รูปภาพประกอบโรค: ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่: ปอดสุกรไม่ยุบตัวแต่ด้านหน้าปอดและด้านหลังบางส่วนมีเนื้อปอดแข็งสีอ่อนกระจายทั่วไปซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของวิการปอดบวมของเยื่อระหว่างก้อนปอด


ปอดสุกรไม่ยุบตัวแต่ด้านหน้าปอดและด้านหลังบางส่วนมีเนื้อปอดแข็งสีอ่อนกระจายทั่วไปซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของวิการปอดบวมของเยื่อระหว่างก้อนปอด

Dr. B. Janke, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Veterinary Diagnostic Laboratory
Photo ID: SIV_001
0173