รูปภาพประกอบโรค: พยาธิตัวกลม

พยาธิตัวกลม

พยาธิตัวกลม: ผนังหนาสีน้ำตาลอมเหลืองของไข่พยาธิ Toxocara canis ในอุจจาระสุนัขมีลายเส้นเล็กๆโดยรอบ


ผนังหนาสีน้ำตาลอมเหลืองของไข่พยาธิ Toxocara canis ในอุจจาระสุนัขมีลายเส้นเล็กๆโดยรอบ

AFIP
Photo ID: TXC_001
0275