กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

ไข้คิว

สาเหตุของโรค

  • Coxiella burnetii

ผลิตภัณฑ์วัคซีน


หมวดหมู่โรค