กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สหพันธรัฐรัสเซีย

 

Agrovet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Egg Drop Syndrome vaccine
( Infectious Bursal Disease)
KilledNot AvailableNot Available
Trivalent FMD, BHK-21 cultureKilledO, A, Asia-1Not Available
Egg Drop Syndrome vaccine
( Newcastle Disease)
KilledNot AvailableNot Available
FMD (C), BHK-21 cultureKilledType CNot Available
Cattle Theileriasis vaccineNot AvailableVIEVNot Available
Sheep Pox vaccineNot AvailableNISHINone
FMD (O), BHK-21 cultureKilledType ONot Available
Trivalent FMD, epithelial cultureKilledO, A, CNot Available
Egg Drop Syndrome vaccine
( Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledNot AvailableNot Available
Aujeszky's viral VGNKI vaccineNot AvailableNot AvailableNone
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
Teschen Disease vaccineKilledNot AvailableNot Available
Pullorum Disease/ Fowl Typhoid Bacteriophage VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Hydropericardium Syndrome vaccineKilledNot AvailableNot Available
FMD (C), epithelial cultureKilledType CNot Available
Camelpox vaccineNot AvailableNot AvailableNone
Classical Swine Fever vaccineLiveLK-VNIIVVIMNone
Concentrated Aujeszky's Disease vaccine
(Parvovirus, Leptospirosis, Chlamydiosis)
KilledNot AvailableNot Available
Brucellosis of CattleLive82None
SubivacNot AvailableNot AvailableNone
BrucellosisLive19None
FMD (Asia-1), BHK-21 cultureKilledAsia-1Not Available
Classical Swine Fever VGNKI vaccineLiveKNone
FMD (O), epithelial cultureKilledType ONot Available
FMD (A), BHK-21 cultureKilledType ANot Available
Concentrated Aujeszky's vaccineKilledNot AvailableNot Available
FMD (A), epithelial cultureKilledType ANot Available
Egg Drop Syndrome vaccineKilledEDS '76Not Available
Bivalent FMD vaccineKilledA22, O1Not Available
Egg Drop Syndrome vaccine
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
Not AvailableNot AvailableNot Available
Antianthrax vaccine, strain STIอนแทรกซ์LiveSTINone
Cattle Anthrax and Blackleg vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available
Antianthrax vaccine, strain 55-VNIIVVIMอนแทรกซ์Live55-VNIIVVIMNone

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUPHYL Plus®LiveMNC +10/aNone
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Dyntec
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
MORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide
MM-Vac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Not AvailableNot AvailableOil
SUIVAC PRRS-INKilledVD-E1, VD-E2, VD-A1Oil

 

FGBI - Federal Centre for Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Aujesky's from Marked StrainKilledVI-94 + KPR-96 + BKISA-70
Aujesky's from Marked StrainKilledVI-94 + KPR-96 + BKIMS-1313
PRRS VaccineKilledVI-94 + KPR-96, VI-94 + KPR-97ISA-70, IMS-1313
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3ISA 70VG
Sheep Pox Cultyral DryLiveNot AvailableNone

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SUIPRAVAC® PRRSKilled5710Oil
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AMERVAC® PRRSLiveVP-046None

 

Laboratorios Ovejero
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ARVILAPKilledLO1Aluminum hydroxide
NEO-VAKY ADLiveBartha K61Oil
BASQUIN PLUS
(Pulpy kidney disease, lamb dysentery, Haemolytic Enterotoxaemia, Haemorrhagic Enterotoxaemia, Struck, Hemorrhagic Septicaemia, Respiratory processes, Digestive processes)
KilledTypes A, B, D & E (HS)Not Available
NOVARVILAPKilled256-512Not Available

 

Merial Russia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AkiporLiveBartha gE-Oil
Pestiffa®LiveChineseNone
GALLIMUNE™ 407 ND+IB+EDS+ART
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Rhinotracheitis)
KilledNot AvailableOil
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOil
Progressis®KilledP120Oil

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® AD BegoniaLiveNIA-3(tk- and gE-)Tocopheryl acetate
PORCILIS® PestiKilledCSFV-E2Oil
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate
NOBILIS® IB Multi+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® EDSKilledBC-14Oil

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oil
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil
E.D.S.KilledType 127Oil

 

Shchelkovsky Biocombinat
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Brucella abortus 82 VaccineLive82None
Brucella abortus S19 VaccineLiveS19None
FMD VaccineKilledA, O, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponin
Brucella abortus 75/79-AB VaccineLive75/79-ABNone

 

State Research Institution (SRI)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Myxomatosis and Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Classical Swine Fever VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Bluetongue VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Available
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Available

 

VETERINA Animal Health Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestikal® + EDS + IB
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOil
Gumpeskal® + IB + EDS (Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)KilledNot AvailableOil