กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : อาร์เจนตินา

 

Biogénesis-Bago S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bio-Brucellosis® 19LiveB19None
Bioaftogen®KilledA24 Cruzeiro
A2001 Argentina
O1 Campos
C3 Indaial
Oil
Bio-Carbogen®2อนแทรกซ์LiveSterne 34 F2None

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Centro Diagnóstico Veterinario
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CDVac Aftosa Export Bivalent VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro
Oil
Vacuna Anti BrucelicaLiveB19None
Viral Aftosa Trivalent VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro,
C3 Indaial
Oil
Viral Aftosa VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro,
A Argentina 2001,
C3 Indaial
Oil
Carbunclo Bacteridianoอนแทรกซ์LiveSterneGlycerin, saponin

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AGRESINAS® 5Not AvailableNot AvailableAluminum Gel
Brucelosis®LiveB19None
Carbodos®อนแทรกซ์LiveSterneGlycerol, saponin

 

Instituto Rosenbusch S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Antibrucelica BovinaLiveStrain 19None
Equine AntiencefalomielitisKilledEast, WestAluminum Hydroxide
Anticarbunclosa Cepa Sterneอนแทรกซ์LiveSterne (CN 3472)Glycerin, saponin

 

Laboratorio de Diagnostico Y Prevencion Veterinario (LaDiPreVet)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Peste VLiveChinaNone

 

Merial Argentina
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ABORTISEC®LiveB19None
Ovo-4
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Rhinotracheitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Carbunclo Bacteridiano 2อนแทรกซ์LiveSterneNone

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® SG 9R
(Fowl Typhoid, Salmonella enteritidis)
LiveStrain 9R (Fowl Typhoid)None
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® EDSKilledBC-14Oil
NOBILIS® Cor4+ND+IB+EDS
(Infectious Coryza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledStrains 083, Spross, H-18, 48 (IC)
Clone 30 (ND)
M41 (IB)
Strain 76 BC14 (EDS)
Oil

 

Platalab
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Sindro-PlatKilledType 127Oil

 

Tecnovax
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Providean® BrucelosisLiveStrain 19None
Providean® Carbunclo Bacteridianoอนแทรกซ์LiveSterne F2-34Saponin

 

Zoetis Argentina
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS New Bronz-Vac®
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
B1 LaSota (ND)
Massachusetts H120 (IB)
Oil
EDS Vac®KilledType 127Oil
POULVAC Mix 6
(Infectious Coryza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledSerotype A, strain 221; Serotype B, strain Spross; Serotype C, Strain Modesto (IC)
LaSota (ND)
M41, strain H120 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil