รูปภาพประกอบโรค: มงคล่อเทียม

มงคล่อเทียม

มงคล่อเทียม: เยื่อเมือกในโพรงจมูกแพะมีตุ่มฝีนูนสีซีดหลายแห่ง


เยื่อเมือกในโพรงจมูกแพะมีตุ่มฝีนูนสีซีดหลายแห่ง

Dr. K. Kawashima, National Institute of Animal Health, Japan
Photo ID: MLD_001
0198