กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐอินเดีย

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Drugs Controller General, Directorate General of Health Services (Drug Control Section) Ministry of Health and Family Welfare
โทรศัพท์: 91.11.23061806
โทรสาร: 91.11.23062648
อีเมล์: dci@nb.nic.in

 

Biovet Private Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BioFMD-Oil™KilledO, A, Asia-1Oil

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Brilliant Bio Pharma Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
HS + BQ Vaccine (Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)KilledNot AvailableAluminum hydroxide
HS VaccineKilledNot AvailabeAluminum hydroxide
FUTVAC™KilledO, A, Asia-1Oil

 

Hester Biosciences Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Inactivated EDSKilledEDS 76Oil
Inactivated IBD, ND, IB, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledType 1 (IBD)
Massachusetts (IB)
EDS 76
Oil
Classical Swine Fever Vaccine, LivingLiveNot AvailableNone
Brucella abortus (S19) calf VaccineLiveS19None
PPR Vaccine - Sungri 96 strainLiveSungri 96None
PPR Vaccine - Nigerian 75/1 strainLiveNigerian 75/1None
Goat Pox VaccineLiveUttarkashiNone

 

Indian Immunologicals Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oil
Raksha HSKilledNot AvailableAluminum hydroxide
BruvaxLiveB19None
Raksha SP LiveRomanian (Sheep Pox)None
Bruvax Rev 1LiveRev.1None
Rakshavac-T LiveNot AvailableNone
Raksha PPRLiveSungri 96None
Raksha OvacKilledO, A, Asia-1Oil
RakshaKilledO, A, Asia-1Aluminum hydroxide, saponin
Raksha HS+BQ
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
Raksha Anthraxอนแทรกซ์LiveNon-capsulatedNone

 

INDOVAX Pvt.Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Polyvax (NBGE)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, H-120 (IB)Oil
HP Vax
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis)
KilledSerotype 4Oil
ProlockKilledType 127Oil

 

Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNone
Haemorrhagic Septicaemia (OA)KilledP52Oil
Brucella abortus S19LiveB19None
Sheep Pox VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
PPR VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Anthrax Spore (IP)อนแทรกซ์LiveSterneGlycerinated saline

 

Institute of Veterinary Preventive Medicine
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Duck Plague VaccineLiveHolland StrainAluminum Hydroxide
Sheep Pox VaccineLiveRanipetAluminum Hydroxide
Haemorrhagic Septicaemia Vaccine (Alum Percipitated)KilledNot AvailableAlum
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Glycerin

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Oil
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
Ovilis PPRLiveSungri '96None
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil
E.D.S.KilledType 127Oil
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oil