กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐตุรกี

 

ABIC Biological Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil

 

ATA FEN Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
VBR Rev.1 ConjunctivalLiveRev.1None

 

Central Veterinary Control and Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Freeze Dried PPR VaccineLive75/1None
Freeze Dried Monovalent Bluetongue Vaccine for SheepLiveSA BT/4None
Max-Sterne Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Saponin

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Dollvet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PoxdollLiveSPVNone
TayledollLiveNot AvailableNone
Pestdoll-SLivePPRV 75/1None
Brudoll-MLiveRev-1None
Brudoll-ALiveB19None
CapridollLiveNot AvailableNone

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS-OLVAC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
EDS+G-VAC
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Oil
OLVAC A+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Oil
OLVAC A+HG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledType 127 (EDS)
Type A, C (IC)
Oil
EDS-VACKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+HG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Coryza, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Oil
OLVAC A+B+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+MYC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
PA OLVAC+I+E
(Newcastle Disease, Avian Influenza, Hemorrhagic Enteritis, Riemerella anatipestifer)
ข้หวัดนกKilledH9N2, H6N2 (AI)Oil

 

FGBI - Federal Centre for Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3ISA 70VG

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
DECIVAC® FMD DOEKilledO1, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3
(serotype dependent upon location)
Oil
NOBILIS® IB Multi+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® Cor4+IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledA, B, C, B variant (IC)Oil

 

Vetal Company
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Aborvac-S Calf™LiveS19None
Aftovac-Oil™KilledO1, A22, Asia-1Oil
Pestvac K™LiveNot AvailableNone
Aborvac-R Sheep™LiveRev-1None
Teylovac™LiveAnkaraNone
Aborvac-S CS™LiveS19None
Pulmovac™LiveBQTNone
Aftovac™KilledNot AvailableAluminum hydroxide, saponin
Poxvac™LiveNot AvailableNone
Aborvac-R CS™LiveRev-1None
Aborvac-S Cow™LiveS19None
Aborvac-R Lamb™LiveRev-1None
Basilax™อนแทรกซ์LiveSterne 34F2None

 

VETERINA Animal Health Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Gumpeskal® + IB + EDS (Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)KilledNot AvailableOil