กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

 

Shchelkovsky Biocombinat
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
FMD VaccineKilledA, O, C, Asia-1, CAT-1, CAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin