รูปภาพประกอบโรค: คริปโตคอกโคสิส

คริปโตคอกโคสิส

คริปโตคอกโคสิส: สไลด์ย้อมจากตัวอย่างวิการบนผิวหนังแมว เชื้อยีสท์หุ้มด้วยแคปซูลที่ย้อมไม่ติดสีและมีการแตกหน่อในบางจุด


สไลด์ย้อมจากตัวอย่างวิการบนผิวหนังแมว เชื้อยีสท์หุ้มด้วยแคปซูลที่ย้อมไม่ติดสีและมีการแตกหน่อในบางจุด

Dr. C. Andreasen, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology
Photo ID: CRC_001
0373
   
คริปโตคอกโคสิส: เชื้อยีสท์ทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นแผลหลุมหลายแห่งบนหน้าแมว วิการใหญ่ข้างแก้มน่าจะเริ่มจากการอักเสบในช่องจมูกซึ่งแพร่ลามผ่านทางกระดูกใบหน้า


เชื้อยีสท์ทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นแผลหลุมหลายแห่งบนหน้าแมว วิการใหญ่ข้างแก้มน่าจะเริ่มจากการอักเสบในช่องจมูกซึ่งแพร่ลามผ่านทางกระดูกใบหน้า

Dr. J. Noxon, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Clinical Sciences
Photo ID: CRC_002
0374