รูปภาพประกอบโรค: นิวคาสเซิล

นิวคาสเซิล

นิวคาสเซิล: หงอนไก่บวมและมีกลุ่มเลือดออกหลายแห่ง


หงอนไก่บวมและมีกลุ่มเลือดออกหลายแห่ง

PIADC
Photo ID: ND_001
0203
   
นิวคาสเซิล: หงอน,เหนียง,และผิวหนังไก่มีกลุ่มเลือดออกหลายแห่ง


หงอน,เหนียง,และผิวหนังไก่มีกลุ่มเลือดออกหลายแห่ง

AFIP
Photo ID: ND_002
0204
   
นิวคาสเซิล: หงอนและหัวไก่มีกลุ่มเลือดออกหลายแห่ง ขอบหงอนมีสีม่วงแดง


หงอนและหัวไก่มีกลุ่มเลือดออกหลายแห่ง ขอบหงอนมีสีม่วงแดง

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_003
0205
   
นิวคาสเซิล: เยื่อเมือกในตาไก่อักเสบโดยเฉพาะหนังตาที่สาม


เยื่อเมือกในตาไก่อักเสบโดยเฉพาะหนังตาที่สาม

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_004
0206
   
นิวคาสเซิล: เยื่อเมือกในช่องปากไก่มีกลุ่มก้อนเนื้อตายกระจายทั่วไป


เยื่อเมือกในช่องปากไก่มีกลุ่มก้อนเนื้อตายกระจายทั่วไป

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_005
0207
   
นิวคาสเซิล: เยื่อเมือกในหลอดลมและกล่องเสียงไก่มีจุดเลือดออกและก้อนเนื้อตายกระจายทั่วไป


เยื่อเมือกในหลอดลมและกล่องเสียงไก่มีจุดเลือดออกและก้อนเนื้อตายกระจายทั่วไป

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_006
0208
   
นิวคาสเซิล: เนื้อเยื่อใต้หนังไก่บริเวณคอและหลอดลมมีวิการบวมน้ำอย่างชัดเจน


เนื้อเยื่อใต้หนังไก่บริเวณคอและหลอดลมมีวิการบวมน้ำอย่างชัดเจน

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_007
0209
   
นิวคาสเซิล: ไส้ติ่งไก่มีวิการบวมเลือด สังเกตเนื้อตายของต่อมทอนซิลที่ไส้ติ่งซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก


ไส้ติ่งไก่มีวิการบวมเลือด สังเกตเนื้อตายของต่อมทอนซิลที่ไส้ติ่งซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_008
0210
   
นิวคาสเซิล: ต่อมทอนซิลที่ไส้ติ่งไก่หนาตัวขึ้นและมีวิการเนื้อตายสีน้ำตาลแดง


ต่อมทอนซิลที่ไส้ติ่งไก่หนาตัวขึ้นและมีวิการเนื้อตายสีน้ำตาลแดง

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_009
0211
   
นิวคาสเซิล: เยื่อเมือกในทวารหนักไก่มีแนวเลือดออกจำนวนมาก


เยื่อเมือกในทวารหนักไก่มีแนวเลือดออกจำนวนมาก

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_010
0212
   
นิวคาสเซิล: เยื่อเมือกในทวารหนักไก่มีวิการบวมเลือดและมีเลือดออกเป็นหย่อมๆ


เยื่อเมือกในทวารหนักไก่มีวิการบวมเลือดและมีเลือดออกเป็นหย่อมๆ

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_011
0213
   
นิวคาสเซิล: เยื่อเมือกในลำไส้ใหญ่ไก่มีวิการเนื้อตายและมีวงเลือดออกขอบแดงเข้มหลายแห่ง


เยื่อเมือกในลำไส้ใหญ่ไก่มีวิการเนื้อตายและมีวงเลือดออกขอบแดงเข้มหลายแห่ง

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_012
0214
   
นิวคาสเซิล: เยื่อเมือกในกึํนไก่มีวิการแผลเปื่อยหุ้มด้วยเยื่อเนื้อตาย


เยื่อเมือกในกึํนไก่มีวิการแผลเปื่อยหุ้มด้วยเยื่อเนื้อตาย

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_013
0215
   
นิวคาสเซิล: ต่อมทอนซิลที่ไส้ติ่งไก่มีวิการเนื้อตาย


ต่อมทอนซิลที่ไส้ติ่งไก่มีวิการเนื้อตาย

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_014
0216
   
นิวคาสเซิล: หลอดลมและกล่องเสียงไก่อักเสบและมีวิการคอตีบ


หลอดลมและกล่องเสียงไก่อักเสบและมีวิการคอตีบ

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_015
0217
   
นิวคาสเซิล: เยื่อเมือกในลำไส้ไก่มีวิการเนื้อตาย


เยื่อเมือกในลำไส้ไก่มีวิการเนื้อตาย

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_016
0218
   
นิวคาสเซิล: เยื่อเมือกในลำไส้ไก่มีวิการเนื้อตาย


เยื่อเมือกในลำไส้ไก่มีวิการเนื้อตาย

California Animal Health and Food Safety Laboratory System
Photo ID: ND_017
0219