กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : โรมาเนีย

 

ABIC Biological Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil

 

Avimex Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Influenza Aviarข้หวัดนกKilledH5 subtypeOil

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COXEVAC®ข้คิวKilledNine Mile 72 QFNot Available

 

Institutul Pasteur
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SincovacKilledNot AvailableOil
Tetrainvac
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)
Massachusetts H-120 (IB)
Oil
HemoragivacKilledNot AvailableAluminum hydroxide
ND-Sincovac
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Type 127 (EDS)
Oil
ND-Sinco-Biavac
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
PestivacLiveIP-77None
AuvacLiveBucharestNone
Pestruvac
(Classical Swine Fever, Swine Erysipelas)
LiveVR 2 (SE)None
SeptivacKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Anthravacอนแทรกซ์Live1190 RGlycerin, saponin

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® EDSKilledBC-14Oil
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate
PORCILIS® AD BegoniaLiveNIA-3(tk- and gE-)Tocopheryl acetate

 

Romvac
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
TiforomvacLive9RNone
Ovoprotect
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Mass-41 Cl1/93 (IB)
1976 (EDS)
Oil
RompestivacLiveRP93None
Mixohemovirovac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
LiveMixo-82 (M)
VSHI-CN-6 (RHD)
None
Carboromvacอนแทรกซ์Live1190 RGlycerol, saponin