กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐอินเดีย

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Drugs Controller General, Directorate General of Health Services (Drug Control Section) Ministry of Health and Family Welfare
โทรศัพท์: 91.11.23061806
โทรสาร: 91.11.23062648
อีเมล์: dci@nb.nic.in

 

Biovet Private Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BioFMD-Oil™KilledO, A, Asia-1Oil

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Brilliant Bio Pharma Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
HS + BQ Vaccine (Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)KilledNot AvailableAluminum hydroxide
HS VaccineKilledNot AvailabeAluminum hydroxide
FUTVAC™KilledO, A, Asia-1Oil

 

Hester Biosciences Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Goat Pox VaccineLiveUttarkashiNone
PPR Vaccine - Sungri 96 strainLiveSungri 96None
Inactivated IBD, ND, IB, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledType 1 (IBD)
Massachusetts (IB)
EDS 76
Oil
Inactivated EDSKilledEDS 76Oil
Brucella abortus (S19) calf VaccineLiveS19None
Classical Swine Fever Vaccine, LivingLiveNot AvailableNone
PPR Vaccine - Nigerian 75/1 strainLiveNigerian 75/1None

 

Indian Immunologicals Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bruvax Rev 1LiveRev.1None
Raksha SP LiveRomanian (Sheep Pox)None
Rakshavac-T LiveNot AvailableNone
Raksha PPRLiveSungri 96None
RakshaKilledO, A, Asia-1Aluminum hydroxide, saponin
Raksha OvacKilledO, A, Asia-1Oil
Raksha HS+BQ
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
Raksha HSKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
BruvaxLiveB19None
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Anthraxอนแทรกซ์LiveNon-capsulatedNone

 

INDOVAX Pvt.Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Polyvax (NBGE)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, H-120 (IB)Oil
HP Vax
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis)
KilledSerotype 4Oil
ProlockKilledType 127Oil

 

Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PPR VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Brucella abortus S19LiveB19None
Blue Tongue VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Sheep Pox VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Haemorrhagic Septicaemia (OA)KilledP52Oil
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNone
Anthrax Spore (IP)อนแทรกซ์LiveWeybridgeGlycerinated saline

 

Institute of Veterinary Preventive Medicine
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Duck Plague VaccineLiveHolland StrainAluminum Hydroxide
Sheep Pox VaccineLiveRanipetAluminum Hydroxide
Haemorrhagic Septicaemia Vaccine (Alum Percipitated)KilledNot AvailableAlum
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Oil
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
Ovilis PPRLiveSungri '96None

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oil
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil
E.D.S.KilledType 127Oil