กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: National Agency for Food and Drug Administration Control
โทรศัพท์: 234.09.5240994.6
โทรสาร: 234.09.5241461
อีเมล์: nafdac@yahoo.com

 

National Veterinary Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Peste des Petits Ruminants Virus VaccineLivePPR V 75/1None
Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledB2, E3, 4Not Available
Fowl Typhoid VaccineLiveS9None
Contagious Bovine Pleuropneumonia VaccineLiveT1-44None
Brucella S19 VaccineLiveS19None