รูปภาพประกอบโรค: สเตรปโทคอกโคสิส

สเตรปโทคอกโคสิส

สเตรปโทคอกโคสิส: เยื่อหุ้มสมองสุกรอักเสบและมีเลือดคั่งอย่างรุนแรง ร่องระหว่างเนื้อสมองมีลิ่มเลือดและบางส่วนของสมองมีเมือกหนองมองเห็นเป็นสีขุ่น


เยื่อหุ้มสมองสุกรอักเสบและมีเลือดคั่งอย่างรุนแรง ร่องระหว่างเนื้อสมองมีลิ่มเลือดและบางส่วนของสมองมีเมือกหนองมองเห็นเป็นสีขุ่น

Dr. K. Mason, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology
Photo ID: STC_001
0310