กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สหพันธรัฐรัสเซีย

 

Agrovet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BrucellosisLive19None
Egg Drop Syndrome and Infectious Bronchitis Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOil
Suibivac
(Classical Swine Fever, Aujeszky's Disease)
Not AvailableNot AvailableNone
Suibivac
(Classical Swine Fever, Aujeszky's Disease)
Not AvailableNot AvailableNone
Sheep Pox VaccineNot AvailableNISHINone
FMD (A), BHK-21 cultureKilledType ANot Available
Aujeszky's viral VGNKI vaccineNot AvailableNot AvailableNone
Suibivac
(Classical Swine Fever, Aujeszky's Disease)
Not AvailableNot AvailableNone
Brucellosis of CattleLive82None
Camelpox VaccineNot AvailableNot AvailableNone
Concentrated Aujeszky's vaccineKilledNot AvailableNot Available
Pullorum Disease/ Fowl Typhoid Bacteriophage VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Egg Drop Syndrome VaccineKilledEDS '76Not Available
Classical Swine Fever VGNKI vaccineLiveKNone
Concentrated Parvovirus, Leptospirosis, Aujeszky's Disease, and Chlamidiosis Vaccine
(Parvovirus, Leptospirosis, Aujeszky's Disease, Chlamidiosis)
KilledNot AvailableNot Available
Suibivac
(Classical Swine Fever, Aujeszky's Disease)
Not AvailableNot AvailableNone
Classical Swine Fever vaccineLiveLK-VNIIVVIMNone
Bivalent FMD vaccineKilledA22, O1Not Available
Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, and Infectious Bursal Disease Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledNot AvailableOil
FMD (C), epithelial cultureKilledType CNot Available
Hydropericardium Syndrome vaccineKilledNot AvailableNot Available
Cattle Theileriasis VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Viral Hemorrhagic Disease of Rabbits VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxide
FMD (O), BHK-21 cultureKilledType ONot Available
FMD (A), epithelial cultureKilledType ANot Available
FMD (Asia-1), BHK-21 cultureKilledType Asia-1Not Available
FMD (O), epithelial cultureKilledType ONot Available
Trivalent FMD, BHK-21 cultureKilledO, A, Asia-1Not Available
FMD (C), BHK-21 cultureKilledType CNot Available
Trivalent FMD, epithelial cultureKilledO, A, CNot Available
Teschen Disease VaccineKilledNot AvailableNot Available
Egg Drop Syndrome and Infectious Bursal Disease Emulsion Vaccine
(Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOil
Newcastle Disease Dry VaccineนิวคาสเซิลNot AvailableBor-74Not Available
Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, and Newcastle Disease Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
Newcastle Disease VirusvaccineนิวคาสเซิลNot AvailableB1Not Available
A(b)VN Newcastle Disease Dry VaccineนิวคาสเซิลNot AvailableCAM-61Not Available
Newcastle Disease Dry VaccineนิวคาสเซิลNot AvailableLaSotaNot Available
Newcastle Disease VirusvaccineนิวคาสเซิลNot AvailableLaSotaNot Available
Egg Drop Syndrome and Newcastle Disease Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, and Newcastle Disease Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
Egg Drop Syndrome and Newcastle Disease Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Emulsion Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลNot AvailableNot AvailableOil
Infectious Bronchitis and Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลNot AvailableNot AvailableNot Available
Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, and Newcastle Disease Emulsion Vaccine
(Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลKilledNot AvailableNot Available
Antianthrax vaccine, strain 55-VNIIVVIMอนแทรกซ์Live55-VNIIVVIMNone
Antianthrax vaccine, strain STIอนแทรกซ์LiveSTINone
Cattle Anthrax and Blackleg Vaccine
(Anthrax, Blackleg)
อนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

Avivac Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AVIVAC-IB+IBD+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts (IB)
BG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-ADENOKilledNot AvailableOil
AVIVAC-REO+EDS-76
(Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
Killed1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-IB+IBD+REO+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts (IB)
BG (IBD)
1733, 2408 (RVD)
b8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-EDS-76KilledB8/78Oil
AVIVAC-IBD+EDS-76
(Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledBG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-IB+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-IB+REO+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts (IB)
1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-IBD+REO+EDS-76
(Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledBG (IBD)
1733, 2408 (RVD)
BG (EDS)
Oil
AVIVAC-IB+ND+REO+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-IB+ND+IBD+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
BG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-ND+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
BG (IBD)
Oil
AVIVAC-ND La-SotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
AVIVAC-PNEUMO+ND
(Pneumovirus, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledPV03-B (PV)Oil
AVIVAC-ND-BROILER La-SotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
AVIVAC-IB+ND+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-IB+ND+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-ND B1นิวคาสเซิลLiveB1None
AVIVAC-ND Bor-74 VGNKIนิวคาสเซิลLiveBor-74 VGNKINone
AVIVAC-IB+ND+IBD+REO
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
BG (IBD)
1733, 2408 (RVD)
Oil
AVIVAC-IB+ND+REO+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-ND+EDS-76
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-ND+IBD+EDS-76
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
BG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-ND-STARTนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
AVIVAC-ND+IBD+EDS-76
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
BG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-ND+IBD+REO
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
BG (IBD)
1733, 2408 (RVD)
Oil
AVIVAC-IB+ND+IBD
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
BG (IBD)
Oil
AVIVAC-IB+ND (Live)
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveH120 (IB)
LaSota (ND)
None
AVIVAC-ND+REO+EDS-76
(Newcastle Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-ND+REO+EDS-76
(Newcastle Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-IB+ND+REO
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
Oil
AVIVAC-ND+REO
(Newcastle Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
Oil
AVIVAC-ND-BROILER Bor-74 VGNKIนิวคาสเซิลLiveBor-74 VGNKINone
AVIVAC-ND+EDS-76
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
AVIVAC-IB+ND (Inactivated)
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
Oil
AVIVAC-IB+ND+IBD+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
BG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil

 

BioTestLab
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
POLIMUN ND INACนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
POLIMUN ND CLON 124นิวคาสเซิลLiveLaSotaNone

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PESTORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide
ERYPESTEN inj. sicc.
(Erysipelothrix rhusiopathiae, Classical Swine Fever)
LiveNot AvailableNone
BIOBOS BTV 8KilledSerotype 8Oil
BIOSUIS PRRS Inact EU+AmKilledPRRS/EU, PRRS/USEmulsigen
PESTISEN CLiveChineseNone
PESTORIN MORMYX
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Myxomatosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
ORNIDUCKKilledNot AvailableOil
ORNIVAC EDS EmulsionKilledNot AvailableOil
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+IB2+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
M-41, D 274 (IB)
Bio 56 (EDS)
Oil
ORNIVAC ND+GO Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
ORNIVAC ND+GO+IB+EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93 (ND)
OP-23 (IBDV)
M-41 (IB)
EDS 76 (EDS)
Oil
ORNIPEST CLONEนิวคาสเซิลLiveLaSota SL 93None
ORNIPRIM CLONE B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1 Bio 52None
ORNIVAC ND EmulsionนิวคาสเซิลKilledLaSota SL 93Oil
ORNIMIX CLONE B1-Hitchner + H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None

 

Boehringer Ingelheim International GmbH
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® Aujeszky MLVLiveBartha K61None
Volvac® ND Conc. KVนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
Volvac® ND LaSota MLVนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Volvac® ND+IB+EDS KV
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Volvac® ND+IB+EDS KV
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Volvac® AC Plus+ND+IB+EDS KV
(Infectious Coryza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, B, C (IC)
LaSota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Volvac® AC Plus+ND+IB+EDS KV
(Infectious Coryza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, B, C (IC)
LaSota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil

 

CEVA Biomune Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUPHYL PLUS®LiveMNC+/10aOil in water
CEVAC® ND IB IBD K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP Classical (IBD)
Oil
CEVAC® NEW LนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
CEVAC® VITAPEST LนิวคาสเซิลLivePHY.LMV.42None
CEVAC® ND IB K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oil
CEVAC® VITABRON L
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLivePHY.LMV.42 (ND)
Massachusetts Type H120 (IB)
None
CEVAC® NB L
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMassachusetts B48 (IB)
LaSota (ND)
None
VECTORMUNE® HVT NDV
(Marek's Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveSerotype 3 (MD)
D-26 (ND)
None
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® Broiler ND KนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Dyntec
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
MORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide gel
MM-Vac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Live (Myxomatosis)
Killed (RHD)
Not AvailableOil
SUIVAC PRRS-INKilledVD-E1, VD-E2, VD-A1Oil

 

Federal Research Center of Virology and Microbiology
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Sheep and Goat Pox VaccineLiveB-5/96None
Classical Swine Fever VaccineLiveLK-VNIIVViMNone
Contagious Bovine Pleuropneumonia VaccineLive55-VNIIVViMNone
Peste des Petits Ruminants VaccineLive45G37/35-KNone
Rabbit Haemorrhagic Disease VaccineKilledManihino-09Aluminum hydroxide

 

FGBI - Federal Centre for Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Cultural Dry Virus Vaccine Against Sheep Pox and Lumpy Skin DiseaseLiveNot AvailableNone
Sheep Pox and Lumpy Skin Disease Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Sheep Pox and Lumpy Skin Disease Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Peste des Petits Ruminants Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Dry Cultural Virus Vaccine Against Sheep and Goat PoxLiveNot AvailableNone
Sheep and Goat Pox Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNone
Cultural Dry Virus Vaccine Against Sheep Pox and Lumpy Skin DiseaseLiveNot AvailableNone
Inactivated Aujeszky's Disease Emulsion VaccineKilledVl-94 + KPR-96 + VCOil
FMD Mono and Polyvalent Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oil
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Not Available
Cultural Dry Virus Vaccine Against Peste des Petits RuminatsLiveNot AvailableNone
ARRIAH-VAK Mono and Polyvalent FMD Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oil
Live Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Inactivated Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
SUIPRAVAC® PRRSKilledVP-046 BISOil
GRIPORK®KilledH1N1, H3N2Oil
CUNIPRAVAC® RHDKilled3116-APOil
UNISTRAIN® PRRSLiveVP-046 BISNone
HIPRAVIAR®CLON/H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveCL/79 (ND)
H120 (IB)
None
HIPRAVIAR®CLONนิวคาสเซิลLiveCL/79None
HIPRAVIAR®TRT4
(Turkey Rhinotracheitis, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilled1062 (TRT)
LaSota (ND)
H52 (IB)
W2512 (IBD)
Oil
HIPRAVIAR®B1/H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None
HIPRAVIAR®ND BroilersนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
HIPRAVIAR®B1นิวคาสเซิลLiveB1None

 

Laboratorios Ovejero
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ARVILAPKilledLO1Aluminum hydroxide
NEO-VAKY ADLiveBartha K61 gE-Oil
NOVARVILAPKilledGU2013Aluminum hydroxide

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® Begonia DFLiveBegonia (gE-, tk-)Tocopherol acetate
Nobivac Myxo-RHD
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Live009None
PORCILIS® PRRSLiveDVTocopheryl acetate
NOBILIS® EDSKilledBC-14Water in oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® RT+IB Multi+G+ND
(Avian Rhinotracheitis, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledBUT1 #8544 (RT)
M41, D274 (IB)
D78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Water in oil
NOBILIS® ND CLONE 30นิวคาสเซิลLiveClone 30None
NOBILIS® MA5+CLONE 30
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMA5 (IB)
Clone 30 (ND)
None
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® IB Multi+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledStrains M41, D274 (IB)
Clone 30 (ND)
BC14 (EDS)
Water in oil
NOBILIS® ND C2นิวคาสเซิลLiveC2None
NOBILIS® IB Multi+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledStrains M41, D274 (IB)
Clone 30 (ND)
BC14 (EDS)
Water in oil
INNOVAX®-ND
(Newcastle Disease, Marek's Disease)
นิวคาสเซิลLiveF (ND)
Serotype 3 (MD)
None

 

Merial Russia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Progressis®KilledP120Oil
AkiporLiveBartha gE-Oil
Pestiffa®LiveChineseNone
GALLIMUNE™ 407 ND+IB+EDS+ART
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Rhinotracheitis)
KilledNot AvailableOil
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None

 

PHARMAGAL - BIO spol. Ltd
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AVIGAL EDSKilledStrain 127Oil
CASTOMIX
(Rabbit Hemorrhagic Disease, Myxomatosis)
LivePHB 98 (RHD)
MAV (Myxo)
None
AVIPHARM NDนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
PESTIPHARM B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1None
AVIGAL NRBG
(Newcastle Disease, Reovirus Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
S1133 (RVD)
M41 (IB)
2512 (IBD)
Oil
AVIGAL NBE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Strain 127 (EDS)
Oil
AVIGAL NBE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Strain 127 (EDS)
Oil

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
E.D.S.KilledType 127Oil
sE.D.SKilledSubunit Knob ProteinOil
E.D.S + N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
N.D.V+I.B+I.B.D VP2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
M-41 (IB)
Subunit VP2 (IBD)
Oil
E.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
NectivนิวคาสเซิลKilledVH CloneOil
sE.D.S+ N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
sE.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
sE.D.S+ N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
E.D.S + N.D.V + I.B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
V.H.+H-120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveVH Clone (ND)
Massachusetts H-120 (IB)
None
IC+NDV
(Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, C2 (IC)
VH Clone (ND)
Oil
TAbic V.H.นิวคาสเซิลLiveVH CloneNone
Quadractin VP2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
M-41 (IB)
Subunit VP2 (IBD)
S1133 (RVD)
Oil
Nectiv ForteนิวคาสเซิลKilledVH CloneOil
Bronchin
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
M-41 (IB)
Oil
TAbic V.H.+H-120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveVH Clone (ND)
H-120 (IB)
None
E.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
VH Clone (ND)
Oil
VHนิวคาสเซิลLiveVH CloneNone
Gumbin VP2
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Clone (ND)
Subunit VP2 (IBD)
Oil
sE.D.S + N.D.V
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSubunit Knob Protein (EDS)
VH Clone (ND)
Oil

 

Shchelkovsky Biocombinat
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Brucellin VIEV GOST 25134-82LiveB1, R-formNone
FMD VaccineKilledA, O, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin
Brucella abortus 75/79-AB VaccineLive75/79-ABNone
Brucella abortus 82 VaccineLive82None
Brucella abortus S19 VaccineLiveS19None
Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveBor-74 VGNKINone

 

State Research Institution (SRI)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever VaccineLiveLK-VNIIVViMNot Available
Myxomatosis and Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์Live55-VNIIVVMNot Available

 

Venco Saúde Animal
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Lexington-8
(Equine Encephalomyelitis, Equine Influenza, Equine Herpesvirus, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)
Strain A (EI)
Types 1, 4 (EHV)
Aluminum hydroxide gel
Lexington-8
(Equine Encephalomyelitis, Equine Influenza, Equine Herpesvirus, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)
Strain A (EI)
Types 1, 4 (EHV)
Aluminum hydroxide gel
Encephalogen
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)Aluminum hydroxide gel
Encephalogen
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western (EE)Aluminum hydroxide gel
Anticarbunculosaอนแทรกซ์LiveSterneNone

 

Veterinary Institute Subotica
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Morbivak®LiveBarthaNone
KILAPIN®LiveChinaNone
Lasovak®นิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
PEST-ol®นิวคาสเซิลKilledLaSotaOil
BroNED-ol®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
H52 (IB)
BC14 (EDS)
Oil
BroNED-ol®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
H52 (IB)
BC14 (EDS)
Oil

 

Zoetis
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Newcastle B1®นิวคาสเซิลLiveType B1, strain B1None
ProVac®4 ACL
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLukert (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
S1133, S2408 (RVD)
Oil
Newcastle LaSotaนิวคาสเซิลLiveB1 LaSotaNone