รูปภาพประกอบโรค: ลายม์

ลายม์

ลายม์: ผื่นแดงบวมเลือดขนาดใหญ่บนแขนคนป่วย


ผื่นแดงบวมเลือดขนาดใหญ่บนแขนคนป่วย

AFIP
Photo ID: LYM_001
0194
   
ลายม์: เห็บ Ixodes scapularis เป็นพาหะนำเชื้อ Borrelia ซึ่งป็นสาเหตุของ Lymes Disease


เห็บ Ixodes scapularis เป็นพาหะนำเชื้อ Borrelia ซึ่งป็นสาเหตุของ Lymes Disease

AFIP
Photo ID: LYM_002
0195
   
ลายม์: เห็บ Ixodes scapularis ตัวเมียและตัวผู้เป็นพาหะนำเชื้อ Borrelia ซึ่งป็นสาเหตุของ Lymes Disease


เห็บ Ixodes scapularis ตัวเมียและตัวผู้เป็นพาหะนำเชื้อ Borrelia ซึ่งป็นสาเหตุของ Lymes Disease

AFIP
Photo ID: LYM_003
0196
   
ลายม์: เห็บ Ixodes scapularis เป็นพาหะนำเชื้อ Borrelia ซึ่งป็นสาเหตุของ Lymes Disease


เห็บ Ixodes scapularis เป็นพาหะนำเชื้อ Borrelia ซึ่งป็นสาเหตุของ Lymes Disease

AFIP
Photo ID: LYM_004
0197