กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : แคนาดา

 

Biogénesis-Bagó S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bioaftogen®KilledA24 Cruzeiro
A2001 Argentina
O1 Campos
C3 Indaial
Oil

 

Boehringer Ingelheim International GmbH
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Vetera® EWT+WNV
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus, West Nile)
KilledEastern, Western (EE)Not Available
Ingelvac® PRRS ATPLiveJA 142None
ReproCyc® PRRS-PLE
(PRRS, Parvovirus, Erysipelas, Leptospirosis)
Live (PRRS, Parvo)
Killed (ER, Lepto)
VR 2332 (PRRS)None
Vetera® GoldXP
(Equine Encephalomyelitis, Equine Herpesvirus, Equine Influenza, West Nile, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)
Types 1, 4 (EHV)
A2 (EI)
E159 (WNV)
Not Available
Vetera® GoldXP
(Equine Encephalomyelitis, Equine Herpesvirus, Equine Influenza, West Nile, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)
Types 1, 4 (EHV)
A2 (EI)
E159 (WNV)
Not Available
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332None
Vetera® EWT+WNV
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus, West Nile)
KilledEastern, Western (EE)Not Available
Cephalovac® VEWT
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western, Venezuelan (EE)Sodium polyacrylate
Vetera® 5XP
(Equine Encephalomyelitis, Equine Herpesvirus, Equine Influenza, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)
Types 1, 4 (EHV)
A2 (EIV)
Not Available
Vetera® 5XP
(Equine Encephalomyelitis, Equine Herpesvirus, Equine Influenza, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)
Types 1, 4 (EHV)
A2 (EIV)
Not Available
Cephalovac® VEWT
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western, Venezuelan (EE)Sodium polyacrylate
Vetera® EWT
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)Not Available
Vetera® EWT
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)Not Available
Cephalovac® VEWT
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western, Venezuelan (EE)Sodium polyacrylate
Ingelvac® 3FLEX
(PRRS, Porcine Circovirus)
LiveType 2 (PCV)None

 

CEVA Biomune Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
LAYERMUNE® 2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMass 41, Mass Holland (IB)Oil
LAYERMUNE® 3 0.5 ml
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Salmonella enteritidis)
นิวคาสเซิลKilledMass 41, Mass Holland (IB)Oil

 

Colorado Serum Company
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Brucella Abortus VaccineLiveRB-51None

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
End-FLUence®2KilledH1N1, H1N2, H3N2Oil-in-water
MaxiVac Excell® 5.0KilledH1N1, H3N2Emunade®
COMBOVAC-30®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveClone 30 (ND)
Massachusetts, Connecticut (IB)
None
BRON-NEWCAVAC™-SE
(Salmonella enteritidis, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledTypes 4, 8, 13a (SE)
Massachusetts (IB)
Oil
BREEDERVAC-IV-PLUS®
(Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledStandard, Delaware A, Delaware E, GLS (IBD)
1733, 2408 (RVD)
Massachusetts (IB)
Oil
INNOVAX®-ND
(Newcastle Disease, Marek's Disease)
นิวคาสเซิลLiveF (ND)
Serotype 3 (MD)
None
NEWHATCH-C2®นิวคาสเซิลLiveB1 Type, C2 StrainNone

 

Sunzen Biotech Berhard
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SunVac ND B1/IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None
SunVac ND CloneนิวคาสเซิลLiveCloneNone
SunVac ND/IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
SunVac ND LaSotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
SunVac ND KilledนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil

 

Zoetis
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
FLUVAC Innovator® 5
(Equine Encephalomyelitis, Equine Rhinopneumonitis, Equine Influenza)
KilledEastern, Western (EE)
Types 1, 4 (ER)
A2, H3N8 (EI)
None
FluSure XP®KilledH1N1, H1N2, H3N2Amphigen
West Nile-Innovator®+EWT
(Equine Encephalomyelitis, West Nile Virus, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)Not Available
West Nile-Innovator®+EWT
(Equine Encephalomyelitis, West Nile Virus, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)Not Available
FLUVAC Innovator® 5
(Equine Encephalomyelitis, Equine Rhinopneumonitis, Equine Influenza)
KilledEastern, Western (EE)
Types 1, 4 (ER)
A2, H3N8 (EI)
None
FluSure Pandemic®KilledPandemic H1N1Amphigen
FluSure XP™/FarrowSure® Gold B
(Swine Influenza, Porcine Parvovirus, Swine Erysipelas, Swine Leptospirosis)
KilledH1N1, H3N2 (SI)Not Available
FluSure XP™/RespiSure®
(Swine Influenza, Mycoplasma hyopneumoniae)
KilledH1N1, H3N2 (SI)Not Available
Fostera® PRRSLiveNot AvailableNone
Newcastle B1+Bron Conn Mass®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveType B1, strain B1 (ND)
Massachusetts, Connecticut (IB)
None
POULVAC® SE-ND-IB
(Salmonella enteritidis, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledTypes 4, 8, 13A (SE)
B1 LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oil
POULVAC® i N+B
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Not Available
LS Mass II™ Newcastle-Bronchitis Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
None