กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : อาร์เจนตินา

 

Biogénesis-Bago S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Aftosan® 3KilledA24 Cruzeiro
O1 Campos
Oil
Bioaftogen®KilledA24 Cruzeiro
A2001 Argentina
O1 Campos
C3 Indaial
Oil
Bio-Brucellosis® 19LiveB19None
Bio-Carbogen®2อนแทรกซ์LiveSterne 34 F2None

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Centro Diagnóstico Veterinario
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Vacuna BrucelicaLiveB19None
Viral Aftosa VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro,
A Argentina 2001,
C3 Indaial
Oil
Carbunclo Bacteridianoอนแทรกซ์LiveSterneGlycerin, saponin

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Brucelosis®LiveB19None
AGRESINAS® 5Not AvailableNot AvailableAluminum Gel
Carbodos®อนแทรกซ์LiveSterneGlycerol, saponin

 

Instituto Rosenbusch S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Antibrucelica BovinaLiveB19None
Equine AntiencefalomielitisKilledEast, WestAluminum Hydroxide
Anticarbunclosa Cepa Sterneอนแทรกซ์LiveSterne (CN 3472)Glycerin, saponin

 

Laboratorio de Diagnostico Y Prevencion Veterinario (LaDiPreVet)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Peste VLiveChinaNone

 

Merial Argentina
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ovo-4
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Rhinotracheitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
ABORTISEC®LiveB19None
Carbunclo Bacteridiano 2อนแทรกซ์LiveSterneNone

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® EDSKilledBC-14Oil
NOBILIS® Cor4+IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledA, B, C, B variant (IC)Oil

 

Platalab
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Sindro-PlatKilledNot AvailableOil

 

Tecnovax
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Providean® BrucelosisLiveStrain 19None
Providean® Carbunclo Bacteridianoอนแทรกซ์LiveSterne F2-34Saponin

 

Zoetis Argentina
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS New Bronz-Vac®
(Egg Drop Syndrome, Newcastle, Infectious Bronchitis)
KilledB1 LaSota (Newcastle)
Massachusetts H120 (IB)
Not Available
EDS VacKilledNoneMineral Oil
POULVAC Mix 6
(Infectious Coryza, Newcastle, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledSerotype CNot Available