กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : บอตสวานา

 

Botswana Vaccine Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Aftovaxpur™KilledO, A, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin
PPR-VAC™LivePPR Nigeria 75/1 (EMVT)None
Aftovax™KilledO, A, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin
Peribov™LiveT1-44 (PANVAC Strain)None
Carbovax-C™อนแทรกซ์LiveSterneSaponin