กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สหพันธรัฐรัสเซีย

 

ABIC Biological Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil

 

Agrovet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
Teschen Disease vaccineKilledNot AvailableNot Available
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal DiseaseKilledNot AvailableNot Available
Trivalent (A, O, C), epithelial cultureKilledO, A, CNot Available
Aujeszky's viral vaccineNot AvailableNot AvailableNone
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
Brucellosis of Cattle (82)Live82None
Camelpox vaccineNot AvailableNot AvailableNone
Vaccine against Aujeszky's Disease, Parvovirus, Leptospirosis, ChlamydiosisKilledNot AvailableNot Available
Sheep PoxNot AvailableNISHINone
Brucellosis (S19)LiveB19None
Classical Swine Fever (LK-VNIIVVIM)LiveLK-VNIIVVIMNone
Egg Drop Syndrome, Newcastle DiseaseKilledNot AvailableNot Available
FMD (Asia-1), BHK-21 cultureKilledAsia-1Not Available
Trivalent (A, O, Asia-1), BHK-21 cultureKilledO, A, Asia-1Not Available
FMD (O), epithelial cultureKilledType ONot Available
FMD (A), BHK-21 cultureKilledType ANot Available
Bivalent FMD vaccine (A22-O1)KilledA22, O1Not Available
FMD (A), epithelial cultureKilledType ANot Available
Aujeszky's vaccine (concentrated)KilledNot AvailableNot Available
FMD (C), epithelial cultureKilledType CNot Available
FMD (C), BHK-21 cultureKilledType CNot Available
Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal DiseaseKilledNot AvailableNot Available
Theileriosis vaccine (cattle)Not AvailableVIEVNot Available
Classical Swine Fever (K)LiveKNone
FMD (O), BHK-21 cultureKilledType ONot Available
Egg Drop Syndrome (76)KilledEDS '76Not Available
Anthrax and Blackleg vaccine (cattle)อนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available
Antianthrax vaccine, strain STIอนแทรกซ์LiveSTINone
Antianthrax vaccine, strain 55-VNIIVVIMอนแทรกซ์Live55-VNIIVVIMNone

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Dyntec
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
MM-Vac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Not AvailableNot AvailableOil
SUIVAC PRRS-INKilledVD-E1, VD-E2, VD-A1Oil
MORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide

 

FGBI - Federal Centre for Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Aujesky's from Marked StrainKilledVI-94 + KPR-96 + BKISA-70
Aujesky's from Marked StrainKilledVI-94 + KPR-96 + BKIMS-1313
PRRS VaccineKilledVI-94 + KPR-96, VI-94 + KPR-97ISA-70, IMS-1313
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3ISA 70VG
Sheep Pox Cultyral DryLiveNot AvailableNone

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SUIPRAVAC® PRRSKilled5710Oil
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AMERVAC® PRRSLiveVP-046None

 

Merial Russia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AkiporLiveBartha gE-Oil
Pestiffa®LiveChineseNone
GALLIMUNE™ 407 ND+IB+EDS+ART
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Rhinotracheitis)
KilledNot AvailableOil
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOil
Progressis®KilledP120Oil

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® PestiKilledCSFV-E2Oil
NOBILIS® EDSKilledBC-14Oil
PORCILIS® AD BegoniaLiveNIA-3(tk- and gE-)Tocopheryl acetate
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate
NOBILIS® IB Multi+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil

 

Shchelkovsky Biocombinat
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Brucella abortus 75/79-AB VaccineLive75/79-ABNone
Brucella abortus 82 VaccineLive82None
Brucella abortus S19 VaccineLiveS19None
FMD VaccineKilledA, O, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin

 

State Research Institution (SRI)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Bluetongue VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Myxomatosis and Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

VETERINA Animal Health Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestikal® + EDS + IB
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOil
Gumpeskal® + IB + EDS (Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)KilledNot AvailableOil