รูปภาพประกอบโรค: แผลหนอนแมลงวัน

แผลหนอนแมลงวัน

แผลหนอนแมลงวัน: ตัวอ่อนของพยาธิ screwworm มีท่อหลอดลมสีเข้ม


ตัวอ่อนของพยาธิ screwworm มีท่อหลอดลมสีเข้ม

Foreign Animal Diseases "The Grey Book" USAHA
Photo ID: SCRW_001
0286
   
แผลหนอนแมลงวัน: บริเวณหัวของตัวเต็มวัยแมลง screwworm มีสีแดงอมส้ม


บริเวณหัวของตัวเต็มวัยแมลง screwworm มีสีแดงอมส้ม

Foreign Animal Diseases "The Grey Book" USAHA
Photo ID: SCRW_002
0287