeptides 2570 + 7309Not Available
FMD Type O InactivatedKilledType ONot Available
FMD Type O Inactivated (II)KilledOZK93Not Available
FMD Type O InactivatedKilled OS99 + OZK93Not Available
No Capsule Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available
No. II Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

Yebio Bioengineering
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Egg Drop Syndrome VaccineKilledBeijing 911Oil
Triple Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledN79 (ND)
Mass-41 (IB)
NE4 (EDS)
Oil
Recombinant Avian Influenza Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5Oil
Newcastle Disease/Avian Influenza Bivalent Vaccineข้หวัดนกKilledLaSota, F (ND)
H9 (AI)
Oil
Triple Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
H9 (AI)
Oil
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1, H9N2ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5, H9N2Re-2Oil
Inactivated Avian Influenza Vaccine H5N2ข้หวัดนกKilledH5N2Oil
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-5, Re-4Oil
Bivalent Avian Influenza Virus Vaccine H5N1ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-1, Re-4Oil
Avian Influenza Virus Vaccine H9 subtypeข้หวัดนกKilledH9, Strain FOil

 

Zhaoqing Dahua Agriculture Bio-Pharm Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NDEDS Vaccine
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
Not AvailableNot AvailableNot Available
EDS VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
H9N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH9N2Not Available
H5N1 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1Not Available
H5N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N2Not Available

 

Zoetis China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Rui LananLiveTJM-F92None