กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐอินเดีย

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Drugs Controller General, Directorate General of Health Services (Drug Control Section) Ministry of Health and Family Welfare
โทรศัพท์: 91.11.23061806
โทรสาร: 91.11.23062648
อีเมล์: dci@nb.nic.in

 

Biovet Private Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BioFMD-Oil™KilledO, A, Asia-1Oil

 

Brilliant Bio Pharma Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
HS + BQ Vaccine (Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)KilledNot AvailableAluminum hydroxide
HS VaccineKilledNot AvailabeAluminum hydroxide
FUTVAC™KilledO, A, Asia-1Oil

 

Hester Biosciences Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever Vaccine, LivingLiveNot AvailableNone
Inactivated IBD, ND, IB, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledType 1 (IBD)
Massachusetts (IB)
EDS 76
Oil
Brucella abortus (S19) calf VaccineLiveS19None
Inactivated EDSKilledEDS 76Oil
PPR Vaccine - Sungri 96 strainLiveSungri 96None
PPR Vaccine - Nigerian 75/1 strainLiveNigerian 75/1None
Goat Pox VaccineLiveUttarkashiNone

 

Indian Immunologicals Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
RakshaKilledO, A, Asia-1Aluminum hydroxide, saponin
Raksha PPRLiveSungri 96None
BruvaxLiveB19None
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha OvacKilledO, A, Asia-1Oil
Bruvax Rev 1LiveRev.1None
Raksha HS+BQ
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
Raksha HSKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha SP LiveRomanian (Sheep Pox)None
Rakshavac-T LiveNot AvailableNone
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Anthraxอนแทรกซ์LiveNon-capsulatedNone

 

INDOVAX Pvt.Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ProlockKilledType 127Oil
Polyvax (NBGE)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, H-120 (IB)Oil
HP Vax
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis)
KilledSerotype 4Oil

 

Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Haemorrhagic Septicaemia (OA)KilledP52Oil
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNone
Brucella abortus S19LiveB19None
Haemorrhagic Septicaemia (Broth)KilledP52Nutrient broth
Anthrax Spore (IP)อนแทรกซ์LiveWeybridgeGlycerinated saline

 

Institute of Veterinary Preventive Medicine
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Name Not Availableอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
Ovilis PPRLiveSungri '96None
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Oil