กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สหพันธรัฐรัสเซีย

 

Agrovet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Sheep Pox vaccineNot AvailableNISHINone
SuibivacNot AvailableNot AvailableNone
Brucellosis of CattleLive82None
BrucellosisLive19None
SuibivacNot AvailableNot AvailableNone
SuibivacNot AvailableNot AvailableNone
Aujeszky's viral VGNKI vaccineNot AvailableNot AvailableNone
Concentrated Aujeszky's Disease vaccine
(Parvovirus, Leptospirosis, Chlamydiosis)
KilledNot AvailableNot Available
Camelpox vaccineNot AvailableNot AvailableNone
Bivalent FMD vaccineKilledA22, O1Not Available
FMD (A), epithelial cultureKilledType ANot Available
Egg Drop Syndrome vaccineKilledEDS '76Not Available
Concentrated Aujeszky's vaccineKilledNot AvailableNot Available
Classical Swine Fever vaccineLiveLK-VNIIVVIMNone
Classical Swine Fever VGNKI vaccineLiveKNone
FMD (A), BHK-21 cultureKilledType ANot Available
SuibivacNot AvailableNot AvailableNone
FMD (O), BHK-21 cultureKilledType ONot Available
Cattle Theileriasis vaccineNot AvailableVIEVNot Available
FMD (C), BHK-21 cultureKilledType CNot Available
FMD (C), epithelial cultureKilledType CNot Available
Hydropericardium Syndrome vaccineKilledNot AvailableNot Available
Egg Drop Syndrome vaccine
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
Not AvailableNot AvailableNot Available
FMD (O), epithelial cultureKilledType ONot Available
FMD (Asia-1), BHK-21 cultureKilledAsia-1Not Available
Egg Drop Syndrome vaccine
( Infectious Bursal Disease)
KilledNot AvailableNot Available
Trivalent FMD, BHK-21 cultureKilledO, A, Asia-1Not Available
Teschen Disease vaccineKilledNot AvailableNot Available
Pullorum Disease/ Fowl Typhoid Bacteriophage VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Egg Drop Syndrome vaccine
( Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledNot AvailableNot Available
Trivalent FMD, epithelial cultureKilledO, A, CNot Available
Egg Drop Syndrome vaccine
( Newcastle Disease)
KilledNot AvailableNot Available
Antianthrax vaccine, strain 55-VNIIVVIMอนแทรกซ์Live55-VNIIVVIMNone
Cattle Anthrax and Blackleg vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available
Antianthrax vaccine, strain STIอนแทรกซ์LiveSTINone

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil
AUPHYL Plus®LiveMNC+/10aWater in Oil

 

Dyntec
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
MORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide
MM-Vac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Not AvailableNot AvailableOil
SUIVAC PRRS-INKilledVD-E1, VD-E2, VD-A1Oil

 

FGBI - Federal Centre for Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Vaccine Against Porcine Aujeszky's Disease from Marked StrainKilledVI-94 + KPR-96 + BKISA-70
Virusvaccine Against Aujeszki's Disease of Swine and Sheep Dry Culture from Marked Strain "BK"KilledVI-94 + KPR-96 + BKIMS-1313
PRRS VaccineKilledVI-94 + KPR-96, VI-94 + KPR-97ISA-70, IMS-1313
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3ISA 70VG
Sheep Pox Cultyral DryLiveNot AvailableNone

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SUIPRAVAC® PRRSKilled5710Oil
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AMERVAC® PRRSLiveVP-046None

 

Laboratorios Ovejero
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ARVILAPKilledLO1Aluminum hydroxide
NEO-VAKY ADLiveBartha K61 gE-Oil
BASQUIN PLUS
(Pulpy kidney disease, lamb dysentery, Haemolytic Enterotoxaemia, Haemorrhagic Enterotoxaemia, Struck, Hemorrhagic Septicaemia, Respiratory processes, Digestive processes)
KilledTypes A, B, D & E (HS)Not Available
NOVARVILAPKilled256-512Not Available

 

Merial Russia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AkiporLiveBartha gE-Oil
Pestiffa®LiveChineseNone
GALLIMUNE™ 407 ND+IB+EDS+ART
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Rhinotracheitis)
KilledNot AvailableOil
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOil
Progressis®KilledP120Oil

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate
PORCILIS® AD BegoniaLiveBegonia (tk- and gE-)Tocopheryl acetate
NOBILIS® IB Multi+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® EDSKilledBC-14Oil
PORCILIS® PestiKilledCSFV-E2Oil

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oil
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil
E.D.S.KilledType 127Oil

 

Shchelkovsky Biocombinat
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Brucella abortus 75/79-AB VaccineLive75/79-ABNone
Brucella abortus 82 VaccineLive82None
Brucella abortus S19 VaccineLiveS19None
FMD VaccineKilledA, O, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin

 

State Research Institution (SRI)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Classical Swine Fever VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Bluetongue VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Myxomatosis and Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์Live55-VNIIVVMNot Available

 

VETERINA Animal Health Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestikal® + EDS + IB
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOil
Gumpeskal® + IB + EDS (Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)KilledNot AvailableOil