รูปภาพประกอบโรค: Rift Valley Fever

Rift Valley Fever

Rift Valley Fever: ลูกอ่อนวัวแท้งมีฟองอากาศแทรกทั่วตัวและมีผิวหนังหุ้มด้วยอุจจาระเขียว


ลูกอ่อนวัวแท้งมีฟองอากาศแทรกทั่วตัวและมีผิวหนังหุ้มด้วยอุจจาระเขียว

PIADC
Photo ID: RVF_001
0223
   
Rift Valley Fever: ช่องอกและช่องท้องตัวอ่อนลูกแกะมีของเหลวสีฟางข้าวขังอยู่จำนวนมาก


ช่องอกและช่องท้องตัวอ่อนลูกแกะมีของเหลวสีฟางข้าวขังอยู่จำนวนมาก

PIADC
Photo ID: RVF_002
0224
   
Rift Valley Fever: เยื่อหุ้มไตตัวอ่อนลูกแกะมีวิการบวมน้ำอย่างรุนแรง


เยื่อหุ้มไตตัวอ่อนลูกแกะมีวิการบวมน้ำอย่างรุนแรง

PIADC
Photo ID: RVF_003
0225
   
Rift Valley Fever: ผนังหัวใจแกะมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป


ผนังหัวใจแกะมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป

PIADC
Photo ID: RVF_004
0226
   
Rift Valley Fever: ภาพตัดขวางตับแกะซึ่งขยายใหญ่มีสีซีดและมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป


ภาพตัดขวางตับแกะซึ่งขยายใหญ่มีสีซีดและมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป

PIADC
Photo ID: RVF_005
0227
   
Rift Valley Fever: ลำไส้ใหญ่แกะมีการอักเสบอย่างรุนแรง


ลำไส้ใหญ่แกะมีการอักเสบอย่างรุนแรง

PIADC
Photo ID: RVF_006
0228
   
Rift Valley Fever: เยื่อเมือกผนังลำไส้ใหญ่แกะบางส่วนมีการอักเสบอย่างรุนแรง


เยื่อเมือกผนังลำไส้ใหญ่แกะบางส่วนมีการอักเสบอย่างรุนแรง

PIADC
Photo ID: RVF_007
0229
   
Rift Valley Fever: ภาพตัดขวางตับแกะซึ่งบวมใหญ่มีสีซีดและมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป


ภาพตัดขวางตับแกะซึ่งบวมใหญ่มีสีซีดและมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป

AFIP
Photo ID: RVF_008
0230
   
Rift Valley Fever: ตับแกะบวมใหญ่มีสีซีดและมีบริเวณเลือดคั่งอย่างรุนแรง


ตับแกะบวมใหญ่มีสีซีดและมีบริเวณเลือดคั่งอย่างรุนแรง

AFIP
Photo ID: RVF_009
0231