รูปภาพประกอบโรค: กาฬโรค

กาฬโรค

กาฬโรค: ตับลิงที่ติดเชื้อ Yersinia pestis ขยายใหญ่และมีก้อนเนื้อสีขาวกระจายทั่วไป


ตับลิงที่ติดเชื้อ Yersinia pestis ขยายใหญ่และมีก้อนเนื้อสีขาวกระจายทั่วไป

AFIP
Photo ID: PLA_001
0348