รูปภาพประกอบโรค: พยาธิแส้ม้า

พยาธิแส้ม้า

พยาธิแส้ม้า: เยื่อเมือกในไส้ติ่งสุนัขหนาตัวขึ้นและมีวิการบวมเลือดและมีตัวเต็มวัยของพยาธิ Trichuris vulpis จำนวนมาก ด้านท้ายพยาธิมีขนาดใหญ่กว่าด้านหัวและมองเห็นได้ชัดเจน


เยื่อเมือกในไส้ติ่งสุนัขหนาตัวขึ้นและมีวิการบวมเลือดและมีตัวเต็มวัยของพยาธิ Trichuris vulpis จำนวนมาก ด้านท้ายพยาธิมีขนาดใหญ่กว่าด้านหัวและมองเห็นได้ชัดเจน

AFIP
Photo ID: TRU_001
0330
   
พยาธิแส้ม้า: ด้านหัวของตัวเต็มวัยของพยาธิ Trichuris vulpis มีลักษณะเป็นเส้นยาวบางๆ


ด้านหัวของตัวเต็มวัยของพยาธิ Trichuris vulpis มีลักษณะเป็นเส้นยาวบางๆ

Dr. J. Greve, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology
Photo ID: TRU_002
0331
   
พยาธิแส้ม้า: ไข่พยาธิ Trichuris vulpis มีลักษณะเป็นวงรีเปลือกหนาและมีจุกใสที่ปลายทั้งสองข้าง


ไข่พยาธิ Trichuris vulpis มีลักษณะเป็นวงรีเปลือกหนาและมีจุกใสที่ปลายทั้งสองข้าง

AFIP
Photo ID: TRU_003
0332