กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : ประเทศอัฟกานิสถาน

 

Jordan Bio-Industries Center (JOVAC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Jova Zeit 4
(Adenovirus group 1 type 4)
KilledEDS '76Oil
Jova Zeit 1,2,4
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
EDS '76 (EDS)
Oil
JOVAPLASM CKilledF38 biotypeSaponin
Jova Zeit 1,6
(Newcastle Disease, Adenovirus group 1 type 4 in chickens)
KilledEDS '76Oil
BRUCEVAC
(Full, Reduced, or Conjunctival)
LiveRev-1None
PESTEVACLiveNigeria 75/1None
GALLOVAC 9RLive9RNone
KENYAVACLiveKSGP 0240None
ORTHOVACNot AvailableAl Jouf-78Not Available
JOVIVAC
(Sheep Pox)
LiveRM-65None
BRUCE 19VACLiveB19None
CAPRIVAC
(Goat Pox)
LiveMLV GorganNone
Jova Zeit 1,7
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Oil
Jova Zeit 7ข้หวัดนกKilledH9N2Oil
ANTHRAVACอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Not Available

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Oil