รูปภาพประกอบโรค: ท็อกโซพลาสโมซิส

ท็อกโซพลาสโมซิส

ท็อกโซพลาสโมซิส: เนื้อปอดบวมในแมวไม่ยุบตัวแต่มีสีแดงจัดและมีจุดเนื้อสีซีดขนาด 2 มิลลิเมตรกระจายทั่วไป


เนื้อปอดบวมในแมวไม่ยุบตัวแต่มีสีแดงจัดและมีจุดเนื้อสีซีดขนาด 2 มิลลิเมตรกระจายทั่วไป

AFIP
Photo ID: TXP_001
0327
   
ท็อกโซพลาสโมซิส: สไลด์บางย้อมสีจากเมือกในหลอดลมแมวมีเชื้อ Toxoplasma gondii ใน cytoplasm ของ macrophages


สไลด์บางย้อมสีจากเมือกในหลอดลมแมวมีเชื้อ Toxoplasma gondii ใน cytoplasm ของ macrophages

Dr. C. Andreasen, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology
Photo ID: TXP_002
0328
   
ท็อกโซพลาสโมซิส: รกแกะแช่ในน้ำเพื่อแสดงให้เห็นจุดสีซีดของเนื้อตายและมีแร่ธาตุเกาะตัวบน villous ของ cotyledon


รกแกะแช่ในน้ำเพื่อแสดงให้เห็นจุดสีซีดของเนื้อตายและมีแร่ธาตุเกาะตัวบน villous ของ cotyledon

AFIP
Photo ID: TXP_003
0329
   
ท็อกโซพลาสโมซิส: เนื้อสมองสุนัขส่วนกลางมีเนื้อตายเหลวเป็นวงกลมใหญ่สีน้ำตาลเข้มและมีวิการคล้ายกันขนาดเล็กกว่าทางด้านล่าง


เนื้อสมองสุนัขส่วนกลางมีเนื้อตายเหลวเป็นวงกลมใหญ่สีน้ำตาลเข้มและมีวิการคล้ายกันขนาดเล็กกว่าทางด้านล่าง

AFIP
Photo ID: TXP_004
0409
   
ท็อกโซพลาสโมซิส: ปอดสุนัขมีวิการจุดสีซีดเล็กๆกระจายทั่วไปจากการติดเชื้อ Toxoplasma gondii


ปอดสุนัขมีวิการจุดสีซีดเล็กๆกระจายทั่วไปจากการติดเชื้อ Toxoplasma gondii

AFIP
Photo ID: TXP_005
0410