กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

Rift Valley Fever

ข้อมูลโรคสัตว์

รูปภาพประกอบโรค

สาเหตุของโรค

  • Phlebovirus

ผลิตภัณฑ์วัคซีน

Prevention and Control

RVF Prevention Practices
Provides specific prevention recommendations for beef or dairy operations to implement once RVF has been diagnosed in the U.S.
[English PDF] [Spanish PDF]
[English PPT] [Spanish PPT]
[English Speaker Notes] [Spanish Speaker Notes]

RVF Prevention Practices Checklist
Supplements the RVF Prevention Practices handout.
[English PDF] [Spanish PDF]

RVF Response Package
If RVF is ever diagnosed in the United States, this "response package" can get prevention information into the hands of producers and allied industries as soon as possible.
[English PDF] [Spanish PDF]

Other  

General Factsheet
Provides more detailed disease information to assist extension personnel with media interviews or general inquiries.
[English PDF] [Spanish PDF]


โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)

ประเภทสัตว์

ภูมิภาค

ชนิดของสาเหตุของโรค

อาการทางคลินิค

การติดต่อ