กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐอินเดีย

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Drugs Controller General, Directorate General of Health Services (Drug Control Section) Ministry of Health and Family Welfare
โทรศัพท์: 91.11.23061806
โทรสาร: 91.11.23062648
อีเมล์: dci@nb.nic.in

 

Bio-Med Pvt. Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
H.S.-B.Q. Combined Vaccine
(Hemorrhagic Septicemia, Black Leg)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide gel
Sheep Pox VaccineLiveRomanianNone
BiO PPR™LiveSungriNone
Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxide gel
Ranikhet Disease Vaccine, InactivatedนิวคาสเซิลKilledLaSotaAluminum hydroxide gel
Ranikhet Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Ranikhet Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveLentogenic 'F'None
SUPER LaSota™นิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Ranikhet Disease Vaccine, LiveนิวคาสเซิลLiveMesogenic 'RB'None

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ORNIVAC EDS EmulsionKilledNot AvailableOil
ERYPESTEN inj. sicc.
(Erysipelothrix rhusiopathiae, Classical Swine Fever)
LiveNot AvailableNone
BIOSUIS PRRS Inact EU+AmKilledPRRS/EU, PRRS/USEmulsigen
PESTORIN MORMYX
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Myxomatosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
PESTORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide
ORNIDUCKKilledNot AvailableOil
BIOBOS BTV 8KilledSerotype 8Oil
PESTISEN CLiveChineseNone
ORNIVAC ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93Oil
ORNIVAC ND+GO Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
ORNIPEST CLONEนิวคาสเซิลLiveLaSota SL 93None
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIMIX CLONE B1-Hitchner + H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIPRIM CLONE B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1 Bio 52None

 

Boehringer Ingelheim International GmbH
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Volvac® ND LaSota MLVนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Volvac® ND+IB KV
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oil
Volvac® ND Conc. KVนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Volvac® AC Plus+ND+IB KV
(Infectious Coryza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, B, C (IC)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oil
Volvac® AC Plus+ND KV
(Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, B, C (IC)
LaSota (ND)
Oil

 

Brilliant Bio Pharma Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
HS + BQ Vaccine
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledStrain P52 (HS)
Strain 49 (BQ)
Aluminum hydroxide gel
HS Vaccine IPKilledStrain P52Aluminum hydroxide gel
FUTVAC™KilledTypes O (strain IND/O/R2/75), A (strain IND/A/40/2000), Asia-1 (strain IND/Asia1/63/72)Oil

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
OLVAC B+G
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNEV-14, NEV-24, M-41 (IB)
NEV-39 (IBD)
Oil
PM-OLVAC
(Fowl Cholera, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC B+G
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNEV-14, NEV-24, M-41 (IB)
NEV-39 (IBD)
Oil
G-OLVAC
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
IB-OLVAC
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oil
OL-VACนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil

 

Globion India Pvt. Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GlobiVac® ND+IB+IBDK
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Water in oil
GlobiVac® ND+IBK
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Water in oil
GlobiVac® NDKนิวคาสเซิลKilledLentogenic StrainWater in oil
GlobiVac® ND UNIQUEนิวคาสเซิลLiveTANUVAS D 58None
GlobiVac® NDFนิวคาสเซิลLiveF StrainNone
GlobiVac® NDLนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
GlobiVac® ND C131นิวคาสเซิลLiveClone 13-1None
GlobiVac® ND+IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None

 

Hester Biosciences Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Live GPVLiveUttarkashiNone
Inactivated IBH
(Inclusion Body Hepatitis/Hydropericardium Syndrome)
KilledType 4Oil
Live PPR - Nigerian 75/1LiveNigerian 75/1None
Live PPRLiveSungri/96None
Brucella abortus (S19) Vaccine, LiveLiveS19None
Inactivated EDSKilledEDS 76Oil
Inactivated IBD, ND, REO
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledStandard Type 1 (IBD)
LaSota (ND)
S1133, S1733 (RV)
Oil
Inactivated ND, IB, EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Adenovirus 76 (EDS)
Oil
Inactivated ND, IB, EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Adenovirus 76 (EDS)
Oil
Inactivated IBD+, ND, IB+
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledStandard, Variant (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts, Arkansas (IB)
Oil
Live B1นิวคาสเซิลLiveB1 StrainNone
Inactivated IBD, ND, IB, REO
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledStandard (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
S1133, S1733 (RV)
Oil
Live LASนิวคาสเซิลLiveLaSota StrainNone
Inactivated IBD, ND, IB
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledStandard Type 1 (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oil
Inactivated IBD+, ND, IB+, REO
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledStandard, Variant (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts, Arkansas (IB)
S1133, S1733 (RV)
Oil
Thermostable NDนิวคาสเซิลLiveLaSota StrainNone
Inactivated IBD+, ND
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledStandard Type 1, Variant (IBD)
LaSota (ND)
Oil
Inactivated IBD, ND, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledType 1 (IBD)
LaSota (ND)
Adenovirus 76 (EDS)
Oil
Inactivated NDนิวคาสเซิลKilledLaSota Oil
Live B1-M48
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 Strain (ND)
Massachusetts Strain (IB)
None
Inactivated IBD, ND, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledType 1 (IBD)
LaSota (ND)
Adenovirus 76 (EDS)
Oil
Live LAS-MAS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota Strain (ND)
Massachusetts Strain (IB)
None
Inactivated IBD, ND, IB, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledType 1 (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Adenovirus 76 (EDS)
Oil
Inactivated Chick-NDนิวคาสเซิลKilledLaSota Oil
Inactivated ND, IB+
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts, Arkansas (IB)
Oil
Inactivated IBD, ND
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledStandard Type 1 (IBD)
LaSota (ND)
Oil
Inactivated ND, IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts(IB)
Oil
Inactivated Pullet NDนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Inactivated IBD, ND, IB, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledType 1 (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Adenovirus 76 (EDS)
Oil
Live R2BนิวคาสเซิลLiveR2B StrainNone

 

Indian Immunologicals Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Raksha-OvacKilledO, A, Asia-1Oil
Bruvax Rev1LiveRev.1None
Raksha PPRLiveSungri 96None
Bruvax PlusLiveNot AvailableNone
Raksha-BluLiveNot AvailableNone
Bruvax DeltaLiveRB51None
Rakshavac-T LiveNot AvailableNone
Raksha SP LiveRomanianNone
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)
Strain B (HS)
Oil
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)
Strain B (HS)
Oil
Raksha HS+BQ
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledStrain B (HS)Aluminum hydroxide
Raksha HSKilledStrain BAluminum hydroxide
Bruvax S19LiveS19None

 

INDOVAX Pvt.Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
H P Vax
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis)
KilledType 4Oil
ProlockKilledType 127Oil
Polyvax (NBGE)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts, H120 (IB)Oil
LaSota StrainนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Bronki-F
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMassachusetts, H120 (IB)
Asplin/F (ND)
None
F StrainนิวคาสเซิลLiveAsplin/FNone
Polyvax (NBGR)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts, H120 (IB)Oil
Polyvax (NBG)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts, H120 (IB)Oil
EncivaxนิวคาสเซิลKilledRanikhetOil
Bronki-L
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMassachusetts, H120 (IB)
LaSota (ND)
None
Polyvax (NB)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledRanikhet (ND)
Massachusetts, H120 (IB)
Oil
Polyvax (NG)
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
Mukteshwar Strain (R2B)นิวคาสเซิลLiveMukteshwar (R2B)None
Polyvax (NBGE)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts, H120 (IB)Oil

 

Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PPR VaccineLiveNot AvailableNot Available
Haemorrhagic Septicaemia (OA)KilledP52Paraffin and lanolin
Classical Swine Fever VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Sheep Pox VaccineLiveRomanianNone
ANIBTKilledNot AvailableNot Available
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNone
Ranikhet R2B VaccineนิวคาสเซิลLiveR2BNone
Ranikhet F VaccineนิวคาสเซิลLiveFNone
Anthrax Spore (IP)อนแทรกซ์LiveSterneGlycerinated saline

 

Institute of Veterinary Preventive Medicine
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Duck Plague VaccineLiveHolland StrainAluminum Hydroxide
Sheep Pox VaccineLiveRanipetAluminum hydroxide gel
Haemorrhagic Septicaemia Vaccine (Alum Precipitated)KilledNot AvailableAlum
Ranikhet Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveF - Lentogenic StrainNone
Ranikhet Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveKomarovNone
Ranikhet Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Glycerin

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BOVILIS™ ClovaxKilledO, A, Asia-1Oil
Brucella Abortus Strain 19 Live VaccineLiveStrain 19None
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Oil
OVILIS® PPRLiveSungri/96None
NOBILIS® ND CLONE 30นิวคาสเซิลLiveClone 30None
NOBILIS® IB+ND
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 30 (ND)
Water in oil
NOBILIS® G+ND
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledD78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Oil
NOBILIS® Reo+IB+G+ND
(Reovirus Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilled1733, 2408 (RVD)
M41 (IB)
D78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Water in oil
NOBILIS® IB Multi+ND
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledM41, D274 (IB)
Clone 30 (ND)
Water in oil
NOBILIS® ND BroilerนิวคาสเซิลKilledClone 30Water in oil
NOBILIS® NEWCAVACนิวคาสเซิลKilledClone 30Water in oil
NOBILIS® IB+G+ND
(Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
D78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Oil

 

OVER Veterinary Medicine
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Vacuna Antibrucélica OverLiveStrain 19None
Duplex
(Anthrax, Blackleg)
อนแทรกซ์KilledSterne 34F2 (Anthrax)Aluminum hydroxide
Anticarbunclosa Overอนแทรกซ์LiveSterneNone

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
E.D.S.KilledType 127Oil
sE.D.SKilledSubunit Knob ProteinOil
sE.D.S+ N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
sE.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
Gumbin VP2
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
Subunit VP2 (IBD)
Oil
IC+NDV
(Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, C2 (IC)
VH Clone (ND)
Oil
sE.D.S+ N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
Nectiv ForteนิวคาสเซิลKilledVH CloneOil
NectivนิวคาสเซิลKilledVH CloneOil
N.D.V+I.B+I.B.D VP2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
M-41 (IB)
Subunit VP2 (IBD)
Oil
sE.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
Bronchin
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
TAbic V.H.นิวคาสเซิลLiveVH CloneNone
V.H.+H-120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveVH Clone (ND)
Massachusetts H-120 (IB)
None
VHนิวคาสเซิลLiveVH CloneNone
E.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
E.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
Quadractin VP2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
M-41 (IB)
Subunit VP2 (IBD)
S1133 (RVD)
Oil
E.D.S + N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
E.D.S + N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
TAbic V.H.+H-120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveVH Clone (ND)
H-120 (IB)
None

 

Venco Saúde Animal
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Encephalogen
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)Aluminum hydroxide gel
Encephalogen
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)Aluminum hydroxide gel
Lexington-8
(Equine Encephalomyelitis, Equine Influenza, Equine Herpesvirus, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)
Strain A (EI)
Types 1, 4 (EHV)
Aluminum hydroxide gel
Lexington-8
(Equine Encephalomyelitis, Equine Influenza, Equine Herpesvirus, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)
Strain A (EI)
Types 1, 4 (EHV)
Aluminum hydroxide gel
Anticarbunculosaอนแทรกซ์LiveSterneNone

 

Venkateshwara Hatcheries Pvt. Ltd. (Venky's)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Inclusion Body Hepatitis (IBH)/Hydropericardium Syndrome (HPS) Inactivated VaccineKilledSerotype 4Oil
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveR2B/MukteswarNone
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveB1None
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oil
Newcastle Disease Inactivated Vaccine, ConcentratedนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil