กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : บอตสวานา

 

Botswana Vaccine Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PPR-VAC®LivePPR Nigeria 75/1 (EMVT)None
AFTOVAX®KilledO, A, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin
PERIBOV 100®LiveT1-44 (PANVAC strain)None
CABOVAX C®อนแทรกซ์LiveSterneSaponin