กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐเกาหลี

 

Avimex Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Newcastle BronchitisEDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledJPA (EDS)
LaSota (ND)
Massachusets, Connecticut (IB)
Oil
Hepatitis
(Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledSerotype 4Oil
Bronchitis EDS
(Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusets, Connecticut (IB)
JPA (EDS)
Oil
Newcastle EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
JPA (EDS)
Oil
Hepatitis 8
(Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledSerotype 8Oil
EDSKilledJPAOil
Concentrated Hepatitis Newcastle
(Newcastle Disease, Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Serotype 4 (HS)
Oil
Hepatitis 4 and 8
(Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledSerotypes 4, 8Oil
Newcastle Hepatitis
(Newcastle Disease, Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Serotype 4 (HS)
Oil
Newcastle Bronchitis Hepatitis
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusets, Connecticut (IB)
Serotype 4 (HS)
Oil
Innovac®Blue EyeKilledMG-55Oil
Innovac® rND-H5
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกLiveB1 (ND)
H5 subtype (AI)
None
Newcastle Influenza
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledH5N2 A (AI)
LaSota (ND)
Oil
NewH5®
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกLiveH5 subtype (AI)
LaSota (ND)
None
Avian Influenzaข้หวัดนกKilledH5N2 AOil
Newcastle Influenza Hepatitis
(Newcastle Disease, Avian Influenza, Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND),
H5N2 A (AI), Serotype 4 (HS)
Oil

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

CAVAC (ChoongAng Vaccine Laboratories Co., Ltd.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BoviShot® CowGaurd 3KilledNot AvailableNot Available
SuiShot® PEDLiveNot AvailableNot Available
HC-VAC (SuiShot® CSF-Live)LiveNot AvailableNone
SuiShot® CSF+SE Live
(Classical Swine Fever, Swine Erysipelas)
LiveNot AvailableNone
BoviShot® BrucelLiveRB 51None
SuiShot® PT-100
(Porcine Epidemic Diarrhea, Transmissible Gastroenteritis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
Poulshot® BBNE
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOil
Poulshot® S/9RNot Available9RNone
RabbiShot® VHD PlusKilledNot AvailableAluminum hydroxide
SuiShot® TRLiveNot AvailableNone
SuiShot® PED-SMLive61PNone
SuiShot® AD-LiveLiveNot AvailableNone
SuiShot® AujeszkeyKilledNot AvailableNot Available
SuiShot® PRRSKilledNot AvailableOil
BoviShot® AkabaneLiveNot AvailableNone
SuiShot® PED-KKilledNot AvailableNot Available
BoviShot® EphemerLiveNot AvailableNone
Poulshot® BBNE+FluH9N2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนกNot AvailableH9N2 (AI)Not Available
Poulshot® FluH9N2+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilled H9N2 (AI)Not Available
Poulshot® BBNE+FluH9N2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนกNot AvailableH9N2 (AI)Not Available
SuiShot® JEสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNone
BoviShot® Anth-Leg
(Anthrax, Blackleg Disease)
อนแทรกซ์LiveNot AvailableNone

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® ND EDS K
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC EDS K®KilledB8/78Oil
AUPHYL Plus®LiveMNC +10/aNone
KAPEVAC® LiveJansenNone
COGLAPEST®LiveThiveral strainNone
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Infectious Bronchitis, Salmonella Enteritidis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledA, B, C (IC)
Enteritidis (SE)
LaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Green Cross Veterinary Products Co. Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PED ORAL VaccineLiveDR13Not Available
G.C. PT-VacNot AvailableNot AvailableNot Available
Bovine Akbane Virus Live VaccineLiveJH-20Not Available
Bovine Ephemeral Fever Virus Live Vaccine LiveNot AvailableNot Available
Mycoflu
(Mycoplasma, Swine Influenza)
LiveNot AvailableNot Available
Duck Hepatitis Virus Live Frozen VaccineLiveNot AvailableNot Available
BBNE Oil Vaccine
(Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledM41, KM91 (IB)
K12 (EDS)
Oil
FLU-ABBNE PLUS (H9N2)
(Avian Influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, KM91 (IB)
K12 (EDS)
Oil
FLU-ABBNE PLUS (H9N2)
(Avian Influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, KM91 (IB)
K12 (EDS)
Oil
FLU ABBN H9N2
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, KM91 (IB)
Oil
FLU-GUARD H9N2ข้หวัดนกKilledH9N2Oil
FLU ABEN (H9N2)
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
KM91 (IB)
K12 (EDS)
Oil
FLU ABEN (H9N2)
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
KM91 (IB)
K12 (EDS)
Oil
FLU ABBN H5
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis)
ข้หวัดนกKilledHighly pathogenic H5, H9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, 40/09 (IB)
Oil
PNEUMO FIVE
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome, Avain metapneumovirus)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
AVN2 (IB)
K12 (EDS)
SC1509 (AMPV)
Oil
PNEUMO FIVE
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome, Avain metapneumovirus)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
AVN2 (IB)
K12 (EDS)
SC1509 (AMPV)
Oil
FLU-ND H9N2
(Avian influenza, Newcastle disease)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
B1 (ND)
Oil
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableOil
Anthrax-Blackleg Combined Vaccine
(Anthrax, Blackleg)
อนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

Komipharm International Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PRO-VAC® TPKilledSM98P (PED)
175L (TGE)
Montanide IMS-1313 NPR
PRO-VAC® CSFLiveLOMNone
SUPER BBNE-VACKilledM41, KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
K-11 (EDS)
Oil
PRO-VAC® PED-FcKilledFc IMS-1313
PRO-VAC® CFS-SELiveLOM-850 (CSF)
NL-11 (Swine Erysipelothrix)
None
9R-VACLive9RNone
PRO-VAC® TRPLiveSM98P (PED)
175L (TEG)
A1, 10 (Rota Virus)
None
PRO-VAC® PEDLiveSM98PNone
PRO-VAC® PED-KKilledSM98PMontanide IMS-1313 NPR
PRO-VAC® ADLiveADV-YS400None
PRO-VAC® JEสมองอักเสบญี่ปุนLiveAnyangNone

 

Merial Korea
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bio-TyphoidKilledNot AvailableOil

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None