กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : เบลารุส

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PESTISEN CLiveChineseNone
PESTORIN MORMYX
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Myxomatosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
PESTORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide
ORNIVAC EDS EmulsionKilledNot AvailableOil
ORNIDUCKKilledNot AvailableOil
BIOBOS BTV 8KilledSerotype 8Oil
ERYPESTEN inj. sicc.
(Erysipelothrix rhusiopathiae, Classical Swine Fever)
LiveNot AvailableNone
BIOSUIS PRRS Inact EU+AmKilledPRRS/EU, PRRS/USEmulsigen
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIPRIM CLONE B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1 Bio 52None
ORNIPEST CLONEนิวคาสเซิลLiveLaSota SL 93None
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93Oil
ORNIVAC ND+GO Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
ORNIMIX CLONE B1-Hitchner + H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None

 

FGBI - Federal Centre for Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
FMD Mono and Polyvalent Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oil
Dry Cultural Virus Vaccine Against Sheep and Goat PoxLiveNot AvailableNone
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Not Available
ARRIAH-VAK Mono and Polyvalent FMD Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oil
Inactivated Aujeszky's Disease Emulsion VaccineKilledVl-94 + KPR-96 + VCOil
Sheep Pox and Lumpy Skin Disease Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Cultural Dry Virus Vaccine Against Peste des Petits RuminatsLiveNot AvailableNone
Sheep Pox and Lumpy Skin Disease Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Cultural Dry Virus Vaccine Against Sheep Pox and Lumpy Skin DiseaseLiveNot AvailableNone
Peste des Petits Ruminants Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Sheep and Goat Pox Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Cultural Dry Virus Vaccine Against Sheep Pox and Lumpy Skin DiseaseLiveNot AvailableNone
Inactivated Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Live Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone

 

PHARMAGAL - BIO spol. Ltd
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AVIGAL EDSKilledStrain 127Oil
CASTOMIX
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Myxomatosis)
LivePHB 98 (RHD)
MAV (Myxo)
None
AVIPHARM NDนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
PESTIPHARM B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1None
AVIGAL NRBG
(Newcastle Disease, Reovirus Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
S1133 (RVD)
M41 (IB)
2512 (IBD)
Oil
AVIGAL NBE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Strain 127 (EDS)
Oil
AVIGAL NBE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Strain 127 (EDS)
Oil

 

Stavropol biofactory
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pulmovac Pasteurellosis Vaccine (Ruminants)KilledPasteurella multicida (796, 1231, T-80); Manncheimia haemolitica (H42)Oil
Boviret Pasteurellosis Vaccine (Cattle and Buffalo)KilledPasteurella multicida (796, 116, 216, Д, Φ)Aluminum hydroxide
Konrev Brucellosis Vaccine (Sheep and Goats)LiveRev-1None
Flu Protect H5ข้หวัดนกKilledA/Chicken/Novosibirsk/64/05 (H5N1)Oil

 

Vyshelessky Institute of Experimental Veterinary Medicine
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Live Lyophilized Vaccine Against Sheep PoxLiveNot AvailableNot Available
Vaccine for the Prevention of Newcastle DiseaseนิวคาสเซิลLiveKMIEV-V104Not Available