รูปภาพประกอบโรค: สแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซิลิน

สแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซิลิน

สแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซิลิน: ผิวหนังสุนัขด้านล่างแสดงบริเวณเนื้อตายและผิวหนังและเนื้อเยื่อไขมันอักเสบโดยมีวิการบวมน้ำและมีน้ำเหลืองไหล ด้านบนของภาพแสดงเศษเนื้อตายและปื้นเลือดออกหลายแห่ง


ผิวหนังสุนัขด้านล่างแสดงบริเวณเนื้อตายและผิวหนังและเนื้อเยื่อไขมันอักเสบโดยมีวิการบวมน้ำและมีน้ำเหลืองไหล ด้านบนของภาพแสดงเศษเนื้อตายและปื้นเลือดออกหลายแห่ง

Dr. J. Mysore, Department of Veterinary Pathology, University of Georgia
Photo ID: MRSA_001
0262