กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

 

Shchelkovsky Biocombinat
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
FMD VaccineKilledA, O, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin

 

Stavropol biofactory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pulmovac Pasteurellosis Vaccine (Ruminants)KilledPasteurella multicida (796, 1231, T-80); Manncheimia haemolitica (H42)Oil