กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

Foot and Mouth Disease

ข้อมูลโรคสัตว์

รูปภาพประกอบโรค

สาเหตุของโรค

  • Aphthovirus Picornaviridae

ผลิตภัณฑ์วัคซีน

Vaccination Information

FAD PReP/NAHEMS Guidelines:
Appendix A: Vaccination for Foot-and-Mouth Disease

Appendix A: Vaccination for Foot-and-Mouth Disease covers the disease-specific strategies and general considerations related to the use of vaccine as an aid to control an outbreak of foot and mouth disease (FMD) in the U.S.
Appendix A: Vaccination for Foot-and-Mouth Disease (2015) 

This document is a supplement to FAD PReP/NAHEMS Guidelines: Vaccination for Contagious Diseases. Both documents are components of APHIS' FAD PReP/NAHEMS Guidelines Series.

FMD Vaccine Surge Capacity for Emergency Use in the United States
FMD Vaccine Surge Capacity for Emergency Use in the United States 

Prevention and Control

Approved Disinfectants for FMD Virus
[English PDF]

FMD Prevention Practices
Provides specific prevention recommendations for beef or dairy operations to implement once FMD has been diagnosed in the U.S.
[English PDF] [Spanish PDF]
[English PPT] [Spanish PPT]
[English Speaker Notes] [Spanish Speaker Notes]

FMD Prevention Practices Checklist
Supplements the FMD Prevention Practices handout.
[English PDF] [Spanish PDF]

FMD Response Package
If FMD is ever diagnosed in the United States, this "response package" can get prevention information into the hands of producers and allied industries as soon as possible.
[English PDF] [Spanish PDF]

Surveillance  


fmd pocket guide for cattle

The Foot and Mouth Disease (FMD) Pocket Guide and Wall Chart provide practitioners, veterinary students and government personnel with easy to use resources illustrating the progression of FMD lesions in domestic and feral swine and cattle.

FMD Pocket Guide

FMD Progression of Lesions Wall Chart

Other  

General Factsheet
Provides more detailed disease information to assist extension personnel with media interviews or general inquiries.
[English PDF] [Spanish PDF]

Vesicular Disease Reference Chart:
Reference chart for FMD, Vesicular Stomatitis, Swine Vesicular Disease and Vesicular Exanthema.
[Reference Chart]

Additional Guidelines and Resources


โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)

ประเภทสัตว์

ภูมิภาค

ชนิดของสาเหตุของโรค