กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สหพันธรัฐรัสเซีย

 

ABIC Biological Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil

 

Agrovet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever (K)LiveKNone
Aujeszky's vaccine (concentrated)KilledNot AvailableNot Available
Egg Drop Syndrome (76)KilledEDS '76Not Available
Classical Swine Fever (LK-VNIIVVIM)LiveLK-VNIIVVIMNone
Camelpox vaccineNot AvailableNot AvailableNone
Vaccine against Aujeszky's Disease, Parvovirus, Leptospirosis, ChlamydiosisKilledNot AvailableNot Available
Brucellosis of Cattle (82)Live82None
Bivalent FMD vaccine (A22-O1)KilledA22, O1Not Available
FMD (A), epithelial cultureKilledType ANot Available
FMD (O), BHK-21 cultureKilledType ONot Available
Theileriosis vaccine (cattle)Not AvailableVIEVNot Available
FMD (C), epithelial cultureKilledType CNot Available
FMD (Asia-1), BHK-21 cultureKilledAsia-1Not Available
FMD (A), BHK-21 cultureKilledType ANot Available
FMD (O), epithelial cultureKilledType ONot Available
Brucellosis (S19)LiveB19None
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
FMD (C), BHK-21 cultureKilledType CNot Available
Teschen Disease vaccineKilledNot AvailableNot Available
Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal DiseaseKilledNot AvailableNot Available
Trivalent (A, O, C), epithelial cultureKilledO, A, CNot Available
Trivalent (A, O, Asia-1), BHK-21 cultureKilledO, A, Asia-1Not Available
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
Sheep PoxNot AvailableNISHINone
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
Aujeszky's viral vaccineNot AvailableNot AvailableNone
Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal DiseaseKilledNot AvailableNot Available
Egg Drop Syndrome, Newcastle DiseaseKilledNot AvailableNot Available
Antianthrax vaccine, strain STIอนแทรกซ์LiveSTINone
Antianthrax vaccine, strain 55-VNIIVVIMอนแทรกซ์Live55-VNIIVVIMNone
Anthrax and Blackleg vaccine (cattle)อนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Dyntec
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
MORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide
MM-Vac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Not AvailableNot AvailableOil
SUIVAC PRRS-INKilledVD-E1, VD-E2, VD-A1Oil

 

FGBI - Federal Centre for Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3ISA 70VG
Sheep Pox Cultyral DryLiveNot AvailableNone
Aujesky's from Marked StrainKilledVI-94 + KPR-96 + BKISA-70
Aujesky's from Marked StrainKilledVI-94 + KPR-96 + BKIMS-1313
PRRS VaccineKilledVI-94 + KPR-96, VI-94 + KPR-97ISA-70, IMS-1313

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SUIPRAVAC® PRRSKilled5710Oil
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AMERVAC® PRRSLiveVP-046None

 

Merial Russia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ 407 ND+IB+EDS+ART
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Rhinotracheitis)
KilledNot AvailableOil
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOil
Progressis®KilledP120Oil
AkiporLiveBartha gE-Oil
Pestiffa®LiveChineseNone

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® AD BegoniaLiveNIA-3(tk- and gE-)Tocopheryl acetate
PORCILIS® PestiKilledCSFV-E2Oil
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate
NOBILIS® IB Multi+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® EDSKilledBC-14Oil

 

Shchelkovsky Biocombinat
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Brucella abortus 75/79-AB VaccineLive75/79-ABNone
Brucella abortus 82 VaccineLive82None
Brucella abortus S19 VaccineLiveS19None
FMD VaccineKilledA, O, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin

 

State Research Institution (SRI)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Bluetongue VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Myxomatosis and Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

VETERINA Animal Health Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestikal® + EDS + IB
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOil
Gumpeskal® + IB + EDS (Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)KilledNot AvailableOil