รูปภาพประกอบโรค: ไข้คิว

ไข้คิว

ไข้คิว: รกแพะมีขอบเนื้อตายรอบๆ cotyledons ส่วนใหญ่ สังเกต plaques สีน้ำตาลซีดที่มีขอบหนาระหว่าง cotyledons กระจายทั่วไป เยื่อรกหนาตัวขึ้นและมีสีขุ่นซีด


รกแพะมีขอบเนื้อตายรอบๆ cotyledons ส่วนใหญ่ สังเกต plaques สีน้ำตาลซีดที่มีขอบหนาระหว่าง cotyledons กระจายทั่วไป เยื่อรกหนาตัวขึ้นและมีสีขุ่นซีด

Dr. J. Arzt, PIADC
Photo ID: QF_001
0221
   
ไข้คิว: เยื่อรกแพะระหว่าง cotyledons หนาตัวขึ้นและมีสีขุ่นซีด มีหย่อมน้ำเหลืองสีน้ำตาลซีดที่มีขอบหนาคลุมอยู่ทั่วไป  cotyledons ส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยขอบเนื้อตายสีซีดและตรงกลางมีวิการเลือดคั่งเป็นลายสีน้ำตาลแดง


เยื่อรกแพะระหว่าง cotyledons หนาตัวขึ้นและมีสีขุ่นซีด มีหย่อมน้ำเหลืองสีน้ำตาลซีดที่มีขอบหนาคลุมอยู่ทั่วไป cotyledons ส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยขอบเนื้อตายสีซีดและตรงกลางมีวิการเลือดคั่งเป็นลายสีน้ำตาลแดง

Dr. J. Arzt, PIADC
Photo ID: QF_002
0222