กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Bestar Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BSL-HCLiveGPENone
BSL-Auj-gILiveBucharest gI-None
BSK-Auj-gIKilledBucharest gI-Oil
BAK-EDSKilledNot AvailableOil
BAK-ND+IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-NDนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IB+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+MG
(Newcastle Disease, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+IB+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IB+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+IC
(Newcastle Disease, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAL-ND 'S'นิวคาสเซิลLiveS StrainNone
BAK-ND+EDS+IBD+REO
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease, Reovirus Infection)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IBD+REO
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease, Reovirus Infection)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+MG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+MG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAL-ND 'F'นิวคาสเซิลLiveF StrainNone
BAK-ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAK-ND+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAL-ND 'LaSota'นิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
BAL-ND 'Clone'นิวคาสเซิลLiveClone 30None
BAK-ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BAL-ND 'B1'นิวคาสเซิลLiveB1 StrainNone
BAL-ND+IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveNot AvailableNone

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ORNIVAC EDS EmulsionKilledNot AvailableOil
BIOSUIS PRRS Inact EU+AmKilledPRRS/EU, PRRS/USEmulsigen
ERYPESTEN inj. sicc.
(Erysipelothrix rhusiopathiae, Classical Swine Fever)
LiveNot AvailableNone
PESTORIN MORMYX
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Myxomatosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
BIOBOS BTV 8KilledSerotype 8Oil
ORNIDUCKKilledNot AvailableOil
PESTORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide
PESTISEN CLiveChineseNone
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIPRIM CLONE B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1 Bio 52None
ORNIPEST CLONEนิวคาสเซิลLiveLaSota SL 93None
ORNIVAC ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93Oil
ORNIVAC ND+GO Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIMIX CLONE B1-Hitchner + H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None

 

Boehringer Ingelheim International GmbH
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332None

 

CEVA Biomune Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COGLAPEST®LiveThiveral StrainNone
AUPHYL PLUS®LiveMNC+/10aOil in water
KAPEVAC® LiveJansenNone
CEVAC® EDS KKilledB8/78Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oil
CEVAC® VITABRON L
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLivePHY.LMV.42 (ND)
Massachusetts Type H120 (IB)
None
CEVAC® ND IB IBD K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP Classical (IBD)
Oil
CEVAC® VITAPEST LนิวคาสเซิลLivePHY.LMV.42None
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Salmonella enteritidis, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, B, C (IC)
Strain 038-090 (SE)
LaSota (ND)
M41 (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IBD K
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
GP Classical (IBD)
Oil
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Salmonella enteritidis, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, B, C (IC)
Strain 038-090 (SE)
LaSota (ND)
M41 (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® NEW LนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® NEW KนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
CEVAC® UNI LนิวคาสเซิลLiveHitchner B1None
CEVAC® NB L
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMassachusetts B48 (IB)
LaSota (ND)
None
VECTORMUNE® ND
(Marek's Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveSerotype 3 (MD)
D-26 (ND)
None
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
LAYERMUNE® 3 0.5 ml
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Salmonella enteritidis)
นิวคาสเซิลKilledMass 41, Mass Holland (IB)Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® REPROMUNE 4 K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Mass 41, Mass Holland (IB)
Luckert (IBD)
S1133, 2408 (RVD)
Oil
CEVAC® ND EDS K
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® Broiler ND KนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
CEVAC® BI L
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMassachusetts B48 (IB)
Hitchner B1 (ND)
None
CEVAC® ND EDS K
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
LAYERMUNE® 2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMass 41, Mass Holland (IB)Oil

 

Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61None
Swine Fever Thermo-Stable Live VaccineLiveC strainNone
Duck Hepatitis Vaccine, LiveLiveA66 StrainNone
Duck Plague Vaccine, Live LiveChicken Embryo Attenuated StrainNone
PRRS Live VaccineLiveCH-1RNone
Transmissible Gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, Inactivated
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
KilledChinese (TGE)
CV777 (PED)
Aluminum hydroxide gel
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLa Sota (ND)
H9 subtype (AI)
Oil
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLa Sota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
H9 subtype (AI)
Oil
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLa Sota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
H9 subtype (AI)
Oil
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLa Sota (ND)
H9 subtype (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveHB1 (ND)
H120 (IB)
None
Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Newcastle Disease Virus Heat-Protective Agent Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease Vaccine, FrozenนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None

 

China Animal Husbandry Co., Ltd. (CAHIC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Porcine Pseudorabies Thermotolerant Live VaccineLiveHB2000None
Porcine Transmissible Gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, Live
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
KilledHB08 (TGE)
ZJ08 (PED)
Not Available
Swine Influenza Virus Vaccine, InactivatedKilledH1N1, Strain TJNot Available
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveR98None
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome and Classical Swine Fever Vaccine, Live
(Porcine Reproductive Respiratory Syndrome, Classical Swine Fever)
LiveTJM-F92 (PRRS)
C (CSF)
Not Available
Combined Classical Swine Fever, Swine Erysipelas, and Pasteurella Multocida Vaccine, Live
(Classical Swine Fever, Swine Erysipelas, Pasteurella multocida)
LiveNot AvailableNone
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Tissue Culture Origin)Not AvailableCVCC AV1412Not Available
Swine Pseudorabies Vaccine, LiveLiveHB-98Not Available
Swine Foot and Mouth Disease Peptide VaccineNot AvailableType ONot Available
Bovine Foot and Mouth Disease Bivalent Peptide VaccineNot AvailableType O, Asia1Not Available
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Rabbit Origin)Not AvailableCVCC AV1412Not Available
Foot and Mouth Disease Vaccine, InactivatedKilledType ONot Available
Goat Pox Live VaccineLiveNot AvailableNot Available
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome and Classical Swine Fever Vaccine, Live
(Porcine Reproductive Respiratory Syndrome, Classical Swine Fever)
LiveTJM-F92 (PRRS)
C (CSF)
Not Available
Foot and Mouth Disease Bivalent Vaccine, InactivatedKilledType O, Strain OS+Asia-1, Strain JSLNot Available
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, InactivatedKilledNVDC-JXA1Not Available
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveJXA1-RNot Available
Brucellosis Live VaccineLiveA19Not Available
High Efficiency Swine Pseudorabies Vaccine, LiveLiveHB-98Not Available
Hog Cholera Thermo-stable Vaccine, LiveLiveNot AvailableNot Available
Foot and Mouth Disease Trivalent Vaccine, InactivatedKilledO, A, Asia-1Not Available
Porcine Pseudorabies Vaccine, InactivatedKilledHubei ANot Available
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Cell Line Origin)LiveNot AvailableNot Available
Swine Fever Thermo-Stable Vaccine, Live (Rabbit Origin)LiveNot AvailableNot Available
Rabbit Hemorrhagic Disease and Pasteurella Multocida Vaccine, Inactivated
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Pasteurella multocida)
KilledCD85-2 (RHD)
C51-17(PM)
Not Available
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha-K61Not Available
Swine Japanese Encephalitis Live Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveSA14-14-2None

 

Guangdong Wens Dahuanong Biotechnology Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveJXA1-RNone
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha-K61None
Transmissible Gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, InactivatedKilledNot AvailableNot Available
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Tissue Culture Origin)LiveCVCC AV1412None
Egg Drop Syndrome Vaccine, InactivatedKilledJing 911Oil
Duck Plague Vaccine, LiveLiveCVCC AV1222None
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, InactivatedKilledNVDC-JXA1Oil
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1, Re-4 & Re-5 strainsOil
Reassortant Avian Influenza Virus Trivalent Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-6, Re-7, Re-8 strainsOil
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1, Re-1 strainOil
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-6 & Re-7 strainsOil
Avian Influenza Bivalent Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1 strain Re-6, H9N2 strain Re-2Oil
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOil
Avian Influenza Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N2 subtype, N28 strainOil
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-4 & Re-6 strainsOil
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-6 & Re-8 strainsOil
Reassortant Avian Influenza Virus Bivalent Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1 Re-8 strain, H7N9 Re-1 strainOil
Avian Influenza Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH9 subtype, SS strainOil
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1, Re-5 strainOil
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease and H9 Subtype Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oil
Newcastle Disease Virus and Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Newcastle Disease Virus and Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease and H9 Subtype Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS/94 strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Jing 911 (EDS)
Oil
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
None
Newcastle Disease Intermediate Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveMukteswarNone
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
None
Newcastle Disease Virus Thermo-Stable Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSota (CACC VA 1615)None
Combined Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Jing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
Oil
Newcastle Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveClone 30None
Newcastle Disease Vaccine, InactivatedนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
K-11 (EDS)
Oil

 

Harbin Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pseudorabies Virus Attenuated Freeze-Dried VaccineLiveNot AvailableNone
Swine Fever Rabbit Attenuated VaccineLiveNot AvailableNone
Sheep Pox Chicken Embryo Attenuated VaccineLiveNot AvailableNone
Classical Swine Fever Weak Vaccine (Rabbit Origin)Not AvailableNot AvailableNot Available
Swine Fever Inactivated VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Porcine Reproductive Respiratory Syndrome Live VaccineLiveCH-1RNot Available
Porcine Viral Diarrhea Triple Live Vaccine
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea, Porcine Rotavirus)
LiveG5 (Rota)Not Available
Bird Flu (H5+H9) Bivalent Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1 Re-1, H9N2 Re-2Not Available
Bird Flu (H5+H7) Recombinant Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1 Re-8, H7N9 Re-1Not Available
Bird Flu, Newcastle Disease Recombinant Joint Live Vaccine
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
LiveNot AvailableNone
Bird Flu, Newcastle Disease Recombinant Joint Live Vaccine
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
LiveNot AvailableNone
Newcastle Disease of Chickens, Infectious Bursal Disease Joint Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลLiveNot AvailableNot Available

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AUSKIPRA® BKKilledBartha K61 (gE negative)Oil
HIPRAVIAR®BPL2นิวคาสเซิลKilledLaSotaOil

 

Jinyu Bao Ling Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha-K61None
Brucellosis Live VaccineLiveS2None
Swine Fever Live Vaccine, Only for Government Procurement (Tissue Culture Origin)LiveRabbit Attenuated StrainNone
Swine Fever Live Vaccine, Only for Government Procurement (Spleen, Lymph Tissue Origin)LiveNot AvailableNone
Swine Fever Live Vaccine (Rabbit Source)LiveRabbit Attenuated StrainNone
Foot-and-Mouth Disease O-type Inactivated VaccineKilledOZK/93, OR/80Not Available
Goat Pox Live VaccineLiveAttenuated StrainNone
Foot-and-Mouth Disease O type, Asian Type I Bivalent Inactivated VaccineKilledOJMS, JSLNot Available
Foot-and-Mouth Disease O-type, Asia Type 1, Type A Trivalent Inactivated VaccineKilledO/MYA98/BY/2010, Asia1/JSL/ZK/06, Re-A/WH/09Not Available

 

Liaoning Yikang Biological Corporation Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever Live Vaccine (Tissue Culture Origin)LiveC StrainNone
Duck Plague Live VaccineLiveNot AvailableNone
Swine Fever, Swine Erysipelas, and Pasteurella multocida Vaccine
(Classical Swine Fever, Swine Erysipelas, Pasteurella multocida)
LiveGC42 (SE)
EO360 (PM)
None
Goat Pox Live VaccineLiveNot AvailableNone
Avian Influenza Bivalent Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1 Re-6, H9N2 Re-2Oil
Recombinant Bivalent Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-4 & Re-6 strainsOil
Recombinant Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
H9 Subtype, High Pathogenicity (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 Subtype, High Pathogenicity (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 Subtype, High Pathogenicity (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
H9 Subtype, High Pathogenicity (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
H9 Subtype, High Pathogenicity (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Triple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oil
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveHB1None
Newcastle Disease Intermediate Live VaccineนิวคาสเซิลLiveMukteswarNone
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Triple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oil
Chicken Infectious Coryza and Newcastle Disease Inactivated Vaccine
(Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledHPG-8, HPG-668 (IC)
LaSota (ND)
Oil
Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
None
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Beijing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Dual Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Beijing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease Mild Live VaccineนิวคาสเซิลLiveClone 30None
Newcastle Disease and Infectious Bursal Disease Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
HQ (IBD)
Oil

 

Medion Farma Jaya
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Medivac ND-EDS-IB Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Mass-41 (IB)
Oil
Medivac ND-EDS-IB Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Mass-41 (IB)
Oil
Medivac ND-EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Oil
Medivac ND-EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Oil
Medivac ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Medivac ND-IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveClone 45 (ND)
Massachusetts H120 (IB)
None

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® EDSKilledBC-14Water in oil
NOBILIS® NEWCAVACนิวคาสเซิลKilledClone 30Water in oil
NOBILIS® Reo+IB+G+ND
(Reovirus Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilled1733, 2408 (RVD)
M41 (IB)
D78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Water in oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® G+ND
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledD78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Oil
NOBILIS® IB+ND
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 30 (ND)
Water in oil

 

Merial China
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ 408 ND+ID+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
AkiporLiveBarthaWater in Oil
HEPATOVAXLiveE52None
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Newcastle disease, avian flu combined vaccineข้หวัดนกKilledH9, F strain (AIV)
La Sota (ND)
Not Available
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOil
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH9, F strainOil
Bivalent recombinant avian influenza virus vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re 4 & Re 6 strainsNot Available

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
E.D.S.KilledType 127Oil
sE.D.SKilledSubunit Knob ProteinOil
TAbic V.H.+H-120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveVH Clone (ND)
H-120 (IB)
None
TAbic V.H.นิวคาสเซิลLiveVH CloneNone
Quadractin VP2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
M-41 (IB)
Subunit VP2 (IBD)
S1133 (RVD)
Oil
VHนิวคาสเซิลLiveVH CloneNone
E.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
E.D.S + N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
E.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
Nectiv ForteนิวคาสเซิลKilledVH CloneOil
V.H.+H-120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveVH Clone (ND)
Massachusetts H-120 (IB)
None
sE.D.S+ N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
sE.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
Gumbin VP2
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
Subunit VP2 (IBD)
Oil
Bronchin
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
IC+NDV
(Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, C2 (IC)
VH Clone (ND)
Oil
sE.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
NectivนิวคาสเซิลKilledVH CloneOil
sE.D.S+ N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
N.D.V+I.B+I.B.D VP2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
M-41 (IB)
Subunit VP2 (IBD)
Oil
E.D.S + N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil

 

Pulike Biological Engineering, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Infectious Gastroenteritis, Epidemic Diarrhea Inactivated Vaccine
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
KilledHuadu (TGE)
CV777 (PED)
Not Available
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Live VaccineLiveCH-1RNot Available
Porcine Pseudorabies Live VaccineLiveBartha-K61Not Available
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Live VaccineLiveJXA-1RNot Available
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Inactivated VaccineKilledNVDC-JXA1Not Available
Classical Swine Fever Live Vaccine (Cell Line Origin)LiveCVCC AV 1412Not Available
Avian Influenza Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtype, SZ strainNot Available
Chicken New Tributary Genetically Engineered Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
Not AvailableLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, Re-9 strain (AI)
Not Available
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
AV127 (EDS)
H9 subtype, HL strain (AI)
Not Available
Newcastle Disease and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, HL strain (AI)
Not Available
Newcastle Disease Virus, Infectious Bronchitis Virus, and Avian Influenza Virus Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, HL strain (AI)
Not Available
Newcastle Disease and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, HL strain (AI)
Not Available
Newcastle Disease Virus, Infectious Bronchitis, Avian Influenza, Infectious Bursal Disease Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza, Infectious Bursal Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, SZ strain (AI)
VP2 (IBD)
Not Available
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
AV127 (EDS)
H9 subtype, HL strain (AI)
Not Available
Newcastle Disease Virus, Infectious Bronchitis Virus, and Avian Influenza Virus Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, HL strain (AI)
Not Available
Newcastle Disease Virus, Infectious Bronchitis, Avian Influenza, Infectious Bursal Disease Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza, Infectious Bursal Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, SZ strain (AI)
VP2 (IBD)
Not Available
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
AV127 (EDS)
H9 subtype, HL strain (AI)
Not Available
Chicken New Tributary Genetically Engineered Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
Not AvailableLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, Re-9 strain (AI)
Not Available
Newcastle Disease Virus, Infectious Bronchitis Dual Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
Not Available
Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaNot Available
Newcastle Disease Virus Thermo-Stable Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNot Available
Newcastle Disease Virus, Infectious Bronchitis Dual Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Not Available
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome Virus Triple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
AV127 (EDS)
Not Available
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome Virus Triple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
AV127 (EDS)
Not Available
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Not Available

 

Qianyuanhao Biological Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever Live Vaccine (Cell Source)LiveCVCC AV1412None
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha-K61None
Duck Plague Live VaccineLiveNot AvailableNone
Classical Swine Fever Heat-Protected Live Vaccine (Rabbit Source)LiveNot AvailableNone
Thermo-stable Swine Fever Vaccine, Rabbit OriginLiveNot Available Not Available
Porcine Reproductive Respiratory Syndrome Live VaccineLiveCH-1RNone
Recombinant Avian Influenza Virus Bivalent Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-4 & Re-6 strainsOil
Recombinant Avian Influenza Virus Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOil
Avian Influenza H5 subtype Vaccineข้หวัดนกKilledRe-6, Re-4Not Available
Avian Influenza Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtype, SD696 strainWater-in-oil
Avian Influenza Bivalent Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1 Re-6 strain, H9N2 Re-2 strainOil
Avian Influenza H5N1 Vaccineข้หวัดนกKilledRe-6Not Available
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
AV-127 (EDS)
H9 subtype, S2 strain (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
AV-127 (EDS)
H9 subtype, S2 strain (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
AV-127 (EDS)
H9 subtype, S2 strain (AI)
Oil
Chicken Newcastle Disease, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, F strain (AI)
Oil
Chicken Newcastle Disease, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, F strain (AI)
Oil
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveCS2None
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveZM10None
Newcastle Disease Low Virulence Live VaccineนิวคาสเซิลLiveClone 30None
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone

 

Qilu Animal Health Products Factory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever Live Vaccine (Cell Line Origin)LiveCVCC AV1412None
Rabbit Hemorrhagic Disease, Pasteurella multocida Dual Inactivated Vaccine
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Pasteurella multocida)
KilledType A (P. multocida)Not Available
Rabbit Virus Hemorrhagic Disease Inactivated VaccineKilledNot AvailableNot Available
Brinell A19LiveA19None
Brucellosis Live VaccineLiveA19None
Duck Plague Live VaccineLiveCVCC AV1222None
Pseudorabies Live Vaccine (High Quality)LiveBartha K61None
Classical Swine Fever Live Vaccine (Rabbit Source)LiveNot AvailableNone
Classical Swine Fever Weak Attenuated VaccineLiveNot AvailableNone
Classical Swine Fever Live Vaccine (Cell Source)LiveNot AvailableNone
Highly Pathogenic PRRS Live VaccineLiveJXA1-RNone
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K61None
Avian Influenza Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledSubtype H9, Strain LG1Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza Triple Inactivated Vaccineข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oil
Newcastle Disease, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza Triple Inactivated Vaccineข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oil
Newcastle Disease, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oil
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveClone30None
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Dual Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
None
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Oil
Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Newcastle Disease Virus Thermo-Stable Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Dual Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None

 

Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BIOTOP PRRSLiveR98 StrainNone
RINBIO SFV (Tissue Culture Origin)LiveCVCC AV1412None
BIOTOP DP Duck Plague Vaccine, LiveLiveCVCC AV1222Not Available
RINBIO SFV (Rabbit Origin)LiveCVCC AV1412None
RINBIO PVLiveBartha K61None
Rinbio ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oil
RINBIO SFV (Cell Line Origin)LiveCVCC AV1412None
RINBIO CSFLiveC strain (Chinese)None
Rinbio ND+IB+EDS+AE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Encephalomyelitis)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HSH23 (EDS)
Van Roekel (AE)
Oil
Rinbio ND+IB+AI
(Newcastle Disease,
Infectious Bronchitis,
Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, strain HP (AIV)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeNone
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Oil

 

Shandong Sinder Technology Co., Ltd
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Rabbit Origin)LiveNot AvailableNone
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha-K61None
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Tissue Origin)LiveNot AvailableNone
Avian Influenza Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH9N2, SS strainOil
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOil
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated ข้หวัดนกKilledH5N1, Re-4 & Re-6 strainsOil
Newcastle Disease Virus and Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, WD strain (AI)
Oil
Newcastle Disease Virus and Avian Influenza Virus Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, SS strain (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, WD strain (AI)
Oil
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Beijing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Beijing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease and Infectious Bursal Disease Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)Oil
Newcastle Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease Low Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSota-Clone 30None
Newcastle Disease Vaccine, InactivatedนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Newcastle Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveHB1 strainNone
ND-IB Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveHB1 (ND)
H120 (IB)
None
ND-IB Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None

 

Shanghai Hile Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha-K61None
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveCH-1RNone
Duck Plague Vaccine, LiveLiveChicken embryo-attenuated strainNone
Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveHuN4-F112None
Swine Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea, Porcine Rotavirus Vaccine, Live
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea, Rotavirus)
LiveHuadu (TGE)
CV777 (PED)
G5 type, NX strain (Rota)
None
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, InactivatedKilledNVDC-JXA1Oil
Transmissible Gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, Inactivated
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
LiveCV777 (PED)None
Foot and Mouth Disease Vaccine, InactivatedKilledType O, strain OOil
Swine Fever Vaccine, Live (Tissue Culture Origin - For Government Procurement Only)LiveNot AvailableNone
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Rabbit Origin)LiveNot AvailableNone
Foot and Mouth Disease Trivalent Vaccine, InactivatedKilledO, A, Asia 1Oil
Avian Influenza Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH9 subtype, NJ01 strainOil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
H9 subtype, Hp strain (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
H9 subtype, Hp strain (AI)
Oil
Newcastle Disease and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, WD strain (AI)
Oil
Newcastle Disease and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, WD strain (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, WD strain (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
H9 subtype, Hp strain (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, WD strain (AI)
Oil
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome'76 Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome'76 Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oil
Newcastle Disease Mild Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone

 

Sunzen Biotech Berhard
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SunVac ND CloneนิวคาสเซิลLiveCloneNone
SunVac ND/IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
SunVac ND LaSotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
SunVac ND KilledนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
SunVac ND B1/IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None

 

United Biomedical, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
UBITh® FMDV VaccineKilledNot AvailableWater in oil

 

Yangzhou Yobo Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Inactivated VaccineKilledNVDC-JXA1Oil
Chicken Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Bird Flu Quadruple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HS25 (EDS)
H9 subtype, HZ strain (AI)
Oil
Chicken Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Bird Flu Quadruple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HS25 (EDS)
H9 subtype, HZ strain (AI)
Oil
Chicken Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Bird Flu Quadruple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HS25 (EDS)
H9 subtype, HZ strain (AI)
Oil
Chicken Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Bird Flu Triple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, L Strain (AI)
Water in oil
Chicken Newcastle Disease, Bird Flu Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, JY strain (AI)
Oil
Chicken Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Bird Flu Triple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, L Strain (AI)
Water in oil
Chicken Newcastle Disease, Bird Flu Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, JY strain (AI)
Oil
Recombinant Newcastle Disease Virus Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledA-VIIOil
Chicken Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Chicken Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil

 

Yebio Bioengineering
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Triple Inactivated Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledN79 (ND)
M-41 (IB)
NE4 (EDS)
Oil
Kemi-Flu Inactivated Vaccine of Avian Influenza
(H5N1 Re-K)
ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-KOil
Inactivated Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine
(H5N1 Subtype, Re-6 Strain)
ข้หวัดนกKilledH5N1 Re-6Oil

 

Zhejiang Ceva Ebvac Biotech Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Duck Viral Hepatitis Vaccine, LiveLiveA66None
Duck Plague Vaccine, LiveLiveChicken Embryo Adapted StrainNone
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha-K61None
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Tissue Culture Origin)LiveNot AvailableNone
Classical Swine Fever Vaccine, Live (Rabbit Origin)LiveNot AvailableNone
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, LiveLiveCH-1RNone
Transmissible Gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, Inactivated
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide gel
Avian Influenza Vaccine, Inactivatedข้หวัดนกKilledH9 Subtype, F StrainOil
Combined Newcastle Disease and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, F strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease and Avian Influenza Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, F strain (AI)
Oil
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
None
Combined Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccine, Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveMukteswar (ND)
H52 (IB)
None
Combined Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Jing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveClone 30None
Newcastle Disease Vaccine, InactivatedนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Newcastle Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease and Infectious Bursal Disease Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
HQ (IBD)
Oil
Combined Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Jing 911 (EDS)
Oil
Newcastle Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveCS2None
Newcastle Disease Intermediate Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveMukteswarNone

 

Zoetis
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Swine Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61None
PR-Vac Plus®LiveBucharestAmphigen
Highly Pathogenic PRRS Vaccine, LiveLiveTJM-F92None