รูปภาพประกอบโรค: สมองอักเสบญี่ปุน

สมองอักเสบญี่ปุน

สมองอักเสบญี่ปุน: ตัวอ่อนลูกสุกรครอกนี้มีลูกสุกรครบกำหนดแต่ตายก่อนคลอดห้าตัวและลูกสุกรมัมมี่ที่ตายก่อนกำหนดสองตัว


ตัวอ่อนลูกสุกรครอกนี้มีลูกสุกรครบกำหนดแต่ตายก่อนคลอดห้าตัวและลูกสุกรมัมมี่ที่ตายก่อนกำหนดสองตัว

Dr. K. Kawashima, Central Livestock Hygiene Service Center, Saitama pref., Japan
Photo ID: JPE_001
0174