กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สหรัฐอเมริกา

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: USDA APHIS Center for Veterinary Biologics
โทรศัพท์: 515.232.5785 (regulatory offices) or 515.663.7331 (laboratory)
โทรสาร: 515.232.7120 (regulatory offices) or 515.663.7673 (laboratory)
อีเมล์: cvb@aphis.usda.gov
เว็บไซ้ท์: https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/veterinary-biologics

 

Biogénesis-Bago S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bioaftogen®KilledA24 Cruzeiro
A2001 Argentina
O1 Campos
C3 Indaial
Oil

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Volvac® ND+IB+EDS KV
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Vetera® Gold XP + VEE
(Equine Encephalomyelitis, Rhinopneuonitis, Influenza, West Nile, Tetanus)
KilledEastern, Western, & Venezuelan (EEV)
EHV 1 & 4 (Rhinopneumonitis)
Not Available
Vetera® VEWT + WNV
(Equine Encephalomyelitis, West Nile, Tetanus)
KilledEastern, Western, & Venezuelan (EEV)Not Available
Ingelvac 3FLEX®
(PRRS, Circovirus, Mycoplasma Hyopeumoniae)
Live (PRRS)
Killed (PCV)
Killed ( M. Hyopneumoniae)
Type 2 (PRRS)
PCV2 (Circovirus)
Not Available
Equi-Flu® VEWTKilledNot AvailableNot Available
Vetera® 6XP
(Equine Encephalomyelitis, Phinopneumonitis, Influenza, West Nile, Tetanus)
KilledEastern, Western, & Venezuelan (EEV)
EHV-1 & EHV-2 (Rhinopneumonitis)
Clade 1 & 2 (EIV)
Not Available
Ingelvac® Aujeszky MLVLiveBartha K61None
Ingelvac® PRRS ATPLiveJA 142Not Available
Vetera® VEWT
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western, & Venezuelan (EEV)Not Available
ReproCyc® PRRS-PLE
(PRRS, Parvovirus, Leptospirosis)
LiveVR 2332Not Available
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available
Cephalovac® VEWTKilledNot AvailableSodium polyacrylate

 

CEVA Biomune Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Avian Influenza vaccineข้หวัดนกKilledH7N3Not Available
Avian Influenza vaccineข้หวัดนกKilledH7N2Not Available
Avian Influenza vaccineข้หวัดนกKilledH5N9Not Available
Avian Influenza vaccineข้หวัดนกKilledH5N2Not Available

 

Colorado Serum Company
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Brucella Abortus, Strain 19 vaccineLiveStrain 19Not Available
Brucella Abortus VaccineLiveRB-51None
Bluetongue VaccineLiveSerotype 10None
Brucella Abortus, Strain 19 reduced dose vaccineLiveStrain 19Not Available
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Saponin

 

Harrisvaccines, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, RNARNANot AvailableNot Available

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GRIPORK®KilledH1N1, H3N2Oil

 

IDT (Impfstoffwerk Dessau-Tornau)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
RIEMSER® SchweinepestoralvakzineLiveChineseNone

 

International Duck Research Cooperative, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Duck Virus Hepatitis VaccineLiveType 1None
Duck Virus Enteritis VaccineLiveNot AvaliableNone

 

Lohmann Animal Health International
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AviPro® 303 ND-IB-EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS 76Not Available
AviPro® 107 EDSKilledEDS 76Oil
Avian Influenza Vaccine (H10)ข้หวัดนกKilledH10Oil
Avian Influenza Vaccine (H1)ข้หวัดนกKilledH1Oil
Avian Influenza Vaccine (H2)ข้หวัดนกKilledH2Oil
Avian Influenza Vaccine (H5)ข้หวัดนกKilledH5Oil
Avian Influenza Vaccine (H7)ข้หวัดนกKilledH7Oil
Avian Influenza Vaccine (H4)ข้หวัดนกKilledH4Oil
Avian Influenza Vaccine (H6) - Concentrateข้หวัดนกKilledH6Oil
Avian Influenza Vaccine (H9)ข้หวัดนกKilledH9Oil
Avian Influenza Vaccine (H1) - Concentrateข้หวัดนกKilledH1Oil
Avian Influenza Vaccine (H3)ข้หวัดนกKilledH3Oil

 

Merial Italia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ Flu H5N9ข้หวัดนกKilledH5N9 (Wisconsin)Oil

 

Merial Select Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Trovac AIV-H5ข้หวัดนกLiveH5 Fowl Pox VectoredNone

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
MaxiVac Excell® 5.0KilledH1N1, H3N2Emunade

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oil
E.D.S.KilledType 127Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil

 

Poultry Health Laboratories
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BlueVac-17LiveInternational Serotype 17None
BlueVac-11LiveInternational Serotype 11None
BlueVac-10LiveInternational Serotype 10None

 

Zoetis Animal Health US
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
FLUVAC Innovator® 5
(Equine Influenza, Equine Herpes Virus, Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledA2 (EIV)
Types 1 and 4 (EHV)
Eastern, Western and Venezuelan (Equine Encephalomyelitis)
None
FLUVAC Innovator® 6
(Equine Influenza Viruses, Equine Herpes Virus, Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledA2 (EIV)
Types 1 and 4 (EHV)
Eastern, Western and Venezuelan (Equine Encephalomyelitis)
None
Fostera PRRSLiveNot AvailableNone
FLUVAC Innovator®Triple-E FT
(Equine Influenza, Equine Encephalomyelities, Tetanus)
KilledA2 (EIV),
Eastern, Western and Venezuelan (Equine Encephalomyelitis)
None
West Nile-Innovator®
(West Nile Virus, East/West/Venezuelan Equine Encephalomyelitis)
LiveNot AvailableNot Available
FluSure XP®KilledH1N1, H1N2, H3N2Amphigen
Pseudorabies vaccineLiveNot AvailableNot Available
Porcine Epidemic Diarrhea VaccineKilledNot AvailableNot Available
AIV H5N3 vaccineข้หวัดนกKilledH5N3Oil

 

Zoetis Belgium
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Suvaxyn CSF MarkerLiveNot AvailableNone