กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

สมองอักเสบญี่ปุน

สาเหตุของโรค

  • Flavivirus

ผลิตภัณฑ์วัคซีน


หมวดหมู่โรค

ประเภทสัตว์

ภูมิภาค

ชนิดของสาเหตุของโรค

อาการทางคลินิค

การติดต่อ