กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Bestar Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BSL-HCLiveGPENot Available

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC EDS K®KilledB8/78Oil
CEVAC® Corymune 7K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza, Salmonella Enteritidis)
KilledLaSota (ND), M-41 (IB),
B8/78 (EDS), A, B, C (IC),
Enteritidis Strain 038-090 (SE)
Oil
AUPHYL Plus®LiveMNC+/10aWater in Oil
CEVAC® ND EDS K
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
KAPEVAC® LiveJansenNone
COGLAPEST®LiveThiveral strainNone
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61None
Porcine Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic DiarrheaKilledNot AvailableAluminum Hydroxide
Duck Plague Vaccine, Live
(Duck Virus Enteritis)
LiveChicken Embryo Attenuated StrainNone
Duck Hepatitis Vaccine, Live
(Duck Virus Hepatitis)
LiveA66 StrainNone
Swine Fever Thermo-Stable Live VaccineLiveC strainNone
PRRS Live VaccineLiveCH-1RNone
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledLa Sota (ND)
H9 subtype (AI)
Oil
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledLa Sota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
H9 subtype (AI)
Oil

 

Harbin Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Inactivated PRRS VaccineKilledCh-1a strainNot Available
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K61None
Highly Pathogenic PRRS Live VaccineLiveHuN4-F112None
Avian Influenza H9 Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeOil

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AUSKIPRA® BKKilledBartha K61 (gE negative)Oil
HIPRAVIAR®BPL2นิวคาสเซิลKilledLaSotaOil

 

Medion Farma Jaya
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Medivac ND-EDS-IB Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Mass-41 (IB)
Oil
Medivac ND-EDS-IB Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Mass-41 (IB)
Oil
Medivac ND-EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Oil
Medivac ND-EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Oil
Medivac ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Medivac ND-IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveClone 45 (ND)
Massachusetts H120 (IB)
None

 

Merial China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
HEPATOVAXLiveE52None
AkiporLiveBarthaWater in Oil
GALLIMUNE™ 408 ND+ID+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOil
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH9, F strainOil
Bivalent recombinant avian influenza virus vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re 4 & Re 6 strainsNot Available
Newcastle disease, avian flu combined vaccineข้หวัดนกKilledH9, F strain (AIV)
La Sota (ND)
Not Available

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil
E.D.S.KilledType 127Oil

 

Qilu Animal Health Products Factory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pseudorabies VaccineLiveBartha K61None
Rabbit Viral Hemorrhagic Disease/Pasteurella multocida Disease Bivalent VaccineKilledType A (P. multocida)None
Porcine Transmissible Gastroenteritis/Porcine Epidemic Diarrhea VaccineKilledNot AvailableNot Available
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oil
Duck Plague VaccineLiveCVCC AV1222None
Rabbit hemorrhagic disease virus, Pasturella multocida disease, Clostridium perfringens inactivated vaccine KilledType A (C. perfringens)Not Available
Classical Swine Fever VaccineLiveNot AvailableNone
Killed Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineKilledNot AvailableOil
Newcastle Disease and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivatedข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oil
Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivatedข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledSubtype H9, Strain LG1Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivatedข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivatedข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oil
Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivatedข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledSubtype H9, Strain LG1Oil
Newcastle Disease and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivatedข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oil

 

Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Rinbio ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oil
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61None
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oil
BIOTOP DP Duck Plague Vaccine, LiveLiveCVCC AV1222Not Available
Rinbio ND+IB+EDS+AE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Encephalomyelitis)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HSH23 (EDS)
Van Roekel (AE)
Oil
RINBIO CSF Swine Fever Thermo-Stable VaccineLiveC strain (Chinese)None
Rinbio ND+IB+AI
(Newcastle Disease,
Infectious Bronchitis,
Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, strain HP (AIV)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeNone
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Oil

 

Tiankang Biopharmaceutical
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PRRSLive Not AvailableNot Available
Peste des Petits RuminantLiveNot AvailableNot Available
OrfLiveNot AvailableNot Available
FMD Type O, Asia 1 Bivalent KilledOHMO2 + Asia 1Not Available
FMD Type O InactivatedKilledType ONot Available
FMD Type O Inactivated (II)KilledOZK93Not Available
FMD Type O InactivatedKilled OS99 + OZK93Not Available
FMD Type O Synthetic PeptideKilledPeptides 2570 + 7309Not Available
FMD Type O InactivatedKilledOS 99Not Available

 

Yebio Bioengineering
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Triple Inactivated Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledN79 (ND)
M-41 (IB)
NE4 (EDS)
Oil
Inactivated Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine
(H5N1 Subtype, Re-6 Strain)
ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-6Oil
Kemi-Flu Inactivated Vaccine of Avian Influenza
(H5N1 Re-K)
ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-KOil

 

Zhaoqing Dahua Agriculture Bio-Pharm Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Egg Drop Syndrome Vaccine, InactivatedKilledJing 911Oil
H5N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N2Not Available
H5N1 Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1Not Available
H9N2 Vaccineข้หวัดนกKilledH9N2Not Available
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Newcastle Disease Virus and Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oil
Newcastle Disease Virus and Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease and H9 Subtype Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease and H9 Subtype Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Jing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
Oil
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
Newcastle Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveClone 30None
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
None
Newcastle Disease Intermediate Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveMukteswarNone
Combined Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Jing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease Virus Thermo-Stable Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
None
Newcastle Disease Vaccine, InactivatedนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
Oil

 

Zoetis China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Rui LananLiveTJM-F92None