กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : โรมาเนีย

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COXEVAC®ข้คิวKilledNine Mile 72 QFNot Available

 

Institutul Pasteur
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SincovacKilledNot AvailableOil
PestivacLiveIP-77None
AuvacLiveSHV1-BUKNone
Antravacอนแทรกซ์Live1190 R StamatinGlycerin, saponin

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
NOBILIS® EDSKilledBC-14Oil
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate
PORCILIS® AD BegoniaLiveBegonia (tk- and gE-)Tocopheryl acetate
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate

 

Phibro Vaccines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil
E.D.S.KilledType 127Oil
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil

 

Romvac
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ovoprotect
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Mass-41 Cl1/93 (IB)
1976 (EDS)
Oil
TiforomvacLive9RNone
Mixohemovirovac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
LiveMixo-82 (M)
VSHI-CN-6 (RHD)
None
HEMOVIROVACKilledCN-6Aluminum hydroxide
Carboromvacอนแทรกซ์Live1190 RGlycerin, saponin