รูปภาพประกอบโรค: Heartwater

Heartwater

Heartwater: เห็บดูดเลือดบนผิวหนังแพะ


เห็บดูดเลือดบนผิวหนังแพะ

PIADC
Photo ID: HW_001
0150
   
Heartwater: แพะยืดคอเพื่อช่วยหายใจเนื่องจากหายใจไม่ออก


แพะยืดคอเพื่อช่วยหายใจเนื่องจากหายใจไม่ออก

PIADC
Photo ID: HW_002
0151
   
Heartwater: วิการปอดบวมระดับกลางในแพะและมีเลือดออกทั่วไป


วิการปอดบวมระดับกลางในแพะและมีเลือดออกทั่วไป

PIADC
Photo ID: HW_003
0152
   
Heartwater: ปอดแกะมีการบวมน้ำระหว่างก้อนปอดอย่างรุนแรง


ปอดแกะมีการบวมน้ำระหว่างก้อนปอดอย่างรุนแรง

PIADC
Photo ID: HW_004
0153
   
Heartwater: ปอดบวมในแกะ เยื่อกั้นระหว่างก้อนปอดบวมน้ำขยายใหญ่


ปอดบวมในแกะ เยื่อกั้นระหว่างก้อนปอดบวมน้ำขยายใหญ่

PIADC
Photo ID: HW_005
0154
   
Heartwater: เนื้อปอดแกะไม่ยุบตัวแต่มีเลือดออก ในหลอดลมมีฟองอากาศจากวิการปอดบวม


เนื้อปอดแกะไม่ยุบตัวแต่มีเลือดออก ในหลอดลมมีฟองอากาศจากวิการปอดบวม

PIADC
Photo ID: HW_006
0155
   
Heartwater: ผนังหัวใจแพะมีจุดเลือดออกเล็กๆจำนวนมาก


ผนังหัวใจแพะมีจุดเลือดออกเล็กๆจำนวนมาก

PIADC
Photo ID: HW_007
0156
   
Heartwater: ผิวไตแกะมีปื้นเลือดออกจำนวนมาก


ผิวไตแกะมีปื้นเลือดออกจำนวนมาก

PIADC
Photo ID: HW_008
0157
   
Heartwater: ภาพตัดขวางไตแกะแสดงบริเวณแนวเลือดออกบางๆแต่บางส่วนรวมตัวกันเป็นบริเวณกว้างสังเกตได้ในด้านขวาของภาพ


ภาพตัดขวางไตแกะแสดงบริเวณแนวเลือดออกบางๆแต่บางส่วนรวมตัวกันเป็นบริเวณกว้างสังเกตได้ในด้านขวาของภาพ

PIADC
Photo ID: HW_009
0158
   
Heartwater: เนื้อด้านนอกของต่อมน้ำเหลืองบริเวณหัวไหล่แพะมีจุดเลือดออกเล็กๆที่สังเกตได้ยากจำนวนมาก


เนื้อด้านนอกของต่อมน้ำเหลืองบริเวณหัวไหล่แพะมีจุดเลือดออกเล็กๆที่สังเกตได้ยากจำนวนมาก

PIADC
Photo ID: HW_010
0159
   
Heartwater: เยื่อหุ้มกระเพาะabomasumแพะมีปื้นเลือดออกกระจายทั่วไป


เยื่อหุ้มกระเพาะabomasumแพะมีปื้นเลือดออกกระจายทั่วไป

PIADC
Photo ID: HW_011
0160
   
Heartwater: ผนังกระเพาะabomasumแพะมีปื้นเลือดออกกระจายทั่วไปและบางส่วนรวมตัวกันเป็นบริเวณกว้าง


ผนังกระเพาะabomasumแพะมีปื้นเลือดออกกระจายทั่วไปและบางส่วนรวมตัวกันเป็นบริเวณกว้าง

PIADC
Photo ID: HW_012
0161
   
Heartwater: ผนังลำไส้เล็กของสัตว์เคี้ยวเอื้องมีปื้นเลือดออกและถุงเลือดกระจายทั่วไป


ผนังลำไส้เล็กของสัตว์เคี้ยวเอื้องมีปื้นเลือดออกและถุงเลือดกระจายทั่วไป

PIADC
Photo ID: HW_013
0162
   
Heartwater: เยื่อหุ้มสมองแพะมีเลือดคั่งและจุดเลือดออก เนินสมองแบนราบและเนื้อสมองบวมน้ำ


เยื่อหุ้มสมองแพะมีเลือดคั่งและจุดเลือดออก เนินสมองแบนราบและเนื้อสมองบวมน้ำ

PIADC
Photo ID: HW_014
0163
   
Heartwater: ภาพตัดขวางสมองแพะพบปื้นเลือดออกและถุงเลือด สมองอักเสบเฉียบพลันอย่างรุนแรงทำให้ช่องสมองขยายใหญ่เข้าไปในเนื้อสมองด้านล่างและมีเลือดออก


ภาพตัดขวางสมองแพะพบปื้นเลือดออกและถุงเลือด สมองอักเสบเฉียบพลันอย่างรุนแรงทำให้ช่องสมองขยายใหญ่เข้าไปในเนื้อสมองด้านล่างและมีเลือดออก

PIADC
Photo ID: HW_015
0164
   
Heartwater: ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ขยายสไลด์ย้อมจากเนื้อสมองแพะแสดงให้เห็นเชื้อแบดทีเรีย Ehrlichia ruminantium


ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ขยายสไลด์ย้อมจากเนื้อสมองแพะแสดงให้เห็นเชื้อแบดทีเรีย Ehrlichia ruminantium

PIADC
Photo ID: HW_016
0165
   
Heartwater: ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ขยายสไลด์ย้อมจากเลือดแพะแสดงให้เห็นเชื้อแบดทีเรีย Ehrlichia ruminantium ภายในเม็ดเลือดขาว


ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ขยายสไลด์ย้อมจากเลือดแพะแสดงให้เห็นเชื้อแบดทีเรีย Ehrlichia ruminantium ภายในเม็ดเลือดขาว

PIADC
Photo ID: HW_017
0166
   
Heartwater: ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ขยายสไลด์ย้อมจากเม็ดเลือดขาวแพะแสดงให้เห็นเชื้อแบดทีเรีย Ehrlichia ruminantium ภายในเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก


ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ขยายสไลด์ย้อมจากเม็ดเลือดขาวแพะแสดงให้เห็นเชื้อแบดทีเรีย Ehrlichia ruminantium ภายในเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก

PIADC
Photo ID: HW_018
0167