รูปภาพประกอบโรค: Foot and Mouth Disease

Foot and Mouth Disease

Foot and Mouth Disease: เหงือกวัวใต้ฟันล่างมีแนวแผลเปื่อยเกิดจากการแตกของตุ่มวิการ


เหงือกวัวใต้ฟันล่างมีแนวแผลเปื่อยเกิดจากการแตกของตุ่มวิการ

PIADC
Photo ID: FMD_001
0129
   
Foot and Mouth Disease: สังเกตแผลเปื่อยบนเยื่อเมือกในปากด้านล่างของแพะที่ติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย


สังเกตแผลเปื่อยบนเยื่อเมือกในปากด้านล่างของแพะที่ติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย

PIADC
Photo ID: FMD_002
0130
   
Foot and Mouth Disease: แผลเปื่อยขนาดใหญ่บนเยื่อเมือกในปากด้านล่างของแพะที่ติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยเรื่มทุเลาโดยมีการสร้างเนื้อเยื่อเมือกใหม่ทดแทน


แผลเปื่อยขนาดใหญ่บนเยื่อเมือกในปากด้านล่างของแพะที่ติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยเรื่มทุเลาโดยมีการสร้างเนื้อเยื่อเมือกใหม่ทดแทน

PIADC
Photo ID: FMD_003
0132
   
Foot and Mouth Disease: วิการตุ่มบนรอยต่อกีบสุกรแตกตัวแสดงให้เห็นเนื้อกีบด้านใน


วิการตุ่มบนรอยต่อกีบสุกรแตกตัวแสดงให้เห็นเนื้อกีบด้านใน

PIADC
Photo ID: FMD_004
0133
   
Foot and Mouth Disease: วิการตุ่มบนรอยต่อกีบสุกรแตกตัวขยายขึ้นไปจนถึงผิงหนังระหว่างกีบ


วิการตุ่มบนรอยต่อกีบสุกรแตกตัวขยายขึ้นไปจนถึงผิงหนังระหว่างกีบ

PIADC
Photo ID: FMD_005
0134
   
Foot and Mouth Disease: สังเกตวิการตุ่มบนรอยต่อกีบสุกรด้านซ้ายซึ่งยังคงรูปและด้านขวาซึ่งแตกตัวแล้ว


สังเกตวิการตุ่มบนรอยต่อกีบสุกรด้านซ้ายซึ่งยังคงรูปและด้านขวาซึ่งแตกตัวแล้ว

PIADC
Photo ID: FMD_006
0135
   
Foot and Mouth Disease: สังเกตวิการตุ่มซึ่งยังคงรูปภายในโพรงจมูกวัวด้านล่าง


สังเกตวิการตุ่มซึ่งยังคงรูปภายในโพรงจมูกวัวด้านล่าง

PIADC
Photo ID: FMD_007
0136
   
Foot and Mouth Disease: เยื่อเมือกข้างแก้มในปากวัวมีแผลเปื่อยจากการแตกตัวของวิการตุ่ม


เยื่อเมือกข้างแก้มในปากวัวมีแผลเปื่อยจากการแตกตัวของวิการตุ่ม

PIADC
Photo ID: FMD_008
0137
   
Foot and Mouth Disease: เยื่อเมือกหุ้มลิ้นวัวมีแผลเปื่อยและแผลหลุมจำนวนมาก


เยื่อเมือกหุ้มลิ้นวัวมีแผลเปื่อยและแผลหลุมจำนวนมาก

PIADC
Photo ID: FMD_009
0138
   
Foot and Mouth Disease: เยื่อเมือกหุ้มลิ้นวัวมีแผลเปื่อยเปิดขนาดใหญ่แสดงให้เห็นเนื้อลิ้นข้างล่างซึ่งน่าจะเกิดจากการรวมตัวของวิการขนาดเล็กจำนวนมาก


เยื่อเมือกหุ้มลิ้นวัวมีแผลเปื่อยเปิดขนาดใหญ่แสดงให้เห็นเนื้อลิ้นข้างล่างซึ่งน่าจะเกิดจากการรวมตัวของวิการขนาดเล็กจำนวนมาก

Dr. D. Gregg, Noah's Arkive, PIADC
Photo ID: FMD_010
0139
   
Foot and Mouth Disease: วิการตุ่มบนลิ้นวัวที่เริ่มฟื้นตัวมีขอบสีเหลืองอมเทา


วิการตุ่มบนลิ้นวัวที่เริ่มฟื้นตัวมีขอบสีเหลืองอมเทา

Dr. D. Gregg, Noah's Arkive, PIADC
Photo ID: FMD_011
0140
   
Foot and Mouth Disease: แผลหลุมลึกระหว่างรอยต่อกีบสุกรก่อนกีบหลุด


แผลหลุมลึกระหว่างรอยต่อกีบสุกรก่อนกีบหลุด

Dr. D. Gregg, Noah's Arkive, PIADC
Photo ID: FMD_012
0141
   
Foot and Mouth Disease: วิการตุ่มที่แตกตัวแล้วบนลิ้นสุกร


วิการตุ่มที่แตกตัวแล้วบนลิ้นสุกร

Foreign Animal Diseases "The Grey Book" USAHA
Photo ID: FMD_013
0142
   
Foot and Mouth Disease: ภาพขยายของเยื่อเมือกขอบกระเพาะใหญ่ของวัวแสดงแผลหลุมขนาดต่างๆหลังการแตกตัวของวิการตุ่ม


ภาพขยายของเยื่อเมือกขอบกระเพาะใหญ่ของวัวแสดงแผลหลุมขนาดต่างๆหลังการแตกตัวของวิการตุ่ม

PIADC
Photo ID: FMD_014
0143
   
Foot and Mouth Disease: ภาพขยายของเยื่อเมือกขอบกระเพาะใหญ่ของวัวแสดงแผลหลุมขนาดต่างๆหลังการแตกตัวของวิการตุ่ม


ภาพขยายของเยื่อเมือกขอบกระเพาะใหญ่ของวัวแสดงแผลหลุมขนาดต่างๆหลังการแตกตัวของวิการตุ่ม

PIADC
Photo ID: FMD_016
0145
   
Foot and Mouth Disease: วิการตุ่มแตกตัวที่ปลายหัวนมวัว


วิการตุ่มแตกตัวที่ปลายหัวนมวัว

PIADC
Photo ID: FMD_017
0146
   
Foot and Mouth Disease: วิการเนื้อตายของกล้ามเนื้อหัวใจแกะมีสีซีดและมองเห็นได้ชัดจากภายนอก


วิการเนื้อตายของกล้ามเนื้อหัวใจแกะมีสีซีดและมองเห็นได้ชัดจากภายนอก

Dr. D. Gregg, Noah's Arkive, PIADC
Photo ID: FMD_018
0147